Vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessa käsiteltiin edellisessä kokouksessa pöydälle jääneet valtuustoaloitteet ja päätettiiin uuden valtuuston palkkioista (tehtiin indeksikorotukset).

Käsittelyssä oli minun ja Sirpa Hertellin valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamiseksi. Valtuuston enemmistö ei valitettavasti hätätilan julistamista kannattanut, mutta hyväksyi kuitenkin toivomukseni, että kaupunki viestii aktiivisesti asukkaille ja yhteistyökumppaneille riittävien ilmastotoimien kiireellisyydestä ja välttämättömyydestä ilmastokriisin torjumiseksi.

Ohessa puheeni, jossa esitin aloitevastauksen palauttamista. Työ ilmastokriisin torjumiseksi jatkuu myös tulevalla valtuustokaudella.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista ihmiskuntaa uhkaavista kriiseistä. Se vaikuttaa ihmisiin ja luontoon ympäri maailmaa, emmekä me täällä Suomessakaan ole näiltä muutoksilta turvassa:

Tiedämme, että huomattava osa arktisen alueen ympärivuotisesta jääpeitteestä on jo hävinnyt.

Suomessa esimerkiksi saimaannorppa ja lohikalat kärsivät ilmastonmuutoksesta ja naali on sukupuuton partaalla.

Tuhohyönteisten ja kasvitautien määrä lisääntyy. Samoin sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet, myrskyt, kuivuus ja kuumuus.

Ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset elinympäristöihin ovat niin nopeita, etteivät lajit ehdi niihin sopeutua.

Hyvä uutinen on, että me voimme edelleen hillitä ilmastonmuutosta. Se edellyttää kuitenkin tilanteen vakavuuden ymmärtämistä ja määrätietoisia toimia.

Ilmastohätätilan julistuksessa on kyse siitä, että otamme globaalin ilmastonmuutoksen tosissaan myös täällä Espoossa.

Hyvät valtuutetut,

Kaupungeilla on suuri vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä. Siitä osoituksena ilmastohätätilan ovat julistaneet eurooppalaisista kaupungeista muun muassa Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma ja Helsinki. Tähän joukkoon Espoonkin kannattaa kestävän kehityksen edelläkävijänä liittyä.

Kaupunginhallituksen enemmistö päätyi asiaa käsitellessään toteamaan, että Espoon omissa ilmastotoimissa ei ole hätätila.

No, sitähän ei valtuustoaloitteessa tarkoitetakaan, vaan aloitteessa puhutaan nimenomaan globaalista ilmastokriisistä ja kannan ottamisesta siihen.

Olemme Espoossa asettaneet tavoitteeksi, että kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030. Espoossa tehdäänkin paljon hyvää työtä päästöjen vähentämiseksi, kuten aloitevastauksessa kuvataan.

Samalla on kuitenkin tärkeää tunnustaa, että meilläkin on vielä kuilua tehtyjen päätösten ja tarvittavien päästövähennysten välillä. Lisää toimia siis tarvitaan.

Hyvät valtuutetut,

Jotta Espoo on lukuisten maiden ja kaupunkien kanssa yhteisessä rintamassa viestimässä ilmastonmuutoksen vakavuutta ja sen hillintätoimien kiirehtimisen välttämättömyyttä, esitän aloitevastauksen palauttamista siten, että Espoon kaupunki yhtyy kansainväliseen ilmastohätätilajulistukseen ja viestii näin asukkaille ja yhteistyökumppaneille ilmastotyön kiireellisyydestä ja merkityksestä.