Haluan tehdä eduskuntatyötä mahdollisimman avoimesti. Kokoan puolivuosittain yhteen osallistumiseni täysistuntotyöskentelyyn, tekemäni valtiopäivätoimet, kuten kirjalliset kysymykset, kaikki sovitut tapaamiset sekä maakuntamatkat.

Koronarajoitukset jatkuivat eduskunnassa  läpi kevään. Vieraita ei ole edelleenkään voinut kutsua eikä tavata livenä. Valiokunnat kokoontuivat keskimäärin kerran viikossa livenä, muuten epävirallisin etäkokouksin. Täysistuntotyöskentely hoitui valtaosin rajoitetulla kokoonpanolla ja päivystysvuoroin, jolloin salissa on vain osa edustajista kerrallaan. Isoimmista asioista on äänestetty niin, että kaikki ovat paikalla. Tällöin osa istuu lehtereillä.

Tapaamiset, kokoukset ja tapahtumat on pidetty yhä pääosin etäyhteyksin. Tilaisuuksia on ollut syksyn tapaan vähemmän kuin normaalioloissa, mutta toisaalta etäyhteydet mahdollistavat vaivattomasti osallistumisen tilaisuuksiin työhuoneelta tai kotoa käsin. 

Rokotukset etenevät, ja syksy näyttää millaiseksi eduskuntatyön uusi normaali muotoutuu. Kohtaamisia kaipaan, ne ovat olennainen ja merkityksellinen osa kansanedustajan työtä. On eri asia keskustella yhdessä kasvokkain kuin ruutujen välityksellä. 

Kevätistuntokausi 2021: kokoukset, valtiopäivätoimet, tapahtumat, maakuntamatkat ja lobbaritapaamiset

Valtiopäivätoimet:

Täysistunnoissa pidetyt puheenvuorot 19 kpl: puheenvuorot löytyvät eduskunnan sivuilta.

Suullinen kysymys luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta Suomen talouspolitiikassa 11.2.2021

Kirjalliset kysymykset ja niihin saadut vastaukset:

 • Kirjallinen kysymys Kestävä koulu -ohjelman valmistelun etenemisestä (Outi Alanko-Kahiluodon ja Inka Hopsun kanssa)
 • Kirjallinen kysymys laajamittaisen ympäristötuhon kriminalisoinnin edistämisestä kansainvälisessä rikostuomiostuimessa (useiden vihreiden edustajien kanssa)
 • Kirjallinen kysymys metsähakkuiden lopettamisesta lintujen pesimäaikaan (useiden vihreiden edustajien kanssa)
 • Kirjallinen kysymys ekologisen kompensaation käyttöönotosta luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi (Atte Harjanteen kanssa)

Valiokuntatyö:

Toimin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana, hallintovaliokunnan jäsenenä, liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenenä sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenenä. Touko-kesäkuun vaihteessa sain toimia muutaman viikon ajan  ympäristövaliokunnan johdossa keskustan vaihtaessa puheenjohtajaa. 

Olen ollut läsnä kaikissa hallintovaliokunnan kokouksissa. Ympäristövaliokunnasta olin keväällä kerran pois sairauden vuoksi. Muutaman kerran olen tuurannut edustajiamme maa- ja metsätalousvaliokunnan kokouksissa.

Muut toimet eduskunnassa:

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen (vihreiden edustaja). Ryhmä kokoontui keväällä kaksi kertaa. Seurantaryhmän työ päättyi helmikuussa 2021.

Eduskuntatyön uudistamistyön kansanedustajien palveluiden alatyöryhmän jäsen. Ryhmä kokoontui keväällä viisi kertaa.

Kansanedustajien sisäilmaryhmän johtokunnan jäsen. Ryhmä kokoontui keväällä kerran ja järjesti kaksi julkista webinaaria, joissa pidin vihreiden ryhmän puheenvuoron:

Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Neuvottelukunta kokoontui keväällä kaksi kertaa. Neuvottelukunta otti kantaa seuraavasti:

19.2.2021 REACT-EU-varat vain koronasta toipumiseen, ei aluepolitiikkaan
22.4.2021 Uudenmaan erityiskysymykset huomioitava sote-uudistuksessa

Tilaisuudet, joissa olen ollut mukana:

 • Opintokeskus Vision kanssa järjestämäni kolmiosainen kestävän ruokapolitiikan verkkokurssi, tallenteet Vision YouTube-kanavalla
 • Oras Tynkkysen ja Jenni Pitkon kanssa Villi Vyöhyke ry:ltä tilaamamme kaupunkien ja kuntien luontoratkaisupaketin julkistamistilaisuus 19.1.2021
 • Vihreiden varainhankintaseminaari 1.3.2021
 • John Nurmisen säätiön Itämeri-teemainen kuntavaalipaneeli 18.3.2021
 • Strategisen tutkimuksen Tiede kohtaa kuntavaalit -tilaisuus Kuinka energia- ja maankäyttöasiat ratkaistaan isoissa kunnissa? 24.3.2021
 • Rakennusteollisuuden Uudenmaan kuntavaalipaneeli Rakentamisesta ratkaisuja  24.5.2021
 • Allergia-, iho- ja astmaliiton sote-aiheisen vaikuttamisillan paneeli 18.5.2021

Maakuntamatkat omassa vaalipiirissä:

 • Porvoon vihreiden webinaari Ilmastokriisiä torjuva ja luonnosta huolehtiva Porvoo on vihreä 3.3.2021
 • Keravan vihreiden webinaari Lisää luontoa Keravalle! Miten lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupungissa? 9.3.2021
 • Inkoon vihreiden webinaari asukkaiden osallisuudesta 16.4.2021
 • Kaupunkipoliittinen tilaisuus Kestäviä ja elivoimaisia kaupunkeja rakentamassa, jossa vieraana Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajat 29.4.2021
 • Keravan vihreiden webinaari Kaupungit luonnon monimuotoisuuden edistäjinä 2.6.2021

Tapaamiset, eli ketkä minua lobbasivat:

Kevään tapaamiset on järjestetty etäyhteyden välityksellä koronan vuoksi.

 • 18.1.2021 BirdLife
 • 20.1.2021 Finnwatch
 • 21.1.2021 Vuokralaiset ry
 • 26.1.2021 Luontopaneeli
 • 11.2.2021 Rud Pedersen Public Affairs
 • 22.2.2021 Aulis Lundell Oy, Teräsrakenneyhdistys ry,Teknisen Kaupan Liitto ry, Mailand Communications Oy
 • 22.2.2021 Verso Food Oy
 • 1.3.2021 Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, OAJ, Oulun kaupunki
 • 15.3.2021 Espoon kaupunki
 • 17.3.2021 Kotkamills Oy, Kreab Oy
 • 9.4.2021 Suomen Kiertovoima ry
 • 16.4.2021 Ratkaisukeskeisyyden asiantuntijat Ratas ry, Viestintätoimisto Manifesto
 • 10.5.2021 Suomen Kuntaliitto
 • 24.5.2021 Rakennusteollisuus
 • 31.5.2021 Kuntaliitto
 • 2.6.2021 Suomen Romukauppiaiden Liitto ry
 • 9.6.2021 Uudenmaan liitto, Etelä-Karjalan liitto