Teksti on julkaistu Länsiväylässä 8.1.2022

Tammikuun aluevaaleissa on paljon pelissä. Pian valittavat hyvinvointialueiden valtuustot ovat ratkaisijan paikalla siinä, että sote-uudistukselle asetetut tavoitteet saadaan toteutettua: että jokainen saa apua nopeasti kun sitä tarvitsee, että eri väestöryhmien välisiä terveyseroja saadaan pienennettyä ja että saamme palkattua riittävästi osaavia ammattilaisia vaativaan hoitotyöhön. Ja tämä kaikki samalla kustannusten kasvua hilliten.

Olennaista on saada käännettyä painopiste kalliista erikoissairaanhoidosta ongelmien ennaltaehkäisyyn ja nopeaan hoitoon pääsyyn. Jokaisen tulee saada apua matalalla kynnyksellä niin fyysisiin sairauksiin kuin mielenterveyden ongelmiin. Se on inhimillistä ja taloudellisesti kestävää.

On selvää, että väestön ikääntyessä ja hoitomuotojen kehittyessä kustannuspaineet tulevat kasvamaan. Siksi jokaisella eurolla on pystyttävä tuottamaan mahdollisimman paljon terveyshyötyjä asukkaille. Jotta tässä onnistutaan, on tulevien päättäjien pystyttävä seuraamaan ja arvioimaan palvelujen kustannuksia, laatua ja saatavuutta sekä linjaamaan tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja sujuvien palvelujen turvaamiseksi on aivan kriittistä, että tieto kulkee ja työnjako pelaa saumattomasti uusien hyvinvointialueiden kuntien välillä. Oli kyse esimerkiksi koulupudokkuuden vähentämisestä, työelämään kuntoutumisesta tai maahanmuuttajien kotouttamisesta. Kunnille jää edelleen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä – tässä yhteistyö hyvinvointialueen ja kunnan välillä on tärkeää.

Sote-uudistus on valtava hallinnollinen uudistus, joka tarjoaa mahdollisuuden tuottaa palveluita fiksummin muun muassa digitalisaatiota hyödyntäen. Samalla on kuitenkin varmistettava, että palvelut tavoittavat myös heidät, jotka eivät hallitse tietokoneen tai älykännykän käyttöä. Avainkysymys on, miten palvelut pystytään räätälöimään mahdollisimman hyvin vastaamaan asukkaiden todellisia tarpeita.

Raimo Inkinen (vihr.)

aluevaaliehdokas

Tiina Elo (vihr.)

kansanedustaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Espoo