(Julkaistu Länsiväylässä 4.5.2022)

Valtuusto on strategiassaan sitoutunut Espoon luonnonläheisyyden vaalimiseen. Haluamme olla edelläkävijä siinä, miten kasvava kaupunki ja monimuotoinen luonto voivat elää rinnakkain. Haluamme, että Espoon kaupunkikehitys on luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää. Olemme asettaneet tavoitteeksi luonnon kokonaisheikentymättömyyden vuoteen 2035 mennessä: tavoitteemme on pysäyttää monimuotoisuuden heikkeneminen.

Jotta tämä voi onnistua, Espoossa on suojeltava kaikki arvokkaat luontokohteet sekä lisättävä luonnon monimuotoisuutta rakennetussa ympäristössä. Näin vastaamme myös asukkaiden huoliin kaupungin luonnonläheisyyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta rakentamispaineiden keskellä.

Hyvän pohjan luontotyön vahvistamiselle antaa kaupunginhallituksen hyväksymä luonnonsuojelun toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on luonnon arvojen ja monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen Espoon alueella. Ohjelmassa esitetään muun muassa 26 uuden luonnonsuojelualueen perustamista sekä neljää uutta luonnonarvopuistoa. Ohjelman ripeä toteuttaminen on palvelus sekä luonnon monimuotoisuudelle että luontoa arvostaville espoolaisille.

Kaupunki on käynnistämässä Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistamista, joka koskee erityisesti eteläistä Espoota. Tämän työn yhteydessä on varmistettava, että asukkaille ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeät viheralueet ja yhteydet säilyvät. Espoon Keskuspuisto on eteläisen Espoon laajin yhtenäinen metsäalue, jonka arvo tulee vain kasvamaan asukasmäärän kasvaessa ympärillä. Yleiskaavatyön yhteydessä on välttämätöntä, että Keskuspuistoa laajennetaan sen sijaan, että sitä jälleen nakerrettaisiin. Lukuisille asukkaille viralliseen Keskuspuistoon kuulumattomat reunametsät ovat jo vuosikymmenien ajan olleet osa Keskuspuistoa.

Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden häviäminen on ilmastonmuutoksen ohella yksi aikamme suurimmista ongelmista. Espoossa voimme vastata siihen vahvistamalla kaupungin omia luontoarvoja yhdessä hyväksytyn strategian mukaisesti.

Tiina Elo
Kansanedustaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (vihr.)

Risto Nevanlinna
Valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen (vihr.)

Espoo