Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo: Suomen metsien hakkuu tasoa ei voi nostaa – Valtion viimeiset luonnonmetsät suojeltava hakkuilta

Suomen ilmastopaneelin tuore raportti kertoo, että Suomen metsien hakkuiden lisääminen nykytasosta ei edistä ilmastonmuutoksen hillintää, jos puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita. Kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr.) vaatii raportin tuloksiin vedoten valtion viimeisten luonnonmetsien suojelua, jotta niitä ei käytetä korvaamaan Venäjältä tuotavaa energiaa.

Metsien hakkuiden kasvattamiselle on tällä hetkellä Suomessa kovat paineet. Suomen energian kokonaiskulutuksesta liki kolmannes on peräisin puupolttoaineista ja merkittävä osa energiapuusta on tuotu Venäjältä. Suomen ilmastopaneelin tänään julkaiseman raportin mukaan hakkuiden lisäämistä tulisi tarkastella varovaisuusperiaatteen mukaisesti. 

– On selvää, että Venäjän energiasta irtautuminen ja venäläisen puun tuonnin lopettaminen lisäävät painetta kasvattaa puunkorjuuta Suomessa. Kuten Ilmastopaneelin tänään julkaistusta raportista käy ilmi, hakkuutasojen nostaminen ei kuitenkaan ole ilmaston ja luonnon kannalta kestävää. Nyt on varmistettava, ettei tuontipuun korvaaminen johda hiilinielujen pienenemiseen ja luonnoltaan arvokkaiden metsien polttamiseen energiaksi. Sen sijaan energiapuun kulutusta on vähennettävä panostamalla energiansäästöön ja energiatehokkuuteen sekä polttoon perustumattomien energiaratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton vauhdittamiseen

Hiilinielujen heikkenemisen lisäksi on huolestuttavaa, miten sodan vuoksi lisääntynyt tarve kotimaiselle puulle vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. 

– Löyhä lainsäädäntömme mahdollistaa tällä hetkellä sen, että jopa 300-vuotiasta ikimetsää päätyy poltettavaksi. Asia on korjattava mahdollisimman nopeasti laatimalla energiapuun käytölle sitovat kestävyyskriteerit, asettamalla puunpoltolle vero sekä asettamalla kaikki valtion omistamat luonnonmetsät välittömästi hakkuukieltoon, jotta niiden suojelemiseksi voidaan valmistella valtioneuvoston periaatepäätös.

Nyt on korkea aika käynnistää laaja keskustelu siitä, mihin haluamme rajallisia puuvarantojamme käyttää.