Mielipidekirjoitus julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 23.5.2022.

Samaan aikaan, kun meidän pitäisi pystyä nostamaan puutuotteiden jalostusarvoa, on kuutiota kohden saatu arvo laskenut.

Suomi elää metsästä. Metsätalous tuo Suomeen paljon vientituloa, Suomen energiankulutuksesta noin 28 prosenttia saadaan puusta, metsäteollisuuden yritykset tekevät huipputulosta omistajilleen ja metsänomistajat saivat kantorahatuloa viime vuonna jopa 2,7 miljardia euroa.

Samaan aikaan puun kysyntä ja hakkuumäärät vaikuttavat keskeisesti Suomen hiilinielun kokoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

Suomen ilmastopaneelin tuore raportti kertoo, että Suomen metsien hakkuiden lisääminen ei edistä ilmastonmuutoksen hillintää, kun puusta valmistetaan nykyisenkaltaisia tuotteita. Hakkuutason nostaminen ei näin ollen ole luonnon kannalta kestävää. Samaan aikaan metsien hakkuiden kasvattamiselle on kuitenkin kovat paineet ja hakkuumäärien ohjaamiseen vain vähän keinoja.

On huolestuttavaa, että samaan aikaan, kun meidän pitäisi pystyä nostamaan puutuotteiden jalostusarvoa, on kuutiota kohden saatu arvo laskenut. Tämä suunta on käännettävä. Lisäksi on varmistettava, ettei venäläisen tuontipuun korvaaminen pienennä hiilinielua eikä johda luonnoltaan arvokkaiden metsien polttamiseen energiaksi.

Jotta puun käyttö olisi kestävää, on kulutusta vähennettävä panostamalla energiansäästöön ja polttoon perustumattomiin energiaratkaisuihin, sekä käyttämällä biomateriaaleja säästeliäästi. Suomessa on tehtävä päätökset, joilla säästetään luonnolle tärkeimmät metsät oikeudenmukaisesti sekä pidetään kiinni hallitusohjelman kirjauksista “Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä“ ja “Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa“.

On metsäsektorin ja koko kansakunnan etu, että nämä haasteet ratkaistaan nopeasti. Energiapuun käytölle on laadittava kestävyyskriteerit ja metsänomistajille luotava kannusteita, jotka ohjaavat osallistumaan nykyistä enemmän luontokadon pysäyttämiseen ja hiilinielun kasvattamiseen.

Tiina Elo

kansanedustaja (vihr.)

Matti Saarni

puoluevaltuuskunnan varajäsen (vihr.)