TIEDOTE 23.8.2022

Vihreiden kaupunginvaltuutetut Tiina Elo ja Risto Nevanlinna jättivät valtuuston 50-vuotisjuhlakokouksessa 22.8. valtuustoaloitteen, jossa esittävät yhdessä 23 muun valtuutetun kanssa Nuuksion kansallispuiston laajentamista siten, että kaupunki tarjoaisi omia maitaan osaksi Nuuksion kansallispuistoa.

”Espoon kaupunki täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Tätä olisi arvokasta juhlistaa laajentamalla suurinta luontohelmeämme Nuuksion kansallispuistoa”, sanovat Elo ja Nevanlinna.

”Esitämme valtuustoaloitteessa, että Espoon kaupunki selvittää, mitkä kaupungin omistuksessa olevat, luonnoltaan arvokkaat ja kansallispuistoon luontevasti liittyvät alueet olisivat liitettävissä Nuuksion kansallispuistoon ja tarjoaa niitä valtiolle osaksi Nuuksion kansallispuistoa.”

Nuuksion kansallispuisto on kasvattanut viime vuosina suosiotaan valtavasti ja se on kolmanneksi suosituin kansallispuistomme yli 300 000 vuosittaisella kävijällä. Tuoreissa kävijätutkimuksissa kansallispuistovierailun perinteiset syyt – luontoelämykset ja luonnon puhtaus, maisemat ja käynnin hyvinvointivaikutus – nousevat entistä vahvemmin esille.

”Kahdessakymmenessä vuodessa Nuuksion kävijämäärä on yli kolminkertaistunut. Pääkaupunkiseudun väkimäärän kasvaessa kansallispuisto sekä siihen yhteydessä olevat luontoalueet ovat edelleen lisääntyvän virkistyspaineen kohteina. Siksi kansallispuiston laajentaminen on perusteltua”, toteaa Risto Nevanlinna.

”Nuuksion kansallispuisto on kävijämääräänsä nähden pinta-alaltaan todella pieni ja siksi altis luonnon kulumiselle. On kansallisestikin todella tärkeää, että turvaamme kasvavalla pääkaupunkiseudulla kansallispuiston riittävän laajuuden, jotta ihmisille voidaan tarjota luontoelämyksiä kestävästi”, painottaa Tiina Elo, joka toimii eduskunnassa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana.

**********
Valtuustoaloite Espoon kaupungin omistamien maiden tarjoamiseksi osaksi Nuuksion kansallispuistoa

Kansallispuistojen tarkoitus on vaalia maamme hienoimpia luontokohteita ja niiden monimuotoisuutta. Sen lisäksi tavoitteena on edistää luontoharrastusta, tutkimusta sekä luonnon virkistyskäyttöä. Tuoreissa kävijätutkimuksissa kansallispuistovierailun perinteiset syyt – luontoelämykset ja luonnon puhtaus, maisemat ja käynnin hyvinvointivaikutus – nousevat entistä vahvemmin esille.

Nuuksio kansallispuiston ja sitä ympäröivien luontoalueiden muodostama kokonaisuus on ekologisesti yhtenäisenä säilynyt ja valtakunnallisestikin merkittävä kokonaisuus, joka edustaa riittämättömästi suojeltuja hemi- ja eteläboreaalisen vyöhykkeen metsäekosysteemejä. Nuuksion järviylänkö on Espoon Keskuspuiston ohella Espoon merkittävin osa maakunnallisesti arvokasta viheralueiden verkostoa eli viherkehää.

Nuuksion kansallispuisto on kasvattanut viime vuosina suosiotaan valtavasti. Kahdessakymmenessä vuodessa kävijämäärä on yli kolminkertaistunut ja viime vuonna kävijöitä oli yli 300 000. Pääkaupunkiseudun väkimäärän kasvaessa kansallispuisto sekä siihen yhteydessä olevat luontoalueet ovat edelleen lisääntyvän virkistyspaineen kohteina. Kuluminen näkyy jo nyt kansallispuiston suosituimpien osien luonnossa. Toisaalta Metsähallituksen tekemä kännykkäseuranta osoittaa, että retkeilijöitä liikkuu laajasti eri puolilla kansallispuistoa.

Jotta Nuuksion kansallispuiston luontoarvot voidaan säilyttää lisääntyvästä virkistyskäytöstä huolimatta, on kansallispuistoa perusteltua laajentaa. Näin voidaan ohjata kasvavaa virkistyspainetta kestävämmin, tarjota kasvavalle kävijämäärälle monenlaisia luontoelämyksiä ja rauhoittaa toisia alueita luontoarvojen turvaamiseksi.

Espoo päätti vuonna 2008 esittää 550-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi uusien suojelualueiden perustamista yhteensä 550 hehtaarin verran. Tänä vuonna Espoon kaupunki täyttää 50 vuotta. Tätä olisi arvokasta juhlistaa suojelemalla Nuuksion järviylänköön kuuluvia kaupungin omistamia luontoalueita ja esittämällä niiden liittämistä osaksi suurinta luontohelmeämme Nuuksion kansallispuistoa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki selvittää, mitkä kaupungin omistuksessa olevat, luonnoltaan arvokkaat ja kansallispuistoon luontevasti liittyvät alueet olisivat liitettävissä Nuuksion kansallispuistoon ja tarjoaa niitä valtiolle osaksi Nuuksion kansallispuistoa.

22.8.2022

Tiina Elo ja Risto Nevanlinna + 23 valtuutettua