Julkaistu Vihreiden Naisten blogissa 22.11.2022.

SV: seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa

YK:n arvion mukaan maailmanlaajuisesti joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus, joka perustuu tavallisesti sukupuolten välisiin epäoikeudenmukaisiin valtarakenteisiin.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuva ihmiskauppa on yksi ihmiskaupan yleisimmistä muodoista.

Se on hyvin sukupuolittunutta ja koskee pääasiassa tyttöjä ja naisia. Suomessa seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvia ihmiskaupan tapauksia on tunnistettu vain vähän. Suurin osa Suomessa tunnistetuista uhreista on joutunut ihmiskaupan uhriksi ulkomailla ennen Suomeen tuloaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Suomessakin esiintyisi tätä ihmiskaupan muotoa. Pikemminkin on kyse siitä, ettei uhreja osata tunnistaa.

Suomi on kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut suojelemaan ihmiskaupan uhreja. Tällä hallituskaudella onkin tehty työtä ihmiskaupan vastaisen työn tehostamiseksi sekä ihmiskaupan uhrien aseman ja oikeuksien toteutumisen parantamiseksi.

Uhrien aseman parantaminen on tärkeää, koska he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Rikoksesta ilmoittaminen ja siitä todistaminen voi olla vaarallista paitsi ihmiskaupan uhrille myös hänen läheisilleen.

Erityisen vaikeassa asemassa ovat paperittomat, joilla kynnys kääntyä viranomaisten puoleen voi maasta käännyttämisen pelossa olla hyvin korkea. Siksi on tärkeää, että ihmiskaupan uhreja suojellaan ja kynnystä avun hakemiseen madalletaan.

Ihmiskaupan riski kasvaa kriiseissä. Sotaa pakenevat ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa ja alttiita hyväksikäytölle. Erityisessä vaarassa ovat yksin sotaa pakenevat lapset. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kasvatti huolta myös ihmiskaupan lisääntymisestä.

Suomessa ihmiskaupan vastaista työtä tekevät monet tahot valtiollisista toimijoista kuntiin, ammattijärjestöihin ja muihin järjestöihin. Ihmiskaupan tehokas torjuminen ja uhrien auttaminen vaatii sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden ja viranomaisten välillä.

Meidän on jatkettava määrätietoista työtä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi ja tämän ihmisoikeuksia räikeästi loukkaavan ilmiön kitkemiseksi yhteiskunnastamme. Tähän tarvitaan lisää tietoa ja koulutusta, jotta väärinkäytökset pystytään tunnistamaan.

On tärkeää, että olemme jokainen hereillä ja silmät avoinna ihmiskaupan ilmiöiden havaitsemisessa. Ihmiskauppa.fi -verkkosivustolta löytyy ohjeita ihmiskaupan tunnistamiseen.