Länsiväylä uutisoi 1.12.2022, että kaupunki on kaatanut Suurpellon Klariksentiellä metsää omistamaltaan tyhjältä Y-tontilta, vaikkei tontin rakentumisesta ole tietoa. Kyse on vuonna 2006 päiväkotia varten kaavoitetusta tontista ja sillä varttuneesta metsiköstä.

Hakkuulle on myönnetty maisematyölupa, jonka mukaan tontilta poistetaan noin 20 suurta haapaa ja samalla harvennetaan pienempää puustoa. Kaupunki perustelee hakkuuta sillä, että puut on kaadettava, jotta liito-orava ei pääsisi levittäytymään viereisestä Keskuspuistosta tontille, jolle tulevaisuudessa mahdollisesti rakennetaan esimerkiksi päiväkoti. Niin kutsuttua valmennushakkuuta perustellaan tontin rakennettavuuden säilyttämisellä. Kaupungin investointiohjelmassa ei kuitenkaan ole tontille hanketta eikä tonttia ole tarkoitus luovuttaa lähiaikoina myöskään yksityiselle palveluntuottajalle rakennettavaksi.

Espoo on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Neuvotteluissa ensi vuoden talousarviosta valtuustoryhmät lisäsivät 150 000 euroa puiden, pensaiden ja muiden kasvien istuttamiseen sekä niittyjen perustamiseen. On ristiriitaista, että samaan aikaan kun valtuuston tahto on puiden lisääminen, niitä kaadetaan turhaan toisaalla.

Perustelut tälle varmuuden vuoksi tehdylle ”haamuhakkuulle” osoittavat, että kyse on menetettyjä puita paljon suuremmasta asiasta. Jos kaupungin vallitseva käytäntö on puiden kaataminen ennenaikaisesti tontin rakennettavuuden säilyttämiseksi, joutuvat espoolaiset pelkäämään lähimetsiensä hakkuita vastaavilla tonteilla, ja lähiluontoa menetetään vastoin kaupungin strategisia tavoitteita. 

Kaupunkirakenteen sisälle jäävien luontoalueiden merkitys kasvaa edelleen tiivistyvässä kaupungissa. Ne ovat tärkeitä niin asukkaille kuin luonnon monimuotoisuudelle ja toimivat myös hiilinieluina. Nyt onkin tärkeää löytää toimivat menettelytavat, joilla voidaan säästää lähimetsiä ja vehreää elinympäristöä samalla kuitenkin varmistaen tonttien rakennettavuus tulevaisuuden tarpeisiin. 

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:

1. Onko vastaavia ennenaikaisia hakkuita toteutettu muilla Y-tonteilla tai muutoin rakentamiseen osoitetuilla alueilla ja jos on, millä perustein?

2. Mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä sellaisten menettelytapojen löytämiseksi, joilla Y-tonttien ennenaikaiset hakkuut voidaan lopettaa huomioiden kuitenkin tonttien mahdollinen käyttötarve tulevaisuudessa? 


7.12.2022

Tiina Elo Meri Löyttyniemi