Julkaistu Länsiväylässä 7.1.2023

Paljon keskustelua herättänyt EU:n ennallistamisasetus vaikuttaa myös kaupunkeihin. Espoo ja pääkaupunkiseudun kaupungit ajavat asetukseen muutoksia, jotta se mahdollistaisi kaupunkien kestävän kasvun (Länsiväylä 31.12.). Ehdotuksessa vaaditaan kaupunkien viheralueiden ja puuston määrän säilymistä ennallaan vuoteen 2030 asti ja 5 prosentin kasvua vuoteen 2050 mennessä.

Puuston ja kaupunkivihreän säilyttäminen on tärkeä tavoite, vaikka asetus vaatiikin viilausta suomalaisten olosuhteiden huomioimiseksi. Kaupunkien kasvua emme voi välttää eikä sitä pidä ohjata väärään paikkaan. Metsän kaatamisen tulee kuitenkin olla korkeamman kynnyksen takana, jotta se saadaan minimoitua. Nyt kaupungit kokevat rakentamisen välittömät vaikutukset lähinnä positiivisina maankäytön tulojen muodossa.

Luonnon säilyttäminen on otettava vahvemmin rakentamisessa huomioon. Esimerkki Vantaalta: Päiväkodin tieltä kaadetaan ensin hehtaari metsää. Suurin osa alueesta jää puuttomaksi hiekka- ja keinomateriaalipohjaiseksi pihaksi. Sitten ihmetellään, miksi tässä näin kävi, vaikka sekä käyttäjät että maksajat olisivat mieluummin säilyttäneet osan metsästä. Esimerkki Espoosta: Julkiseen rakentamiseen varatulta tontilta kaadetaan puita ennen kuin mitään hanketta on olemassa, jotta tontin rakennettavuus säilyisi. Lopputuloksena menetetään puita, jotka ovat tuoneet asukkaille iloa. Käytännöt muuttuvat liian hitaasti. Meidän on pystyttävä parempaan.

Kaikkia kaupunkimetsiä emme pysty säilyttämään, mutta toisaalta voimme tuoda lisää vihreää rakennetun ympäristömme sisään. Meillä on kadunvarsia ja puistoja joihin mahtuu enemmän puita. Ne tukevat viihtyisyyttä ja ihmisten terveyttä, viilentävät ilmaa ja auttavat sadevesien hallinnassa – hyödyt on tuotava paremmin päätöksentekoon. Ennallistamisasetus peräänkuuluttaa myös rakennuksiin integroitua kasvillisuutta. Tässä olemme vasta alussa. Uusien rakennusten havainnekuvissa esiintyvä vihreys pitää saada toteutumaan.

Kaupunkimme ovat kansainvälisesti vertailtuna vihreitä ja lähiluonto on tutkitusti kaupunkilaisille tärkeää. Meidän on pidettävä huoli siitä, ettemme menetä tätä valttikorttia kaupunkien kasvaessa.

Tiina Elo
Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Espoo

Mikko Viilo
DI, kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Vantaa