Kirjallinen kysymys

Ilmastoruokaohjelman toteuttamisesta ja Suomen ruokajärjestelmän kehittämisestä ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi

Eduskunnan puhemiehelle

Ruoka on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Ruoan osuus suomalaisten hiilijalanjäljestä on keskimäärin noin 18 prosenttia. Keskiarvoisesti suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kg vuodessa, jolloin ruoan osuus on noin 1800 kg.

Yksi selkeä ja vaikuttava tapa laskea ruoan päästöjä on kasvipohjaisen ruoan lisääminen ja suosiminen. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen RuokaMinimi-hankkeen tulosten mukaan ruokavalion ilmastovaikutusta voitaisiin Suomessa vähentää jopa 20–40 prosenttia muuttamalla ruokavaliota nykyistä kasvi- ja kalapainotteisemmaksi. Muutoksessa merkittävin päästövähennyspotentiaali syntyy maankäytön muutoksesta, kun peltoalan tarve rehun tuottamiseksi vähenisi huomattavasti.

Ruoka-aineista suurimmat päästöt ovat eläinperäisillä tuotteilla, kärjessä naudanliha, juustot, porsaanliha sekä katkaravut. Kasviperäisillä tuotteilla ja raaka-aineilla on lähes kautta linjan pienempi hiilijalanjälki kuin eläinperäisillä tuotteilla. Kasvipohjaisen ruoan lisääminen on myös terveysnäkökulmasta perusteltavaa.

Reilu ruokamurros on toteutettava tutkijoita kuunnellen Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi sekä Suomen ruoantuotannon ja viljelijöiden toimeentulon takaamiseksi. Ilmastoruokaohjelman on tarkoitus kartoittaa Suomelle tietä kohti ilmastoystävällisempää ruokajärjestelmää, mutta ohjelma on jumissa poliittisessa valmistelussa. Ilmastoruokaohjelma on saatava takaisin valmisteluun niin, että se voidaan hyväksyä heti seuraavan vaalikauden alussa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu useita tavoitteita ilmasto- ja ympäristöystävällisemmän ruokajärjestelmän saavuttamiseksi. Ilmastoruokaohjelman julkaiseminen olisi tärkeä askel kohti tätä tavoitetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen, että ilmastoruokaohjelma toteutetaan ja Suomi siirtyy kohti ilmasto– ja ympäristöystävällisempää ruokajärjestelmää?

2.3.2023

Tiina Elo (vihr.)

Jenni Pitko (vihr.)