Kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen tarvitaan asukkaat mukaan. Henkilökohtaisen hiilibudjetoinnin kokeileminen Lahden mallin mukaisesti tukisi asukkaiden kestäviä valintoja. 

Siksi jätimme Auli Üllen kanssa valtuustoaloitteen jossa esitämme, että kaupunki selvittää mahdollisuudet toteuttaa kokeilu henkilökohtaisen hiilibudjetoinnin sovelluksesta.

Aloitteen allekirjoitti lisäksemme 26 valtuutettua. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Valtuustoaloite henkilökohtaisen hiilibudjetoinnin kokeilun toteuttamiseksi Espoossa  

Asukkaiden henkilökohtaisiin päästöihin vaikuttaminen on usein kaupungin haasteena, mikä koskee myös Espoota. Henkilökohtaisen hiilibudjetoinnin työkalu tarjoaa kaupungin asukkaille kannustimen ilmastoystävällisiin arjen valintoihin. 

Lahden kaupunki toteutti CitiCAP-hankkeessa henkilökohtaisen hiilibudjetoinnin sovelluksen, joka tähtäsi henkilöliikenteen päästöjen vähentämiseen kännykkäsovelluksella.  Sovelluksen avulla kaupunkilaiset pääsivät mukaan päästötalkoisiin ja heitä palkittiin ilmastoystävällisistä liikkumisvalinnoista. 

Lahden henkilökohtaisessa hiilibudjetin sovelluksessa asetettiin viikoittainen päästöbudjetti, jonka alittamalla käyttäjiä palkittiin. Sovelluksen käyttäjien kestävät liikkumisvalinnat kerryttivät päästökauppatilille virtuaalieuroja, joilla käyttäjä sai lunastaa sovelluksen avulla alennuksia paikallisten yritysten tuotteista tai palveluista, bussilippuja tai hankkeen pyöräilytuotteita. Lahden kokeilu toi myönteisiä vaikutuksia ja loppuraportin mukaan yli kolmasosa sovelluksen käyttäjistä vähensi omia päästöjään. Nyt Lahden sovellusta kehitetään kattamaan myös muita henkilökohtaisia päästölähteitä liikkumisen lisäksi.

Espoossa etenkin liikenteen päästövähennykset ja korona-ajan hiivuttama joukkoliikenteen käyttö voisi saada piristystä henkilökohtaisen hiilibudjetin työkalusta. Paikallisten yritysten sitouttaminen mukaan sovelluksen alennusjärjestelmään voisi tuoda nostetta ja uusia asiakkaita paikallisille palveluntarjoajille. Kestävän liikkumisen osa-alue voisi olla hyvä lähtökohta kokeilulle, jota voisi laajentaa kokemusten pohjalta kattamaan myös muita päästölähteitä. 

Kestävä Espoo -kehitysohjelman mukaan kestävien ratkaisujen käyttöönottoa ja kestävää elämäntapaa edistetään Espoo-tarinan mukaisesti Espoo-yhteisössä ja asukkaiden arjessa. 

Tavoitteeksi on asetettu, että jokaisella espoolaisella on hyvät mahdollisuudet tehdä kestäviä valintoja arjessaan ja valintojen merkityksellisyys kasvaa. Uusien kestävien toimintatapojen juurtumista arkeen tuetaan olosuhteita parantamalla, markkinoinnilla ja viestinnällä sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä asukkaiden kanssa.

Henkilökohtaisen hiilibudjetoinnin kokeileminen Espoossa tukisi asukkaiden kestäviä valintoja Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti. Yllä olevan perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon kaupunki selvittää mahdollisuudet toteuttaa kokeilu henkilökohtaisen hiilibudjetoinnin sovelluksesta.

15.5.2023

Auli Ülle ja Tiina Elo