Tässä puheessa otin kantaa yleisten asioiden lisäksi tulevan valiokuntavastuuni (maa- ja metsätalousvaliokunta) alaisiin asioihin.

Arvoisa puhemies,

Keskeinen tehtävämme on rakentaa Suomea ja maailmaa, jossa elämäntapamme ei vie tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta hyvään elämään. Se edellyttää koko talousjärjestelmämme sovittamista maapallon ekologisiin rajoihin. 

Olen pettynyt siihen, että uskottavaa visiota ja toimia tämän kestävyysmurroksen läpiviemiseen hallitusohjelmasta ei löydy. 

Luonnonvarojen ylikulutusta ei suitsita. Ympäristölle haitallisiin yritystukiin ei kosketa. Hiilinieluja ei pelasteta. Luontokatoa ei pysäytetä.

Sen sijaan hallitus lisää säästöjen nimissä yhteiskunnan eriarvoisuutta leikkaamalla massiivisesti sosiaaliturvasta ja uhkaa näin suistaa yhä useampia pienituloisia köyhyyteen. 

Näin ei rakenneta kestävää ja tulevaisuuteen katsovaa Suomea, joka luottaa ihmisiin ja ponnistelee yhdessä aikamme suurimpien kestävyyshaasteiden ratkomiseksi. 

On kuitenkin niin, että mitä pidemmälle ympäristökriisien ratkaisua lykkäämme, sitä kalliimmaksi se meille tulee.

Arvoisa puhemies,

Hallitus linjaa tavoittelevansa luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä ja luontopositiivisuutta. Nämä tärkeät tavoitteet jäävät kuitenkin vaille katetta.

Luonnonsuojelussa nojataan vapaaehtoisuuteen. Määrällisiä suojelutavoitteita ei haluta asettaa. Luontolaki ei etene. 

Aivan kriittistä on, että luonnonsuojelun rahoitus pienenee yli kolmanneksella, vaikka sen määrä tulisi asiantuntijoiden mukaan moninkertaistaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi.

Yksittäisiä valopilkkuja toki on: Metso-, Helmi- ja Nousu-ohjelmia jatketaan ja valtion vanhat metsät suojellaan –  tosin erikseen laadittavan kriteeristön pohjalta, vaikka kriteerit on jo laadittu. 

Metsäluonnon suojelun uskottavuus valtion metsissä kärsii myös kirjauksesta, että metsähallituksen hakkuita pyritään jopa maltillisesti kasvattamaan. Metsähallituksen hakkuut eivät tällä hetkellä ole kestävällä tasolla.

Tämä hallitusohjelma osoittaa, että Vihreitä tinkimättöminä luonnon puolustajina todellakin tarvitaan.

Arvoisa puhemies,

Vaikka maailma ympärillä muuttuu, hallitusohjelman maatalouteen liittyvät kirjaukset takertuvat nykytilan säilyttämiseen. 

On toki hyvä, että hallitusohjelmassa huolehditaan maatalouden kannattavuudesta ja ruokaturvasta. Haluamme syödä puhdasta kotimaista ruokaa myös tulevaisuudessa.

Tunnistamatta kuitenkin jää, että ruuantuotannon ekologinen kestävyys ja taloudellinen tuottavuus kulkevat käsi kädessä.

On oireellista, että hallitusohjelmassa ei sitouduta maatalouden päästövähennystoimiin, eikä edes mainita esimerkiksi kosteikkoviljelyä tai hiiliviljelyä.

Moni viljelijä kuitenkin haluaa uudistaa ja kehittää toimintaansa ja huolehtia siitä, että maataloustuotanto olisi myös ilmasto- ja luontopositiivista.

Maailma menee vahvasti kohti vähähiilistä, kiertotalousperusteista ja luontopositiivista taloutta. Suomalaisella maataloudella olisi tässä valtavasti annettavaa, kun vaan luomme sille edellytykset. 

Esimerkiksi kotimaisilla kasviproteiineilla olisi kaikki edellytykset nousta uudeksi suomalaiseksi menestystarinaksi. Hallitusohjelmasta kuitenkin puuttuvat alan toivomat merkittävät toimet kasvisruoan edistämiseksi ja kotimaisten kasviproteiinien tuotannon tukemiseksi. 

Luomutuotannossa olisi paljon potentiaalia maatalouden haitallisten ilmasto-, vesistö- ja luontovaikutusten vähentämisessä ja elintarvikeviennin kasvattamisessa. On todella huolestuttavaa, että sanaa “luomu” ei mainita hallitusohjelmassa kertaakaan. 

Arvoisa puhemies,

Tämä hallitusohjelma on ei paranna eläinten asemaa. Turkistarhaus saa edelleen jatkua, vaikka 80 prosenttia suomalaisista sitä nykymuodossaan vastustaa. 

Laatujärjestelmän kehittäminen ei poista eläinten kärsimystä ahtaissa häkeissä. Vastuullista olisi viimein tunnustaa, että turkistarhauksella ei ole alana tulevaisuutta, ja aloittaa sen alasajo siirtymäajalla. 

Arvoisa puhemies,

Vaikka hallitusohjelmassa on paljon hyviäkin kirjauksia, pelkään, että se tulee nykymuodossaan lisäämään vastakkainasettelua ja toivottomuutta aikana, jolloin meidän olisi yhdessä kyettävä ratkomaan aikamme suurimpia kestävyyshaasteita. 

Tulemme Vihreinä kirittämään hallitusta silloin kun siihen on aihetta ja tarjoamaan kestävän vaihtoehdon silloin kun hallituksen esitykset eivät sitä tee.