Petteri Orpon hallituksen budjettiesitys uhkaa rapauttaa hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoja. Samaan aikaan ilmaston kuumenemista ja luontokatoa ei oteta tosissaan. En voi esitystä tukea ja Vihreät tuleekin tarjoamaan sille kestävämmän ja reilumman vaihtoehdon.

Hallitus korostaa kantavansa vastuuta taloudesta ja velkaantumisesta. Sen talouspoliittinen linja on kuitenkin monella tapaa vastuuton. Hallitus leikkaa valtavilla menosopeutuksilla heiltä joilla on jo nyt kaikkein vähiten. Samaan aikaan verotusta kokonaisuudessaan kevennetään, eikä ympäristölle haitallisiin tukiin puututa. Lopputuloksena valtio velkaantuu miljarditolkulla myös ensi vuonna, luonnonvarojen ylikulutus jatkuu ja myös luontovelka jatkaa kasvuaan.

Vaikutusarviot osoittavat, että hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset osuvat kipeästi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Leikkaukset perusturvaetuuksiin ja asumistukeen sekä suojaosien ja lapsikorotuksen poisto uhkaavat kasautua ja ajaa entistä suuremman joukon ihmisiä, erityisesti yhden huoltajan perheitä, ahdinkoon. Opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen on karu viesti erityisesti niille nuorille, joita vanhemmat eivät pysty tukemaan opintojen aikana.

Kokonaisuudessaan sosiaaliturvaleikkaukset ja indeksijäädytykset tulevat lisäämään köyhyyttä Suomessa. SOSTEn laskelmien mukaan pienituloisten määrä tulee kasvamaan ensi vuonna noin 40 000 henkilöllä. Heistä noin 12 700 on lapsia. 

Hallitus perustelee sosiaaliturvan leikkauksia sillä, että työnteon tulee olla aina kannattavaa. Tämä on myös meidän Vihreiden tavoite. Hallituksen valitsemat keinot uhkaavat kuitenkin työntää ihmisiä työn syrjästä toimeentulotuen piiriin. Vaikutusarvioiden mukaan esitykset kasvattavat yhteiskunnan eriarvoisuutta ja tuloeroja. Se ei näytä hallitusta haittaavan.

Yksi kaikkein vaikeimmin ymmärrettävistä yksittäisistä säästöistä on hallituksen päätös leikata lastensuojelun jälkihuollosta. Nämä nuoret ovat kokeneet elämässään asioita, joita yhdenkään lapsen ei pitäisi koskaan joutua kokemaan, ja tuen leikkaamisella voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Myös nuorisotyöstä leikataan, vaikka nuorten pahoinvointi on otsikoissa melkein päivittäin. Sanat ja teot eivät kohtaa.

Samaan aikaan kun faktat osoittavat, että ilmasto kuumenee vääjäämättä ja luontokato etenee Suomessakin sitoumuksista huolimatta, hallitus pakittaa luonto- ja ilmastotoimissa. Kauniit kirjaukset eivät auta, jos rahat leikataan budjetista pois. Tempoileva ympäristöpolitiikka ei ole myöskään elinkeinoelämän etu.

Hallitus leikkaa muun muassa tuet energiaremontteihin, latausinfran rakentamiseen ja öljylämmityksestä luopumiseen sekä avustukset kuntien ilmastosuunnitelmiin. Hiilinielujen pelastuspaketti loistaa poissaolollaan, eikä hakkuiden määrää olla rajoittamassa. Liikenteen päästövähennystavoitteet karkaavat, kun joukkoliikenteestä ja pyöräilystä leikataan, mutta polttoaineveroa lasketaan. Maatalouden puolella leikkurissa ovat turvepeltojen ilmastotoimet.

Luonnonsuojelun rahoitusta hallitus aikoo leikata yli kolmanneksen. Se tarkoittaa vähemmän rahaa esimerkiksi METSO- ja Helmi-ohjelmiin, joilla on suojeltu ja ennallistettu arvokasta luontoamme. Kiireellisin päätös olisi valtion luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelu viipymättä. Luontojärjestöt ovat vedonneet hallitukseen, että päätös tehdään tieteeseen perustuen, ja että olemassa olevan kriteeristön mukaiset tiedossa olevat luontoarvoiltaan arvokkaat luonnonmetsät suojataan välittömästi hakkuilta. Toivottavasti vetoomus on kuultu.

Vielä nostan esimerkkinä vesiensuojelun, johon hallitus väittää satsaavansa. Saaristomeriohjelmaan hallitus onkin osoittanut yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Samaan aikaan vesiensuojelusta kuitenkin leikataan toisaalla kymmeniä miljoonia euroja. Melkoinen silmänkääntötemppu samaan aikaan kun vesistöjen suojelu- ja kunnostustarve ei valitettavasti ole vähentynyt.

Orpon hallituksen ensimmäinen talousarvio on täynnä arvovalintoja, joita myös monet taloustieteilijät ovat kritisoineet. Kun suurin osa ekologisen kestävyyden mittareista on punaisella ja yhteiskunnan jakautumisen lieveilmiöt uhkaavat kasvaa, meidän päättäjien tärkein tehtävä on luoda toivoa ja rakentaa uskottavaa polkua kestävään tulevaisuuteen. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa tulemme tarjoamaan hallituksen esitykselle kestävämmän ja inhimillisemmän vaihtoehdon.