Hallitusohjelman mukaan hallitus on sitoutunut suojelemaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät ja varmistamaan riippumattoman kriteeristön valmistumisen nopealla aika­taululla.

Kriteerit luonnoltaan arvokkaille metsille tarvitaan, koska Suomi on sitoutunut osana EU:n biodiversiteettistrategiaa suojelemaan jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsänsä. Tutkijat ja ympäristöjärjestöt ovat vedonneet hallitukseen, että vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelun kriteereistä päätetään tietoon perustuen. 

Tutkijoiden kirjeessä hallitukselle todetaan, että päämääränä tulee olla kriteeristö ja suojelulinjaukset, joilla on riittävä vaikuttavuus, kun tähtäimessä on luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä. Kriteeristön pohjalta on saatava hakkuilta turvaan metsät, jotka tiedetään arvokkaiksi jo olemassa olevan kriteeristön ja kartoitustiedon pohjalta. METSO-ohjelman kriteeristö sekä olemassa olevan kartoitusaineiston inventointikriteerit antavat hyvän pohjan suojelupäätöksille.

Tutkijat korostavat, että suojelua ei pidä tehdä liian tiukkojen kriteerien pohjalta. Esimerkiksi jossakin luonnontilaisessa metsässä puuston ikä ei ole korkea, mutta siellä on luonnontilaisen kaltainen puuston rakenne ja runsaasti lahopuuta. Toisessa kohteessa puusto voi olla hyvinkin vanhaa, mutta lahopuuta on vähemmän. Kriteerien soveltamiseen vaikuttaa keskeisesti se, minkä ravinteisuustason metsä on kyseessä. 

Suojelun kriteereitä valmistellaan parhaillaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijaryhmässä. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan poliittinen paine on kova ja vanhojen metsien kriteereistä on tulossa niin tiukat, että vain rajallinen määrä metsiä täyttää vaatimukset. Etenkin suuri suuri lahopuuvaatimus jättäisi paljon arvokkaita metsiä suojelun ulkopuolelle.

Jotta metsäluonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä ja Suomi voi saavuttaa kansainväliset sitoumuksensa, on luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelun kriteereistä päätettävä tieteeseen pohjaavien suositusten ja olemassa olevan kartoitusaineiston perusteella. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus päättää vanhojen metsien suojelun kriteereistä luonnontieteelliseen tietoon ja olemassa olevaan kartoitusaineistoon perustuen siten, ettei suojeltavaa pinta-alaa pyritä tarkoitushakuisesti rajaamaan ja

miten hallitus varmistaa, että vanhojen metsien suojelutoimet tukevat Suomen tavoitetta luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä?

20.10.2023

Tiina Elo