Olen ehdolla Hok-Elannon edustajiston vaaleissa, koska haluan, että Hok-Elanto on edelläkävijä kaupan alan uudistamisessa vastaamaan aikamme suuriin kestävyyshaasteisiin

Kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna olen tehnyt vuosikausia töitä kestävämmän elämäntavan mahdollistamiseksi. Tämän tavoitteen puolesta haluan työskennellä myös Hok-Elannon edustajistossa.

Käytämme ihmiskuntana luonnonvaroja liikaa suhteessa maapallon ekologisiin rajoihin. Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi meidän on vähennettävä luonnonvarojen kulutusta ja vaadittava kaikilta toimijoilta sitoutumista ilmasto- ja luontotavoitteisiin. 

Eri tuotteiden globaalit tuotantoketjut ovat yhä monimutkaisempia. Yrityksiltä on vaadittava yhä tiukempaa valvontaa ihmiskaupan ja lapsityövoiman riiston kitkemiseksi. EU:ssa hyväksytty yritysvastuudirektiivi on tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Hok-Elannossa tehdään jo paljon hyvää ympäristö- ja vastuullisuustyötä.  Tarvitaan kuitenkin vieläkin suurempaa kestävyysloikkaa. Ympäristöystävällisten ja eettisesti kestävien valintojen on oltava mahdollisia kaikille.

Näitä asioita edistän Hok-Elannon edustajistossa, jos tulen valituksi:

1. Vastuulliset valinnat mahdollisiksi kaikille

Vastuulliset valinnat on tehtävä helpoiksi, houkutteleviksi ja edullisiksi. Se tarkoittaa, että valikoimissa painotetaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisia tuotteita, kuten Reilua kauppaa ja luomua. Kasvipohjaisten tuotteiden menekkiä on edistettävä määrätietoisesti paitsi kaupoissa myös varmistamalla, että HOK-Elannon ravintoloissa on aina tarjolla houkuttelevia vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

Kaupalla on tärkeä roolinsa kotimaisen ruoantuotannon kannattavuuden varmistamisessa. HOK-Elannon on tavoiteltava reilua tuoton jakoa viljelijöiden, elintarviketeollisuuden, kaupan ja asiakasomistajien kesken.

2. Korjaaminen ja kierrätys osaksi kaupan palveluita

Kaupan alan on uudistuttava niin, että liiketoiminta ei perustu jatkuvasti uusien tuotteiden myymiseen, vaan rinnalle tulee yhä vahvemmin käytetyn tavaran kauppa sekä tuotteiden korjauspalvelut. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Emmy-vertaiskaupan kierrätysvaateosastot Helsingin keskustan Sokoksella sekä pyörien huolto- ja korjauspalvelu Prisma Kaaressa Kannelmäessä. Kiertotalous tarjoaa uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia myös osuuskaupalle. Hok-Elannon kannattaa olla edelläkävijä niiden hyödyntämisessä.

3. Turvataan lähipalvelut

Kauppaan on päästävä helposti kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Näin arki sujuu myös ilman omaa autoa. Hok-Elannon on pidettävä kiinni kattavasta lähikauppaverkosta ja pyrittävä perustamaan myymälöitä viipymättä myös uusille asuinalueille. Eri alueiden kauppojen valikoimaa ja palveluja kannattaa kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös verkkokaupan kehittäminen sekä kotiinkuljetuksen ja noutopisteiden lisääminen helpottavat arkea. 

4. Minimoidaan Hok-Elannon ilmasto- ja luontovaikutukset

HOK-Elannon on minimoitava omat ilmastopäästönsä vähentämällä kuljetusten päästöjä ja parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Merkittävänä kuljetuspalvelujen ostajana HOK-Elanto voi luoda markkinaa päästöttömille kuljetuksille. Kaiken osuuskaupassa kulutetun energian on oltava päästötöntä ja kaupan omien kiinteistöjen katot on valjastettava aurinkovoiman tuotantoon. Energiansäästö säästää myös kuluttajan kukkaroa.

5. Hyvä ja vastuullinen työnantaja

Kaupan murroksessa reilut työehdot ja luotettava työnantaja ovat niin työntekijöille kuin asiakkaille entistä tärkeämpiä. Työntekijöiden turvallisuudesta on huolehdittava niin, ettei kukaan joudu työvuoroon myymälässä yksin. HOK-Elannolla on suurena työnantajana tärkeä rooli erilaisten ihmisten kouluttajana ja työurien mahdollistajana alkaen yläasteikäisten TET-harjoittelujaksoista ja nuorten kesätyöpaikoista. HOK-Elannon on oltava mukana syrjivien käytäntöjen kitkemisessä, niin että myös vammaiset ja täsmätyökykyiset nähdään työmarkkinoilla tasavertaisina työntekijöinä.