Orpo-Purran hallitus leikkaa kansalaisyhteiskunnasta ja on jättämässä muun muassa ympäristö- ja kehitys­yhteistyö­järjestöt vero­vähennyksen ulko­puolelle. Käynnissä on kansalaisyhteiskunnan alasajo, jota Vihreät eivät hyväksy.

Pääministeri Orpon hallitus päätti keväällä 2024 verovähennyksistä yksityishenkilöille. Päätöksen mukaan yksityiset ihmiset voisivat vähentää verotuksesta muun muassa nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, urheilujärjestöille sekä lapsijärjestöille tehdyt lahjoitukset vuodesta 2026 alkaen.

– Verovähennysoikeus on järjestöille hyödyllinen ja tärkeä, mutta se ei auta sellaisenaan korjaamaan hallituksen leikkauspäätöksillään aiheuttamaa rahoitusvajetta. Suomessa ei ole vastaavaa lahjoituskulttuuria ja lahjoitusvaroja kuin Keski-Euroopassa. Suomalaisen yhteiskunnan oleellinen osa on aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja tilanne, jossa hallitus rapauttaa sen toimintaa, on hälyttävä, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu toteaa.

Hallituksen päätöksessä verovähennysoikeuden ulkopuolelle ollaan jättämässä ympäristö- ja luonnonsuojelu sekä humanitaarinen apu, eläinten hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Rajaus hyljeksii samoja tahoja, jotka jo valmiiksi kärsivät hallituksen leikkauksista. Järjestöjen työ kohdistuu usein juuri kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ryhmiin.

Hallitus on jo lakkauttanut rauhanjärjestöjen rahoituksen ja ulkoministeriön valtionavustukset Suomen kansainvälisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia sitoumuksia toteuttavilta järjestöiltä sekä leikannut kehitysyhteistyöstä, ja on vielä leikkaamassa jopa kolmanneksen sosiaali- ja terveysalan työtä tekeviltä järjestöiltä. Luonto- ja ympäristöjärjestöiltä viedään toimintaedellytyksiä samaan aikaan kun hallitus tekee luonnolle ja ilmastolle haitallisia päätöksiä.

– Hallitus on paperilla sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2035 mennessä, mutta riittävät konkreettiset toimet loistavat poissaolollaan. Ympäristö- ja luontojärjestöjen rajaaminen ulos verovähennysoikeuden piiristä on jälleen yksi osoitus siitä, ettei Orpon-Purran hallitus ole aidosti sitoutunut luonto- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, vihreiden kansanedustaja Tiina Elo jatkaa.

– En näe mitään järkeä siinä, että osa järjestökentästä jätettäisiin verovähennysoikeuden ulkopuolelle, enkä ole kuullut tälle mitään asiallisia perusteita. Nyt luokitellaan kansalaisyhteiskunnan toimintoja hallitusta miellyttäviin ja heidän mielestään vähemmän tarpeellisiin. Surullista huomata, ettei sairauksien ennaltaehkäisy, humanitaarinen apu tai luonnonsuojelu nouse hallituksen prioriteetteihin, Hopsu summaa.

Edustajat Elo ja Hopsu ovat jättämässä lakialoitteen siitä, että yhteisöjen verovähennysoikeus laajennettaisiin koskemaan myös ympäristön- ja luonnonsuojelua, humanitaarista apua, eläinten hyvinvointia edistäviä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa tekeviä järjestöjä, siis koko järjestöjenttää. Edustajat tulevat esittämään näiden järjestöjen huomioimista myös yksityishenkilöiden verovähennysoikeutta käsiteltäessä, mikäli hallituksen esitys ei muutu ennen eduskunnalle antamista.

– Vihreille vahva kansalaisyhteiskunta on itseisarvo ja keskeinen osa toimivaa demokratiaa. Järjestöillä on merkittävä rooli ihmisten toimijuuden ja osallisuuden vahvistamisessa, kun ratkomme aikamme suuria ihmisten ja luonnon hyvinvointiin liittyviä kestävyyshaasteita, päättää edustaja Elo.