Kasvipohjainen ruokavalio on tutkitusti parempi niin ilmastolle, eläimille, luonnolle kuin myös Itämerelle. Kesällä 2023 julkaistut pohjoismaiset ravitsemussuositukset painottavat lihan vähentämisen ja kasvisten lisäämisen tärkeyttä niin terveys- kuin ympäristösyistä. 

Helsingin yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että suomalaiset päiväkotilapset syövät yli viisi kertaa enemmän punaista lihaa kuin olisi terveydelle ja maapallon kantokyvylle  hyväksi, kun vertailukohdaksi otetaan planetaarinen ruokavalio. Suomalaisista miehistä peräti neljä viidestä syö liikaa punaista lihaa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin verrattuna. Korvaamalla eläinperäisiä tuotteita kotimaisilla kasviproteiinituotteilla edistetään myös kestävää kotimaista ruoantuotantoa.

Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Valtuuston 20.5.2024 hyväksymässä Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartassa on asetettu tavoitteeksi, että kasvisruoan menekki kasvaa (tällä hetkellä osuus on neljännes tilatusta kg-määrästä). Toimenpiteeksi on kirjattu punaisen lihan määrän vähentäminen korvaamalla sitä kasviproteiinilla ravitsemussuositukset huomioiden. Lisäys voidaan toteuttaa joko lisäämällä kasvisruokien määrää tai korvaamalla osa liharuoan sisältämästä lihasta kasviproteiinilla. 

Määrällisen tavoitteen asettaminen eläinperäisten tuotteiden käytön vähentämiselle tukisi Espoon hiilineutraalius-tiekartan toimeenpanoa. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti jo vuonna 2019 yksissä tuumin tavoitteesta puolittaa lihan ja maidon kulutus vuoteen 2025 mennessä. Myös monet ympäristö- ja eläinoikeusjärjestöt ovat esittäneet eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittamista kunnissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki asettaa tavoitteeksi eläinperäisten tuotteiden käytön puolittamisen julkisissa ruokapalveluissa vuoteen 2030 mennessä siten, että ne korvataan mahdollisuuksien mukaan kotimaisilla kasviproteiineilla.

Espoossa 3.6.2024

Tiina Elo ja Peppi Seppälä