Maahanmuuttajien osaamiskeskusten rahoitus on turvattava

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa menestyäkseen. Suomen väestönkasvun supistuessa yksi ratkaisu työvoimapulaan on työperäinen maahanmuutto. Sen lisäksi on tärkeää, että he jotka jo ovat täällä, kotoutuvat ja pääsevät kiinni työelämään. Työskentely itsessään on hyödyllistä...