Valtuusto hyväksyi tänään vesihuollon kehittämissuuunnitelman seuraavaksi 10 vuodeksi. Keskustelu käytiin lähinnä yhden kohteen, Mustapurontien vesihuollon ympärillä. Henna Partanen kuvasi ansiokkaasti puheessaan, kuinka alueen vesihuoltoa on koitettu saada eteenpäin valtuuston erilaisin päätöksin. Marjaana Siivola (vihr.) teki esityksen hankkeen aikaistamisesta. Valitettavasti Siivolan esitys kaatui niukasti 38-33, 2 tyhjää. Mustapurontien asukkaat joutuvat siis edelleen odottamaan puhdasta juomavettä. Omassa puheenvuorossani nostin esiin Kalajärven alueen tilanteen. Valitettavasti tämä asia ei muistunut mieleen kaupunginhallitusvaiheessa. Kalajärvi on matala ja ekosysteemiltään herkkä järvi, jonka kuormitusta tulisi välttää kaikin mahdollisin keinoin. Kalajärvenkallioiden kaavan yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus…

Tässä raporttia kaupunginhallituksen kokouksesta. Alkuun kolujen tilankäyttösuunnitelman neuvotteluaikataulu, josta sovittiin valtuuston neuvottelutoimikunnassa (kaupunginhallitus ei siis vielä käsitellyt asiaa): 21.3. opetus ja varhaiskasvatuslautakunnan kokous, jossa listalla 6.3. kokouksessa pöydälle jääneet asiat 26.3. kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukseen, jossa jää pöydälle neuvotteluja varten 3.4. ryhmien väliset neuvottelut 9.4. kaupunginhallitus 23.4. valtuusto Alla kokouksen päätökset, esityslista avattuna löytyy täältä.

Maanantain kaupunginhallituksen listalla ovat viime kokouksessa pöydälle jääneet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava POKE (asettaminen nähtäville) ja Soukanniemi (hylätäänkö kuten kaupunkisuunnittelulautakunta teki vai asetetaanko nähtäville). Lisäksi päätetään mm. Kehä I:n ylittävän Tapiolantien ja Miestentien välisen sillan rakentamisesta ja Pakankylän siitolapuutarhan mahdollistavasta kaavasta. Lista-asioiden lisäksi maanantaina saadaan toivottavasti selkeät stepit sille, miten päätöksenteko etenee kouluverkon osalta, kun kaupunginhallituksen lisäksi myös valtuuston neuvottelutoimikunnalla on kokous. Lautakuntahan teki tiistaina päätöksiä, jotka ylittävät valtuuston hyväksymän investointikaton noin 100 me. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä viiveellä raporttia maanantain tila- ja asuntojaostosta. Tällä kertaa kaikki päätökset menivät esityksen mukaan. Keskustelua kuitenkin riitti vajaaksi kahdeksi tunniksi. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kouluverkon osalta kävimme jaostossa vain lyhyesti läpi päätöksentekoprosessia, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli tekemässä päätöksiä seuraavana päivänä. Lautakunnan päätökset löytyvät täältä. Lautakunnan linjaukset kouluverkon osalta olivat tärkeitä ja perusteltuja, mutta ylittivät valtuuston asettaman investointikaton noin 100 me. Maanantaina toivottavasti saadaan selväksi, miten päätöksenteko etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Erityisesti pitkään pattitilanteessa olleiden Tapiolan koulujen ratkaisujen osalta (Jousenkaaren uuden koulun rakentamisen kiirehtiminen ja Aarnivalkean siirtokelpoiset) pitää…

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Länsimetron jatkosta tehtiin päätös. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava jäi pöydälle, samoin kiistelty Soukanniemi ja palveluverkkoperiaatteet. Lopuksi saatiin vihdoin eteenpäin sitä, ettei yhteys Tapiolantieltä Otaniemeen katkea. Tehtiin valmistelukehotus ja sillan toteuttamisesta on tarkoitus tehdä pääöts 12.3. kokouksessa.

Tila- ja asuntojaoston kokouksessa mm. hyväksytään viime vuoden tilinpäätös ja kuullaan selostukset ajankohtaisista sisäilma-asioista, Meritorin koulun hankeselvityksestä ja kaupungin virastojen toimitilaväistöistä. Kouluverkkoasia ei ole esityslistalla, koska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä. Olen kuitenkin pyytänyt kaupunginjohtajaa selostamaan asiaa, jotta olemme kartalla uuden esityksen sisällöistä ja päätöksenteon seuraavista stepeistä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee kouluverkkoa ylimääräisessä kokouksessaan 6.3. Uusi viranhaltijoiden esitys löytyy täältä. Jaoston työohjelman mukaan suomenkielisten koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelma tulee käsittelyyn jaoston 9.4. kokoukseen.

Tämän kokouspäivän tärkein teema oli joukkoliikenne. Saimme pitkällisen työskentelyn tuloksena sorvattua kaupunginhallituksen yhteisen kannan siitä, miten Länsimetron liityntäliikennettä tulee parantaa. Ja hyvä niin! Toivottavasti HSL:n hallitus tekee huomenna Espoon kannan mukaisia päätöksiä. Alla raporttia kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto (Kv-asia) Saatiin esittely ja käytiin lyhyt keskustelu kaupungin taloustilanteesta. Sekä tulot että menot ovat kasvaneet. Yleisen taloustilanteen parantuminen paransi myös kaupungin tulosta. Sote- ja maakuntauudistuksesta tehdyt laskelmat osoittavat, että uudistuksen toteutuessa Espoon talous on todella tiukoilla.

Maanantaina kaupunginhallituksessa mm. ennakkotilinpäätös, poikkihallinnolliset kehitysohjelmat, vesihuollon kehittämissuunnielma 2017-2026 ja jälleen kerran Länsimetron liityntäliikenteen ongelmien ratkominen. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto (Kv-asia) Tässä keskeiset luvut tiivistettynä kiinnostuneille:

Ylimääräisessä kokouksessa eilen tärkeimpänä asiana oli Länsimetron liityntäliikenteen ongelmien ratkaiseminen. Lisäksi käytiin evästyskeskustelua kouluverkkosuunnitelmasta. – Kannanotto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän Etelä-Espoon joukkoliikenteeseen esittämiin toimenpiteisiin Käsittelyn pohjana oli konsernijaoston aiemmat tiukat linjaukset ongelmien poistamiseksi. Kaupunginhallitus työsti yhteistuumin tiukan valmistelukehotuksen, jonka kopioin tähän alle. Meidän Tiina Pursula on tehnyt todella ansiokasta työtä ja hänen kädenjälkensä näkyy lauseina tekstissä useassa kohtaa:

Tässä raporttia eilisestä tila- ja asuntojaoston kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Aikaa kului tällä kertaa 2,5 tuntia, eikä kaikkia selostuksia ehditty kuulla. Varsin haastavat tilaratkaisut ja kouluverkko keskusteluttivat – ja syystä. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset – Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen Tällä kertaa muut kokousasiat söivät kaiken ajan, eikä tätä selostusta ehditty kuulla. Pyysin kuitenkin että se lisätään normaalisti tiedotteen ja pöytäkirjan liitteeksi. En tällä kertaa referoi sisältöä tarkemmin.