Huomenna on viimeinen kaupunginhallituksen kokous ennen kesätaukoa. Paljon on taas aloitteita ja kysymyksiä listalla, mm. kertaalleen palautetut valtuustoaloite ja kysymys länsimetron ongelmista sekä aloitteet muovinkierrätyksestä ja tesktiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta. Listalla on myös Länsikorkeen kaava, joka viime kokouksessa vedettiin pois listalta. Pieni muutos on tehty Oravannahkatorin suojelua koskevaan kaavamääräykseen. Kahden leikkipaikkojen osalta esitys on, että siirtyvät kortteleiden hallintaan. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston lista on melkoisen raskas. Käsittelyssä mm. asunto-ohjelma, Tietotie 6:n ja Kivimiehen 2-vaiheen vuokraus, Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma ja seuraavan 12 vuoden investointiohjelma! Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Viikonloppu kuluu tiiviisti puoluekokouksessa, joten tarkempi paneutuminen kokousasioihin jää sunnuntai-iltaan. – Asunto-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kh-Kv-asia) Pohja oli jo alunperin vihreästä näkökulmasta hyvä. Vihreiden tavoitteina nostimme erityisesti seuraavia asioita, jotka saatiinkin melko hyvin neuvotteluissa mukaan:

Valtuusto hyväksyi juuri Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan yksimielisesti kahden toivomuksen kera. Vihreät ovat tehneet valtavasti töitä prosessin eri vaiheissa alueen luonto- ja virkistysalueiden säilyttämiseksi siitä huolimatta, että rakennetaan tiivistä kaupunkia metroaseman ympärille. Siksi tuntui tärkeältä käyttää valtuustossa seuraava puheenvuoro.

Tässä tiivis raportti maanantain kaupunginhallituksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Valtuustoaloite sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotosta valtuuston kokouksissa (Kv-asia) Tiina Ahlforsin (vas) ja 37 muun allekirjoittama aloite, jossa edellytetään, että myös valtuuston kokousten osalta siirrytään sähköiseen kokousjärjestelmään. Vastauksessa todetaan, että uuden sähköinen kokousjärjestelmän hankinta on käynnissä ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Pyysin tässä yhteydessä kaupunginhallituksen edellyttämää selvitystä siitä, miten uudessa järjestelmässä huomioidaan henkilötietojen poisto siten, että pöytäkirjat voidaan pitää kaupungin verkkosivuilla pidempään kuin nykyisen kolme vuotta. Käsittelimme asiaa 6.11.2017 kokouksessa Jouni J. Särkijärven valtuustokysymyksen myötä.

Maanantaina kaupunginhallituksessa mm. Kivimiehen koulun hankesuunnitelma, suomenkielisen opetuksen tuntijaon muuttaminen (B1-kieli ja A-kielten varhentaminen), Tapiolan Länsikorkeen suojelukaava, meluntorjunnan toimenpidesuunnitelma ja selostuksissa sote-maakunta-asiaa. Ohessa lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tänään kaupunginhallitus päätti osaltaan Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta. Kaupunginhallitus vahvisti lautakunnan päätökset, joilla ohjataan huomioimaan Hannusmetsän ja Bondaksen kallion luontoarvoja asemakaavoituksessa. Alla raportti tehdyistä päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Maanantain kokouksessa isona asiana viime kokouksessa pöydälle jätetty Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava, Matinkylän vanhan ostarin uudistava kaava sekä toistamiseen käsittelyyn tuleva Henna Partasen (vihr) aloite vegaaniruoan saamiseksi kouluihin. Lisäksi listalla on monta muutakin valtuustoaloitetta ja -kysymystä, mm. Inka Hopsun (virh.) kysymys lastentarhan opettajien palkoita ja Saara Hyrkön (vihr.) aloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tästä tuli todella pitkä teksti, mutta asioitakin on paljon. Listalta näkyy, että valtuutetut tekevät sangen aktiivisesti aloitteita ja kysymyksiä. Välillä tuntuu, että saman asian olisi saanut selville soittamalla tai…

Valtuusto päättää tänään kouluverkkoasioista niiltä osin kuin asiat jäivät vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä avoimeksi. Koko kouluverkosta käydään neuvottelut ja päätetään elo-syyskuussa talousarvion kehyksen yhteydessä. Näin puhuin. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu käytti hyvän puheenvuoron kokonaisuudesta. Omassa puheessani keskityin erityisesti Tapiolan alakoulutilanteeseen.

Maanantaina tila- ja asuntojaostossa on hyväksyttävänä Kivimiehen ja Meritorin koulujen sekä Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat. Kivimiehen koulu liittyy arviointiin Tapiolan alueen tilakapasiteetista lähivuosina. Tätä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitelty perusteellisesti. Lisäksi saadaan asunto-ohjelman valmistelusta tilannekatsaus. Ennen päätöksentekoa käydään ryhmien väliset neuvottelut. Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa käytiin muutama äänestys ja muuten päätettiin asiat esityksen mukaan. Valitettavasti emme saaneet enemmistön tukea esitykselle nuorisovaltuuston aloitteiden tuomisesta valtuustoon. Myös esityksemme Latokaskenniityn metsäisen viheryhteyden säilyttämisestä hävisi. Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava jäi pöydälle, jotta valtuustoryhmät ehtivät käsitellä asiaa. Alla raportti päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä. – Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 11.6.2018 – 31.5.2019 (Kv-asia)