Ukrainan sotatilan rinnalla Espoon murheet tuntuvat juuri nyt pieniltä. Tänä talvena katualueiden talvikunnossapito on kuitenkin vaikeuttanut vakavasti niin monen asukkaan elämää, että jätimme Sirpa Hertellin (vihr.) kanssa asiasta valtuustokysymyksen valtuuston kokouksessa 28.2.

Se ei auta tämän talven ongelmiin, mutta meidän on varauduttava nykyistä paremmin siihen, että ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät myös talvisin.

Valtuustokysymyksiin vastaamisen määräaika on noin kaksi kuukautta ja vastaus tulee teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta valtuuston käsiteltäväksi.

Valtuustokysymys talvikunnossapidon riittävyydestä

Talven 2022 lumitilanne on ollut poikkeuksellisen vaikea runsaiden lumisateiden ja lämpötilavaihteluiden takia. Tämä on vaikeuttanut asukkaiden arkea, kun katualueita ei ole saatu pidettyä tyydyttävässä kunnossa. Osa ajoradoista ja pyörätiet ovat olleet pitkiä aikoja ajokelvottomassa kunnossa, kävelytiet ja bussipysäkit auraamatta ja hiekoittamatta. Esimerkiksi lastenrattaiden tai apuvälineiden kanssa liikkuminen on ollut mahdotonta ja hälytysajoneuvojen pääsy kiinteistöille on paikoin estynyt kokonaan katujen syvien polanteiden ja hoitamattoman liukkaudeneston takia. Asukkailta tulleen palautteen perusteella ongelmia esiintyy laajasti eri puolilla Espoota. 

Kaupunki tiedotti viimeksi 24.2. verkkosivuillaan, että keliolosuhteet ovat jo usean viikon olleet erittäin hankalat ja että katukunnossapito on tehnyt kaiken aikaa parhaansa, mutta kaikkialle ei ole ehditty.​​ Ja että asukkaiden huoli on kaupungin tiedossa ja kaupunki tekee kaikkensa ongelmien korjaamiseksi.

Kuluneen talven kokemukset ja asukkailta saatu palaute osoittavat, että katukunnossapidon heikko taso on aiheuttanut kohtuuttomia vaaratilanteita. Espoon kaupungin hallintosäännön 8§ mukaisena kysymyksenä me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme: 

  • Millaisiin sääolosuhteisiin kaupunki on varautunut liikenneväylien talvikunnossapidon osalta ja mihin oletuksiin varautuminen perustuu? Miten on varauduttu poikkeustilanteisiin?
  • Kuinka suuri osuus talvikunnossapidosta hoidetaan kaupungin omana työnä ja kuinka suuri osuus ostopalveluina?
  • Miten kaupunkitekniikan keskuksen talvikunnossapitoon vuosittain varaamat rahat ovat kehittyneet viimeisen viiden vuoden aikana? Miten talvikunnossapitoa on priorisoitu rahojen kohdentamisessa kaupunkitekniikan keskuksen talousarvion sisällä?
  • Miten kävely- ja pyöräteiden auraus on priorisoitu suhteessa ajoväyliin ja miten suunnittelussa huomioidaan, ettei ajoväyliä auratessa kävely- ja pyöräteille lentänyt lumi jää haittaamaan niillä kulkemista?
  • Miten talvikunnossapidon laatua ja sopimusten noudattamista valvotaan? Onko sopimuksissa sanktiopykäliä jos sopimuksen mukaista laatutasoa ei saavuteta?
  • Voisiko aurauskaluston liikkumisesta olla saatavilla ennakkoon tietoa, jotta asukkaat voisivat varautua katujen auraukseen? Nyt aurojen liikkeet näkyvät tuntien viiveellä kartat.espoo.fi -palvelussa eikä saatavilla ole tietoa kävely- ja pyöräteiden auraamisesta.
  • Millaisia vastuita kaupungilla on, jos esimerkiksi palo- ja pelastusajoneuvot eivät pääse hätätilanteessa paikalle liikenneväylien huonon kunnon takia?
  • Kuinka paljon vahingonkorvaushakemuksia tänä talvena on tullut talvikunnossapidon puutteiden takia?
  • Miten muissa kaupungeissa on ratkaistu sulamisen ja uudelleenjäätymisen aiheuttamia ongelmia?
  • Mitä vaihtoehtoja kaupungilla on parantaa talvikunnossapidon tasoa ja mitkä ovat näiden vaihtoehtojen kustannukset?