Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu huomenna. Lista on lyhyt, mutta muutama iso asia on käsittelyssä.

Infossa kuulemme esittelyn listalla olevasta Puosmalmin kaavasta ja siihen liittyen Espoonväylästä. Nämä ovat minulle vieraampia, joten info tulee tarpeeseen. Kuulen myös mielelläni evästyksiä asioita paremmin tuntevilta.

Lisäksi meille esitellään Suvela-visiota sekä Lillhemtin kaavaratkaisuja. Lillhemtin lautakunta palautti uudelleen valmisteltavaksi ja se tulee päätösasiana 8.6. kokoukseen.

Tässä varsinaiset lista-asiat:

Niittykumpu

Asia on ollut pöydällä, nyt on päätösten aika. Lautakunta linjaa siis tässä vaiheessa valmistelua, ja nähtäville laitetaan valmisteluaineisto. Tässä omia näkemyksiä, joita pyrin saamaan mukaan lautakunnan linjaavaan päätökseen:

– vanha rakennuskanta ympäristöineen säilytetään ja korostetaan historiallista kerrostuneisuutta

– Gräsanojan maakuntakaavan ja yleiskaavan ekologisen käytävän toimivuuden turvaaminen. Se on tärkeä virkistyskeidas tiivistyvällä alueella.

– Tornitalojen sopivuutta alueelle on vielä lähemmin tutkittava. On ongelmallista, jos ihmisen kokoinen kaupunkikuva ja viihtyisä kaupunkirakenne joutuu aina väistymään taloudellisten perusteiden takia. Espoossa pitäisi miettiä, minne tornit sopivat ja tehdä niitä harkiten niihin paikkoihin (esim. Keilaniemi, Suomenoja, Leppävaara). Ei niin, että sirottelemme torneja jokaiselle metroasemalle ja kaupunkikeskukseen. Ei kaikkialle tarvita torneja korostamaan paikan merkittävyyttä. Miten keskukset enää eroavat toisistaan tai ovat omaleimaisia, jos jokaisella on torninsa?

– Voisiko rakennuksia sijoittaa enemmän myös pääkatujen varsille siten, että syntyisi kaupunkimaista tilaa, umpikortteleita lähiömäisen rakennusten sijoittelun sijaan?

– Jalankulku ja pyöräily on hyvä saada maantasoon, kunhan reitit ovat sujuvia. Merituulentielle pitäisi ehdottomasti saada erilliset pyöräkaistat molempiin suuntiin, koska katu toimii merkittävänä pyöräliikenteen pääreittinä. Lisäksi tarvitaan selkeät kävelystä erotetut pyöräkaistat eri suunnista metroasemalle (metroaseman saavutettavuustarkastelu aiemman päätöksemme mukaisesti).

– Jos autoliikenne laitetaan Merituulentiellä kahteen tasoon, olisi maantason liikenne rauhoitettava siten, että kävely ja pyöräily dominoivat, katu on kapea (pyöräkaistat molempiin suuntiin) ja autot kulkevat hitaasti.

Kirkon edustalle muodostuisi viihtyisä puisto, jos Olarinluoman varteen tulisi rakennusten rivi erottamaan liikenteen puistosta.

Kierrätyspiste on sijoitettava palveluiden yhteyteen, eikä syrjään viheralueen kupeeseen, jolloin se muodostuu helposti dumppauspaikaksi sohville ja pesukoneille.

– Suurpellon suunnan liityntäjoukkoliikenteen järjestäminen on ratkaistava.

Puosmalmi

Tässä tehdään puuttuva pätkä Espoonväylää sekä pientaloja Keskuspuiston kupeeseen. Espoonväylästä en ole innostunut. Linjaus halkaisisi arvokkaan kulttuurimaiseman ja olisi taas yksi yksityisautoilua sujuvoittava väylähanke. Uuden pientaloalueen rakentaminen pienentäisi Keskuspuiston yhtenäistä metsäaluetta, vaikkei varsinaisen puistorajauksen sisälle mennäkään. Alue ilman Espoonväylää on huonosti joukkoliikenteen tavoitettavissa. Ja toisaalta, jos se rakennetaan, on taas yksi syy kiirehtiä väylän rakentamista. Pyydän tämän pöydälle tarkempaa tutustumista varten.

Matinkylän metrokeskus

Tämä kaava on jo ehdotusvaiheessa. Sitä on pyöritelty lautakunnassa useaan kertaan ja nyt on tarkoitus laittaa ehdotus nähtäville. Valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen kaava-alueesta on rajattu Markkinakadun länsipuoli pois. Lautakunnassa olemme pitäneet tärkeänä, että liityntäbussit kulkisivat metroasemalle Markkinakadun kautta. Olemme esittäneet, että liikenne painettaisi maan alle, jotta Markkinakadun seutu rauhoittuisi. Samaan pakettiin liittyisi Merimatin koulun siirto, jotta tilalle voidaan rakentaa asuntoja.

Asukkaat vastustavat koulun siirtoa. Itse pidän tärkeänä, että jos koulu siirretään, sille pitää löytyä paikka läheltä keskustaa. Näen koulun siirron perusteltuna, jos sitä kautta saadaan Ison Omenan länsipuolelle viihtyisä puistomainen asuinalue. Siis jos asuntorakentamista käytetään siihen, että autot saadaan maan alle ja viihtyisää kaupunkitilaa maan päälle. Tärkeintä on kuitenkin tehdä huolellinen kokonaissuunnitelma.

Lautakunta on linjannut, että osa kevyen liikenteen väylistä on nopeita reittejä pyöräilijöille.  Tätä pidän edelleen esillä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan seminaarin 19.1.2011 työskentelyn tulokset

Seminaarissa käsiteltiin T3-aluetta ja Espoon keskusta. Paljon hyviä ideoita, jotka ohjaavat asioiden valmistelua. Lautakunta on käyttänyt melko paljon seminaareja asioiden työstämiseen. Pidän sitä hyvänä, kunhan varsinaiset päätökset kuitenkin tehdään kokouksissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/2011

Tätä en ole vielä ehtinyt lukea.