Kesäloma on takanapäin ja kaupunkisuunnittelulautakunnan ensimmäinen kokous on tulevana keskiviikkona. Infossa esitellään tällä kertaa vain varsinaisen kokouksen asioita.

Lista-asiat:

Laajalahti, Turvesuo pohjoinen, asemakaavaehdotus nähtäville

Tässä on siis kyse retail-parkin rakentamisesta tulevan Turveradantien varteen Turunväylän eteläpuolelle. Kaava-alueen eteläpuolelle Turvesuontien varteen on jo hyväksytty yksi kauppakaava ja nyt Skanska haluaa laajentaa. Laajennus tulisi yleiskaavan viheralueelle.

Lautakunta palautti kaavan viime lokakuussa sen selvittämiseksi, onko hanke sopiva kyseiseen paikkaan. Itse en pidä tilaa vievän kaupan keskittymän rakentamista alueelle kaupunkirakenteellisesti hyvänä ratkaisuna, varsinkaan kun rakentaminen jyrää alleen yleiskaavan viheralueen ja tärkeän seudullisen viher- ja virkistysreitin. Palautus ei kuitenkaan tuottanut muutosta, vaan kaava tuodaan nyt meille samanlaisena uudelleen.

Tilaa vievän kaupan palveluiden myötä lisääntyvä liikenne tulee rasittamaan Laajalahden asuinaluetta. Mikäli hanke toteutetaan, se on kytkettävä Turveradantien rakentamiseen. En tosin ensimmäisenä olisi tuota katua rakentamassa, joten sikälikin hanke on ongelmallinen.

Vähintäänkin kaupat on suunniteltava alueelle niin, että kunnollinen viheryhteys säilyy, ja palvelut ovat aidosti pyöräillen ja joukkoliikenteen saavutettavissa.
Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta

Maakuntakaavaluonnos on vihreästä näkökulmasta oikein hyvä, mutta Espoon lausunnossa sitä yritetään vesittää. Histan rakentaminen on luonnoksessa lautakunnan linjausten mukaan kytketty tiiviisti radan rakentamiseen, mutta se ei virkamiehiä miellytä. Viheralue- ja viheryhteysmerkintöjä haluttaisiin lieventää, vaikka tässä vaihekaavassa viheralueita ei varsinaisesti käsitellä. Myös kehä II:n tunnelimerkinnät haluttaisiin poistaa, mikä olisi ympäristönäkökulmasta täysi katastrofi. Lisäksi taajamamerkintöjä halutaan lisää Pohjois-Espooseen.

Noihin kohtiin sorvaan muutosesityksiä. Lisäksi yritän saada lausuntoon mukaan myös poikittaisen raideliikenteen, eli Raide-Jokerin ja tiederatikan.

Niittykumpu, Koivu-Mankkaa II, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet

Kyse on Orionin tehdasalueesta, jonne maanomistajat Orion ja Oriola hakevat lupaa rakentaa merkittävästi asuinkerrostaloja. Alueelta on 2 km Tapiolaan ja kilometri Jousenpuiston tulevalle metroasemalle.

Tavoitteena on tiivis, viihtyisä ja omaleimainen kaupunkialue, jossa on hyvät kevyen liikenteen yhteydet ja riittävästi puistoaluetta. Nykyiset tuotanto- ja tutkimuslaitokset säilyvät.

Alustavat havainnekuvat 8-kerroksisine pistetaloineen ei näytä kovin omaleimaiselta, pikemminkin peruslähiöltä. Tavoitteena on tehdä kohtuuhintaisia asuntoja, mutta ei alueen silti tarvitse olla monotoninen. On tärkeää, että näin laajalla alueella pidetään huoli siitä, että asuntotarjonta on monipuolista ja monimuotoista. Siis niin vuokrataloja kuin omistusasuntojakin.

Matinkylä, Matinkartanonristi, asemakaavaehdotus nähtäville

Kyse on Majakkaseurakunnan toimitalohankkeesta ja kaava on herättänyt lautakunnassa paljon keskustelua. Hanke on sinänsä kannatettava, mutta olemme miettineet, onko tämä sille oikea paikka. Alue toimii tällä hetkellä läheisen urheilupuiston varaparkkipaikkana. Jo nyt parkkeeraus on läheisillä asuinalueilla suurten urheilutapahtumien aikaan villiä. Suunnitelmissa ei esitetä selkeästi, miten menetettävät parkkipaikat korvataan.

Kaavoituksen työohjelman 2011 seuranta, tilanne 8.6.2011

Kaavavalmistelu tökkii joillain alueilla, paikoin syynä on henkilöstöresurssien puute, paikoin lautakunnan päätökset teettävät lisätyötä. Aina eivät lautakunnan linjaukset näy jatkotyössä, mikä hidastaa ja turhauttaa. Luottamushenkilöohjauksessa on edelleen parantamisen varaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 1/2011

Tässä pääsemme seuraamaan ja linjaamaankin, miten valtuuston hyväksymä strategia muuttuu todeksi ja miten tarkastuslautakunnan tekemiin huomioihin on reagoitu. Tärkeä päätöksentekijöiden ohjausväline.