Kokouksen esityslista on tällä kertaa kevyt (yksi kokous jo peruttiinkin asioiden vähyyden takia). Infossa on kuitenkin useita kiinnostavia asioita.  En pääse tällä kertaa osallistumaan kokoukseen, joten Vihreitä edustaa tällä kertaa varajäseneni Rainer Lahti.

Linkki kokouksen esityslistaan.

Infossa:

– Niittykummun keskus

On tosi harmi, etten pääse kuulemaan tätä. Lautakunnalle esitellään eri liikennevaihtoehdot ja niiden vaikutus maankäyttöön sekä kunnallistekniikan vaihtoehdot kustannuksineen.

Raporttini toukokuisesta lautakunnan kokouksesta, jossa asiaa käsiteltiin löytyy täältä.

– Espoontori – Entressen laajennus

Hienoa, että hanke tuntuu etenevän nyt rivakasti.

– Espoon keskuksen visio 2035
Tämäkin ikuisuusprojekti saa nyt toivottavasti vauhtia, kun hommiin on tarttunut konsulttitoimisto Helisnki-Zurihch Office Oy.

– Finnoo-Hannus
Tästä järjestettiin asukastyöpaja, ja nyt asiaa esittelee samainen Helsinki-Zurihc.

Lista-asiat:

– Saunalahti, Kivenlahden teollisuusalue III, asemakaavan muutosehdotus menossa kaupunginhallitukseen

Tavoitteena on korttelialueen rakennusoikeuden korottaminen sekä liike-, toimisto- ja varastorakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen toimitilarakentamiseen, joka sallii teollisuus- ja varastorakentamista sekä 2000 k-m² liikerakentamista.

Tämä oli jo ehdotuksena lautakunnassa, nähtävillä olon aikana ei ole ilmennyt kummempaan, joten puolestani eteenpäin.

– Pohjois-Tapiola, Laakakivi-Laajalahti eteläinen, asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Tavoitteena on yleisten rakennusten korttelialueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinpientaloalueeksi, sekä rakennusoikeuden muuttaminen vastaamaan viereisen pientaloalueen tonttitehokkuutta e=0,30.

Hyvä paikka asunnoille. Tämän kaavan tekee hieman ongelmalliseksi se, että Raide-Jokerin linjaus tällä kohtaa jäi lautakunnassa auki, kun asiaa käsiteltiin kesäkuussa 2009. Tämän kaavan yhteydessä on tutkittu linjausta, jossa ratikka menisi pidemmän matkaa katuverkossa ja vähemmän Pyhänristin puistossa. Kaava ei sulje pois kumpaakaan vaihtoehtoa, mutta puiston halki kulkevaa pidetään edelleen parempana.

Jokerin eteneminen on ollut monella tapaa tahmeaa. Nyt on menossa Raide-Jokerin hankearviointi, jonka tavoitteena on päivittää kannattavuuslaskennat. Tarkasteluun otetaan mukaan myös Kehä I:ä seuraileva linjausvaihtoehto Leppävaaran ja Tapiolan välillä. Minusta on tärkeää, että linjausta tutkitaan vielä kerran huolella.

Koska tilanne on vielä näin auki, ei Raide-Jokerin yksityiskohtaisesta linjauksesta päättäminen ole tässä vaiheessa mielekästä. Jollain tavalla tämä olisi hyvä saada kirjattua myös lautakunnan päätökseksi, jotta asia tulee asukkaillekin selväksi.

– Leppävaara, Kaivomäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa rakentamattoman toimitilakorttelin 51326 käyttötarkoitus vanhusten asumiselle ja palveluasumiselle.

Tämäkin on käynyt jo kerran lautakunnassa ja on puolestani ok.

– Nöykkiö, Eestinkallio, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakennusalan rajojen siirtäminen sekä asemakaavamerkintöjen ja -määräysten ajantasaisuuden tarkistaminen. Rakennusoikeus ei muutu asemakaavan muutoksella.

Tämä on pieni alue, mutta koska kyse on pohjavesialueesta, pitää vielä selvittää tarkemmin, onko ok.