Tässä tämän päiväisen kokouksen päätökset.

Infossa esiteltiin Kauklahden keskeisten osien kehittämistyön tuloksia. Suunnitelmat ovat vielä visiotasolla, mutta ne ovat innostavia! Visio kiteytyy lauseeseen: ”Kauklahti on vehreä ja aktiivinen pikkukaupunki, joka on kaikkien saavutettavissa”.

Kehittämisen painopiste on Vanttilan pienteollisuusalueella. Ajalliset kerrokset halutaan säilyttää alueen identiteetin luojina, on ideoitu mm. teollisuuskiinteistöjen muuttamisesta loft-asunnoiksi. Kauklahteen halutaan erilaisia ihmisiä ja monipuolista asuntotarjontaa.

Vehreys on mm. Espoonjoen varren nostamista vetovoimatekijäksi, kaupunkiviljelyä ja siirtolapuutarha-alue. Tavoitteena on, että kävely ja pyöräily ovat ensisijaisia liikkumismuotoja alueen sisällä.

Esittelyssä korostettiin, että visio on hyvin pitkän aikajänteen asia. Minusta alueen kehittäminen kannattaisi aloittaa heti. Kauklahti kaipaa kasvojen kohotusta ja lähialueille nousee runsaasti pientaloja, joiden asukkaille tarvitaan palveluja. Ja juna-asemakin on jo valmiina.

Lista-asiat

– Pohjois-Tapiola, Laakakivi-Laajalahti eteläinen, asemakaavan muutosehdotus nähtäville (pöydälle 18.10.2011)

Tähän kaavaan liittyy Raide-Jokerin linjaus Pyhänristin puistossa. Lautakunta teki asukkaiden hartaan toiveen mukaisen päätöksen Raide-Jokerin linjauksen siirtämisestä Kivennavantien varteen siten, ettei ratalinjaus mene talojen yli tai seiniä viistäen. Kyseinen kaava palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaava-aluetta laajennetaan ja samalla tehdään kaavamuutos, jossa Raide-Jokerin tarvitsema linjaus sijoitetaan kivennavantien varteen.

Uudetkin herkkyystarkastelut osoittavat, että raidetta ei kannata viedä kehä ykkösen varteen. Lautakunnan päätös oli asukkaiden esittämä kompromissi, joka ei ehkä ole kaikkein optimaalisin Jokerin kannalta, mutta mielestäni kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu. Nyt asukkaat voivat nukkua yönsä rauhassa ja saavat tarvittaessa talonsa myytyä.

– Matinkylä, Piispanportti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi ja asemakaavaksi

Tästä käytiin pitkä ja perusteellinen keskustelu, jonka jälkeen asia jätettin evästyksin pöydälle.

Kaavan ratkaisut eivät vielä täysin vakuuttaneet. Lähtötilanne on monella tapaa haasteellinen, mutta nyt alue vaikuttaa enemmän leveiden teiden ympäröimältä kauppakeskukselta kuin elävältä kaupunkikeskukselta.

Matinkylän bussiterminaali tulee olemaan todella vilkas liitynnän solmukohta ennen metron jatkon valmistumista. Ei siis todellakaan ole nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta samantekevää, miten liikenne jo nyt tukkoisella alueella sujuu metron alkaessa liikennöinnin.

Lautakunta linjasi aiemmin, että bussiliikenne Länsiväylältä sekä katuyhteys Länsiväylän ali pitäisi hoitaa Tynnyripuiston ali tunnelissa. Näin rauhoittuisi sekä Markkinakadun ympäristö että Tynnyripuisto. Vaadimme edelleen selvitystä, millä edellytyksin tunneliratkaisu voidaan toteuttaa.

Toinen keskusteluissa esiin noussut asia oli uimahallin paikka. Vielä kannattaa miettiä, löytyisikö sille kuitenkin paikka Tynnyripuiston reunalta. Paljon keskusteltiin myös avoimista kaupunkitiloista ja puistoista.

Vertasin Matinkylän metrokeskuksen suunnittelua Tapiolan keskuksen uudistamiseen. Tapiolassa homma on projektinjohtajan käsissä, ja asioita viedään vauhdilla eteenpäin etsien ongelmiin aktiivisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Matinkylässäkään ei ole varaa tyytyä puolivillaisiin ratkaisuihin. Tarvittaisiin oma Matinkylä-projekti.

– Olari, Piispankallio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi

Esityksen mukaan.


– Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville

Tämä jäi pöydälle, jotta ehditään paneutua lukuisiin muistutuksiin ja tehdä mahdollisesti niiden johdosta tarkistuksia.

– Leppävaara, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tämäkin jäi pöydälle sen selvittämiseksi, saisiko tontille yhteistiloja / palveluja purettavaa kansantaloa korvaamaan.

– Leppävaara, Puustellinmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Esityksen mukaan.


– Kaupunkisuunnittelukeskuksen perimien kaavakuulutusluokkien maksujen tarkistaminen

Esityksen mukaan.