Tässä viime keskiviikon raportti vähän viiveellä. Itse kokous oli tällä kertaa hyvin joutuisa. Päätettävät asiat oli hyvin pohjustettu ja hankalammat jäivät ennaltasovitusti pöydälle.

– Otaniemi, Otaranta ja Servinniemi, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet

Alue koostuu kahdesta erilaisesta alueesta. Servinniemi on teekkarikylä, jossa pääpaino on metsäkampuksen opiskelija-asumisella. Otarannassa taas on asumisen lisäksi julkista toimintaa ja maisemakin on vahvemmin ihmisen muovaama.

Servinniemessä ainoat mahdolliset rakennuspaikat on löydetty ns. rakennusjuonteiden päistä eli läheltä rantaa. Osittain rakentaminen on sijoitettu täyttömaalle. Lisäksi kaava mahdollistaisi nykyisen HOAS-korttelin korotuksen ja pienen laajennuksen. Metsäkampus ja sen sisällä sijaitseva kappeli ympäristöineen halutaan suojella arvokkaana miljöönä.

Otarantaan on suunniteltu kahta uutta asuntokorttelia ja kelluvia taloja. yhteensä 11 200 k-m2 + 600 k-m2 kelluvia asuntoja. Lisäksi Otarantaan on tulossa venesatama, jossa olisi paikka 160 veneelle. Urheilukenttäö suunnitellaan nostettavaksi kannelle, jolloin alle saisi parkkipaikkoja.

Esitin huoleni erityisesti Servinniemen rakentamisen vaikutuksista Natura-alueelle ja rannan virkistysarvoille. Natura-arvion tarpeesta tekee päätöksen ELY-keskus sitten kun valmisteluaineisto on laitettu nähtäville.

Alueen liikennesuunnittelussa on huomioitu Otaniemen liikenne- ja liikkumisreformi. Pysäköinti halutaan keskitettyihin laitoksiin joko maan alle tai pysäköintilaitoksiin. Pyöräily- ja kävelyreittejä on sujuvoitettu.

Asia jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen.


– Tapiolan keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi

Infossa esiteltiin taas suunnitelmia laajemminkin kuin pelkästään keskustan kaava-alueelta. Vastauksena kysymykseeni meille vakuutettiin, että Raide-Jokeri on kaavassa huomioitu. Toisaalta viitattiin siihen, ettei sitä ole voitu ottaa suunnitteluun mukaan, koska siitä ei ole vielä kunnon suunnitelmia. Tämän voi tulkita myös niin, että Jokeria ei ole pidetty kovin korkealla prioriteetilla kaavan suunnittelussa, mikä on juurikin ollut huolen aiheena.

Kaava hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin järjestää Tapiolan keskustan alueesta avoin keskustelutilaisuus, jonka puheenjohtajina toimivat lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tämä on jo kolmas laatuaan Tapiolassa. Totesin, että vastaavia infotilaisuuksia pitäisi pitää myös muissa kaupunkikeskuksissa, esimerkiksi Matinkylä ansaitsisi vastaavaa paneutumista ja vuorovaikutusta asukkaiden kanssa. Harmittaa, etten ole tajunnut esittää tätä aiemmin.

– Kalajärvenkallio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi

Kaavan tiimoilta asukkaiden vaikuttaminen on ollut mittavaa. Keskeisesti on noussut esiin kolme huolta: 1.) Kalajärven veden tila ja sen muuttuminen rakentamisen myötä, 2.) Vihdintien liikennejärjestelyt sekä uusi rinnakkaistie Kalajärven koulun ohi ja 3.) Ekologinen viheryhteys Nuuksiosta Vestra-Petikkoon. Suurin ongelma viheryhteyden osalta on Kalajärvi II:n puolella, mutta tämä kaavakin sitä osaltaan hieman nakertaa.

Tässä asiassa joudun vielä miettimään kantaani suhteessa aiempiin päätöksiin ja saatuihin lausuntoihin. Valitettavasti en edellisessä vaiheessa saanut riittävästi kannatusta palautusesitykselle, jossa rakentamisen määrää olisi kohtuullistettu.

Ympäristöviranomaisten ja asukkaiden argumentit ovat painavia, joten vaikea on luonnonsuojelijan toimia niiden vastaisesti. Toisaalta hulevesien osalta on mielestäni tehty oikeasti hyvää työtä.

Reilu viikko on vielä aikaa puristaa oma kanta kasaan.

– Jorvi-Glims, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville

Tämä hyväksyttiin yksimielisesti nähtäville. Esittelijä teki kommenttini perusteella kaavamääräyksiin lisäyksen, että polkupyöräpysäköintiin on varattava riittävät tilat. Lautakunta järjestää kaavasta keskustelu- ja tiedotustilaisuuden 2.5. Jorvin sairaalassa. Tilaisuuden puheenjohtajaksi valittiin Harriet Klar.