Tämän valtuuston viimeisestä kokouksesta ennakoitiin pitkää, mutta lopulta puhetta riitti vain normaalin kokouksen verran.

Kokouksen ehdottomasti merkittävin ja kauaskantoisin päätös oli Lommila. Keskustelu oli laadukasta ja perusteellista. Kiitos valtuuston pj. Jyrki Kasvin järjestämän infon viikko sitten, saimme julki myös Entressen kauppakeskuksen edustajien kannan.

Sain napattua ensimmäisen puheenvuoron ja pääsin kertaamaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä ja perusteita sille, miksi Lommilaa ei esitetyssä muodossa pidä hyväksyä. Liitän puheenvuoroni tämän viestin loppuun.

Olin valmistautunut tekemään myös perustellun hylkäysesityksen, mutta sitä ei tarvittu: Jaana Leppäkorven palautusesitys voitti äänin 34-31. Valtuusto päätti palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin. Tämä on voitto tulevaisuuden kestävälle kaupunkirakenteelle ja Espoon keskuksen palveluille!

Viimeisenä asiana oli valtuustoaloitteeni asuntopoliittisen ohjelman laatimiseksi Espoolle. Vastauksessa todetaan, että suuret linjat on tarkoitus päättää Espoo-strategian yhteydessä ja siitä johdetut käytännön periaatteet kaupunginhallituksen uudessa tila- ja asuntojaostossa.

Jotta varmistetaan linjausten päätyminen myös valtuuston käsittelyyn, tein toivomuksen, että kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto arvioi vuoden 2013 aikana, missä muodossa strategian yleisiä linjauksia tarkemmat periaatteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Tämä toivomus hyväksyttiin Kokoomuksen ryhmäpj. Markkulan kannatuksen myötä. Kokonaisuudessaan siis oikein hyvä ilta!

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olemme tekemässä Espoon kaupunkirakenteen kannalta aivan keskeisestä päätöstä: Espoon keskuksen palvelut radan vai moottoritien varteen.

Lautakunta päätti 17.3.2010 yksimielisesti, että päivittäistavarakaupan määrä Lommilassa rajataan 4000 km2:iin. Se tarkoittaa, ettei sinne voisi toteuttaa hypermarketteja. Lautakunta oli siis yksimielinen ehdoista, joilla Lommilaa voidaan viedä eteenpäin

Päätös ei kuitenkaan kelvannut kaupan keskusliikkeille. Hankkeen edustajat viestivät hyvin suorasanaisesti, että Lommila ei käynnisty ilman hypermarketteja.

Pettymykseksemme kaava tuotiin lautakuntaan uudelleen maanomistajien vaatimuksen mukaisena. Kaupalliset intressit siis painoivat enemmän kuin demokraattinen päätös.

Lautakunta hylkäsi kaavaehdotuksen äänin 7-6 . Parasta olisi tuolloin ollut palata aiempaan päätökseen, mutta siihen ei ollut edellytyksiä maanomistajien vahvan lobbauksen takia.

Toivottavasti valtuustolta löytyy rohkeutta tehdä kestävän kaupunkirakenteen mukainen päätös.

Infossa viikko sitten kuulimme Entressen kauppakeskuksen edustajien näkemyksen Lommilan vaikutuksesta Espoon keskuksen hankkeille: Ostovoima ei riitä kahdelle kaupalliselle keskukselle seuraavan 10-15 vuoden aikana. Jos Lommila nyt esitetyssä muodossa lähtee liikkeelle, Espoon keskuksen laajennukselle ei ole edellytyksiä

On tärkeää, että myös Entressen näkökulma tuli julki. Tähän asti Espoontorin säilymisen puolesta ovat puhuneet Lommilan hankkeen edustajat: HOK ja Kesko vakuuttavat ruokakauppojen säilyvän Espoon keskuksessa, eikä sitä kukaan epäile. Ne eivät kuitenkaan vastaa kauppakeskusten laajennuksista erikoiskaupan osalta.

Ensimmäisessä vaiheessa Lommilaan on tulossa Citymarket, Prisma, Sokos ja Kodin ykkönen. Ei todellakaan ole kyse tilaa vievästä kaupasta, vaikka sillä hanketta markkinoidaan.

Kysymykseen päivittäistavarakaupan kerrosneliöistä kulminoituvat kaavan keskeiset ongelmat:

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet edellyttävät vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisen tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Lommila ei täytä tätä edellytystä.

Maakuntakaava edellyttää, että Lommilan kauppakeskuksen ajoitus sidotaan ympäröivän taajamarakenteen kehitykseen. Tämä edellyttää Espoon keskuksen merkittävää kehittämistä ENNEN Lommilan ensimmäisenkään vaiheen käynnistymistä.

Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että ensisijaisesti kehitetään Espoon aseman seutua ja Lommilaan keskitetään Espoon keskuksen tilaa vievät kaupalliset toiminnat. Nyt sinne ollaan ensimmäisessä vaiheessa keskittämässä päivittäistavaran ja erikoistavaran kauppaa.

Olennaista on, tuleeko kaava olemaan valmistelilla olevan maakuntakaavan mukainen. 10 000 k-m2 on vasta maakuntahallituksen esitys, joka menee uudelleen nähtäville. Viranomaislausunnot tulevat varmasti olemaan kriittisiä, eikä ole varmaa, tuleeko kaavasta sellainen, jonka YM aikanaan vahvistaa.

Meillä on Espoossa monta esimerkkiä siitä, mihin johtaa, kun kaavoitetaan jääräpäisesti viranomaislausuntoja huomioimatta. Hista kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Halutaanko nyt ottaa riski, että Lommilalle käy samoin?

Korostan vielä, ELY-keskus viittasi lausunnossan lautakunnan yksimieliseen päätökseen, eli se olisi todennäköisesti vaihtoehto, joka kestäisi myös oikeusprosessin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Maailma on muuttunut ja kaupunkisuunnittelun on rohkeasti vastattava ajan haasteisiin. Jumbojen ja Ideaparkien sijaan on kehitettävä vahvoja alueellisia palvelukeskuksia hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Suvelalaiset, kauklahtelaiset, lohjalaiset ansaitsevat ensisijassa laadukkaat paikalliset palvelut. Lommilaan voidaan sijoittaa seudullinen tilaa vievän kaupan keskus sekä lähialueen asukkaita palvelevia pienempiä päivittäistavarakauppoja.

Vihreät kannattavat tilaa vievän kaupan palveluiden keskittämistä Lommilaan, paikka on siihen mitä paras. Näin saadaan kaupallisen alan työpaikkoja pysymään ja syntymään Lommilan lisäksi myös Espoon keskukseen.