Ainoana keskusteluttaneena asiana tänään oli Niittykummun keskus, ja sitä työstettiinkin pitkään niin infossa kuin kokouksessa. Tänään harmitti taas erityisesti tilanne, että olen lautakunnassa ainoa vihreä (syyhän on se, että Kaisa Rastimo loikkasi demareihin kesken kauden muttei luopunut paikasta), kun en saanut kannatusta omalle esitykselleni. Onneksi meillä on ensi vuonna taas kaksi vihreää Espoota suunnittelemassa!

Tässä päätökset:

– Niittykummun keskus, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (pöydälle 14.11.2012 ja 28.11.2012)
Valmistelijat olivat tehneet lisäselvityksiä edellisen kokouksen (jossa en siis ollut) keskustelujen perusteella.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaos on siis päättänyt, että metroaseman rakentaminen on rahoitettava alueelta saatavilla maanmyyntituotoilla. Laskelmat osoittivat, että nykysuunnitelmilla laajemmalta Niittykummun alueelta (siis tämän keskustan kaava-alueen lisäksi mukana Merituulentien pohjoispuoli sekä Niittykallion alue) jää kunnallistekniikan, metroaseman sekä liityntä- ja asukaspysäköinnin jälkeen miinusta 13,5 miljoonaa euroa, ja tämäkin on optimistinen arvio.

Jo nyt asukkaiden palaute on johtanut rakennusoikeuksien kohtuullistamiseen keskustan kaava-alueella: Nähtävillä olleessa ehdotuksessa oli rakennusoikeutta 17 800 k-m2, nyt käsitellyssä pohjaesityksessä 13 950 k-m2. Vähennystä siis 3850 k-m2.

Minusta tämä on perusteltua, sillä ei kaavoitusta pidä tehdä yksinomaan eurot edellä. Tätä ovat myös asukkaat vaatineet ja on hyvä, että laskelmat on tehty päätöksenteon pohjaksi, vaikka ne ovatkin suuntaa antavia.

Lautakunnan evästysten pohjalta oli laadittu vaihtoehto, jossa rakennusoikeutta oli lisätty metrokeskuksen torneihin (8 -> 16 ja 17 -> 24) ja vastaavasti madallettu nykyisen ostarin kohdalla olevaa kolmea pistetaloa (9 -> 7/8).

Korkeammat ja sirommat tornit miellyttivät kaikkia muita paitsi minua. Lisärakennusoikeuden tuottoa voitaisiin käyttää nykyisten asukkaiden autopaikkojen sijoittamiseen maan alle.

Pj. Markkula muotoili muutosesityksen, että tornit korotetaan 16- ja 24-kerroksisiksi, ja ostarin talot madalletaan 8-kerroksisiksi. Tämä tarkoittaa 2200 k-m2 lisää rakennusoikeutta pohjaesitykseen verrattuna. Lisäksi tavoitteena on saada nykyisten asukkaiden autopaikat mahdollisimman suurelta osin maan alle, jolloin vapautuva maanpinta voidaan tehdä puisto- ja leikkialueeksi. Päätöksessä todetaan, että joustoa on vielä pysäköinnin järjestämisessä sekä tornien ja pistetalojen massoittelussa ja kaupunkikuvallisessa ilmeessä, jolloin näiden osalta saatava palaute huomioidaan lopullista ehdotusta tehtäessä.

Mietin pitkään omaa kantaani ja päädyin tekemään muutosesityksen, jossa kannatin pohjaesitystä (metrokeskuksen tornit 8 ja 17 kerrosta) sillä muutoksella, että ostarin pistetalot madalletaan 7-kerroksisiksi ja nähtävillä olon aikana tutkitaan massoittelua niin, että kaupunkikuvallinen ilme paranee. Esitykseni olisi tarkoittanut 2900 k-m2 vähennystä pohjaesitykseen.

Minusta pohjaesitys oli kelvollinen ja ostarin pistetaloja madaltamalla olisi voitu vielä hieman enemmän ottaa asukkaiden näkemyksiä huomioon. Ymmärsin myös, että pääosa asukkaista on tyytyväisiä parkkipaikoista löytyneeseen ratkaisuun (kaksi osittain maanpäälle ulottuvaa avointa pysäköintilaitosta).

En valitettavasti saanut esitykselleni kannatusta, joten se raukesi. Näin ollen kaava meni nähtäville Markkulan esittämässä muodossa.

Lautakunta asetti tavoitteeksi, että valtuusto tekee kevään 2013 aikana myönteisen päätöksen Niittykummun metroaseman rakentamisesta siten, että se on käytössä kun metro avataan. Ja että Niittykummun keskusta-alueen uudistuminen käynnistyy metroaseman kiinteistöstä, jolloin saadaan palveluita asukkaiden käyttöön.

Päätimme pitää ylimääräisen asukastilaisuuden, jota puheenjohtavat lautakunnan nykyiset puheenjohtajat. Pääsen siis kuulemaan taas livenä asukkaiden palautteen. Palautteen perusteella uusi lautakunta tekee sitten lopulliset ratkaisut, jotta saadaan metroasema rakenteille.

– Viherlaakso, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27§), Viherlaakso, eteläinen, alue 150521
Tämä hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Sammalvuorenrinne, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
Koska paikalliset asukkaat pitivät ABC:n ruokakauppaa tervetulleena, en sitä kyseenalaistanut. Meni siis esityksen mukaan.

– Vallikallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Vallikallio I, alue 110209
Esityksen mukaan.

– Rakennuskiellon jatkaminen rakennuskieltoalueella 81, Kolmperä
– Rakennuskiellon jatkaminen Niittykummussa rakennuskieltoalueella 112
Esityksen mukaan.

Lisäasiana päätettiin, että vanha lautakunta kokoontuu vielä 23.1. putsaamaan pöytää.