Espoon Vihreät jakoivat tänään ensi kauden luottamuspaikat. Lopullisen päätöksen teki Espoon Vihreiden hallitus ja valtuustoryhmä yhdessä siunaten yleiskokouksen esityksen.

Minut valittiin kaupunginhallituksen varapj:si sekä kh:n uuden tila- ja asuntojaoksen pj:ksi. Olen suunnattoman kiitollinen saamastani luottamuksesta!

Valtuusto päätti 10.12. uudesta palkkiosäännöstä. Sen mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle voidaan maksaa kuukausipalkkiota tehtävän osapäiväisestä hoitamisesta. Tällöin ei ole oikeutettu vuosipalkkioon, mutta kokouspalkkioihin kyllä. Pj:lle korvaus on 2500 e/kk ja vpj:lle korvaus on 2000 euroa kuukaudessa. Tarkoitukseni on kk-palkkion turvin lyhentää merkittävästi työaikaa, jotta voin keskittyä Espoon asioiden hoitoon tehtävien vaatimalla intensiteetillä.

Olen ollut paikkajakoprosessissa tiiviisti mukana, koska toimin Vihreiden neuvottelijana puolueiden välisessä paikkajakotoimikunnassa sekä jäsenenä vihreiden omassa paikkajakotyöryhmässä.

Puolueiden välisissä neuvotteluissa lähdimme hakemaan vaalivoiton ja toiseksi suurimman puolueen aseman mukaisesti lisää vaikutusvaltaisia paikkoja. Paikkajakoa hämmensi se, että luottamushenkilöorganisaatiota, eli jaettavia paikkoja, viilattiin samaan aikaan kun yritimme niitä jakaa. Neuvotteluasetelmiin puolestaan toi haastetta se, että Perussuomalaisten paikkamäärä nousi tarkastuslaskennassa 10:een, eli tasoihin demareiden kanssa.

Saimme neuvotteluissa Vihreille kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajuuden sekä uuden tila- ja asuntojoston puheenjohtajuuden, joita tehtäviä ryhdyn siis hoitamaan. Meillä on kh:ssa kaksi ensimmäistä vuotta kolme jäsentä (Tiina Elo, Saara Hyrkkö ja Jyrki Myllärniemi) ja sen jälkeen kaksi (Tiina ja Saara). Lisäksi saimme valtuuston puheenjohtajistoon paikan neljäksi vuodeksi, kun demareilla ja persuilla on vain kaksi vuotta. Kaksi ekaa vuotta vpj:nä on Sirpa Hertell. Puheenjohtajuus jaettiin neljän kesken, Jyrki Kasvi johtaa valtuustoa 2015.

Lautakunnissa vahvistimme asemiamme. Säilytimme ympäristölautakunnan puheenjohtajuuden (Henna Partanen) sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan (Kirsi Louhelainen) ja rakennuslautakunnan (Merva Mikkola) varapuheenjohtajuudet. Uusina saimme opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan (Inka Hopsu), tarkastuslautakunnan (Susanna Rahkonen) ja kulttuurilautakunnan (Teresia Volotinen) varapuheenjohtajuudet. Jäseniä vihreillä on kaikissa lautakunnissa kaksi, palveluliiklaitosten johtokunnassa ja varhaiskasvatusjaostossa kolme.

Olen iloinen siitä, että löysimme sisäisessä paikkajaossa hyvän kokonaisuuden, jossa pääosin pystyimme toteuttamaan ehdokkaiden toiveet. Tällä porukalla on hienoa lähteä tekemään tekemään töitä vuodenvaihteen jälkeen!