Kaupunginhallituksen lista oli kevyt, mutta sitäkin painavampi oli keskustelu ennen kokousta. Metropoliselvittäjät olivat kuulemassa kaupunginhallituksen näkemyksiä ja alustukset kirvoittivat reippaan keskustelun. Mitään virallisia kantoja ei tietenkään esitetty, koska virallinen lausunto annetaan myöhemmin. Tämäkin keskustelu oli kuitenkin osa kuntien kuulemista.

Korostin omassa puheenvuorossani, että Helsingin seudulle tarvitaan 2-tasoista demokraattista selkeää päätöksentekoa, esiselvitys osoittaa sen hyvin. Malli A, vahva metropoli, toteuttaa tätä tarvetta parhaiten. Pääkaupunkiseutu on yhtenäinen työssäkäynti- ja palvelualue, joka ulottuu myös kehyskuntiin. Tarvitsemme yhteistä suunnittelua erityisesti maankäytön ja liikenteen kysymyksissä.

Nostin esiin kolme asiaa:

1. Metropolihallinto vs. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
Esiselvityksessä todetaan mallista A (vahva metropoli) että sote-uudistuksen linjauksia ei ole voitu vielä arvioida uudistuksen ollessa kesken. Mallista C (vahvat peruskunnat) todetaan, että kaksi suurta kaupunkia voivat järjestää itse palvelut mukaan lukien erikoissairaanhoito. Mikä olisi vahvan metropolihallinnon suhde sote-palveluiden järjestämiseen?

2. Demokraattisesti valittu metropolivaltuusto
Seudulliseen päätöksentekoon tarvitaan selkeä järjestelmä. Nyt päätöksiä tehdään kaupunginjohtajien kesken tai pienessä piirissä kuntayhtymien (kuten HSL) hallituksissa, vailla julkista keskustelua ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tarvitaan konkreettisia malleja metropolivaltuuston toteuttamiseksi.

3. Lähidemokratia
Esiselvityksessä viitataan hyvin yleisesti mallin A kohdalla suoran ja/tai osallistuvan demokratian kehittämiseen metropolin tasolla. Mallin C kohdalla todetaan, että voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi nykyistä vahvempaa alueellista ja kunnanosapohjaista osallistumista. Missä vaiheessa lähidemokratian toteuttamisvaihtoehtoja on tarkoitus konkretisoida?

Toivon todella, että Espoon lausuntoa lähdetään nyt valmistelemaan rakentavasti hyvää metropoliratkaisua etsien, eikä juututa kuntaliitoksen vastustamiseen. Koko seudun tasapainoinen kehittäminen on pitkällä tähtäimellä myös espoolaisten etu.

Tapaamme huomenna Helsingin seudun 14 kunnan Vihreiden valtuustoryhmien kanssa keskustelemaan asiasta ja etsimään yhteistä kantaa. Meillä on aito halu etsiä yhteisiä ratkaisuja.

Varsinaisista kokousasioista henkilökohtaisesti merkittävin oli se, että minut valittiin kaupunginhallituksen valvojaksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Pääsen siis sittenkin seuraamaan tiiviisti kaupsuasioita jatkossakin!

Lista-asiat (esityslista ja myöhemmin pöytäkirja löytyy täältä)

§3 Valtuuston neuvottelutoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 – 2014
Neuvottelutoimikunta jatkaa normaaliin tapaan. Toiminnasta tarkemmin täällä

§4 Paikkajakotoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014
Tämä jäi pöydälle, kun osa nimistä puuttui.

§5 Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudeksi 2013-2014
Vihreille tuli valvottavaksi seuraavat:

kaupunkisuunnittelulautakunta: Tiina Elo, vara Saara Hyrkkö
tekninen lautakunta: Jyrki Myllärniemi, vara Tony Hagerlund
varhaiskasvatusjaosto: Saara Hyrkkö, vara Mari Nevalainen
tiejaosto: Tony Hagerlund, vara Jyrki Myllärniemi

§6 Kaupunginhallituksen neuvottelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014
Meiltä allekirjoittanut, varalla Jyrki Myllärniemi.

§7 Espoon Matkailu Oy:n osakkeen ostaminen Otahalli Oy:ltä
Otahalli Oy haluaa myydä ainokaisen osakkeensa á 1700 euroa. Espoo on yhtiössä enemmistöosakas 50 osakkeella. Ostettiin pois.

§8 Espoon vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen

Toimintasääntöä esitetään muutettavaksi niin, että neuvostoon valitaan 6-8 vanhusjärjestöjen edustajaa ja 6-8 luottamushenkilöä, joiden ei enää tarvitse olla lautakuntien edustajia. Tästä on tullut vanhusjärjestöiltä kritiikkiä, mutta valinnat on jo tehty tämän mukaisesti. Esityksen mukaan.

§9 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2013-2014
Meiltä jäseneksi Juhani Kytö ja varalle Riitta Lahikainen. Pj:ksi Olli Männikkö (kok.) Varapj. Tarja Tallqvist (sd.)

§10 Veteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2013-2014

Pj:nä perusturvajohtaja, jäsenet veteraanijärjestöjen edustajia ja virkamiehiä.

§11 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014
Jäi pöydälle, koska keskustan nimet puuttuivat.

§12 Vammaisneuvoston asettaminen toimintakaudelle 2013–2014
Koostuu järjestöjen edustajista ja virkamiehistä. Kh:n edustajaksi meiltä Heli Halava, varalle Mari Nevalainen.

§13 Päihdeasiain neuvottelukunnan kokoonpano vuosille 2013-2014

Jäi pöydälle, koska Keskustan nimet puuttuivat.

§14 Sosiaali- ja terveystoimen ruotsinkielisten palvelujen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014
Ei paikkaa vihreillä.

§15 Edustajien nimeäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2013 – 2016 (Kv-asia)
Espoosta kolme paikkaa, joista yksi vihreille. Varsinaiseksi Päivi Salli, varalle Jyrki Myllärniemi.

§16 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt 51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla, Espoo
Suomenojan eritasoliittymää parannetaan rakentamalla Länsiväylän yli uusi silta nykyisen sillan viereen. Samalla sekä sillan, että ramppien kaistajärjestelyjä parannetaan. Espoon osuus kustannuksista 5,24 me, valtion 1,17 me. Espoo kiirehtii hanketta ja on varautunut rakentamiseen v. 2013–2014. Esityksen mukaan.

§17 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset
Päätösluettelo näkyy listalla, tarkempia tietoja voi kysyä kokouksessa sihteeriltä, koska dokumentit ovat vain sähköisessä muodossa. Täytyy jatkossa olla näiden kanssa tarkkana.

§18 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
Nuorisovaltuuston puolivuotiskatsaus syksy 2012.