Länsiväylä selvitti Espoossa tehtyjen aloitteiden määrän viime kaudella. Koko nelivuotiskautena aloitteita tehtiin 67 (jutussa 68, mutta minulle oli kirjattu yksi liikaa). Yllättäen olin eniten aloitteita tehnyt valtuutettu kuudella aloitteella (jutussa siis seitsemän).

Uutisesta innostuneena päätin koota yhteen, miten aloitteille lopulta kävi:

2009

1. Viikottainen kasvisruokapäivä yläkouluihin ja lukioihin

Tämän aloitteen käsittely meni farssin puolelle. Kouluissa oli jo tuolloin kasvisruokapäivä kolme kertaa viidessä viikossa, mutta kaksi päivää lisää olisi ollut monen mielestä katastrofi. Aloitteen oli allekirjoittanut 14 valtuutettua, eikä se mennyt läpi. Helsingissä Emma Kari teki vastaavan aloitteen, joka johti toivottuun lopputulokseen.

Tämä oli hyvä politiikan oppitunti uudelle valtuutetulle. Jälkeenpäin ajateltuna asiaa olisi kannattanut pohjustaa paremmin ja yrittää edistää suoraan Espoo Cateringin kautta.

2. Palmuöljyn vaihtaminen kestäviin biopolttoaineisiin

Aloitteen allekirjoitti 34 valtuutettua, eli yli puolet. Greenpeace kampanjoi aktiivisesti palmuöljydieseliä vastaan ja sama aloite jätettiin myös Helsingin ja Vantaan valtuustoissa. Valtuusto kävi asiasta keskustelun ja hyväksyi yksimielisesti toivomukseni:

”Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus esittää HSL:lle, että nykyisen OPTIBIO-hankkeen päättymisen jälkeen (v. 2011) jatkopäätöksiä tehtäessä arvioidaan uudelleen mahdollisuudet käyttää vain biopolttoaineita, joiden raaka-aineena ei ole käytetty trooppisella sademetsävyöhykkeellä tuotettuja raaka-aineita.”

Valtuustoaloite oli osaltaan luomassa painetta kestävämpien vaihtoehtojen löytämiseen. En tiedä, mikä on tilanne palmuöljydieselin käytön osalta tällä hetkellä.

2010

3. Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet kaupungin nettisivuille

Tämän aloitteen allekirjoitti 39 valtuutettua. Vastaus tuli nopeasti ja aloite johti toivottuun tulokseen: Kaupungin sivuille lisättiin kokonaisuus, jonne kootaan linkit kunnallisjärjestöjen sidonnaisuuksista kertoville sivuille.

Tosin nyt kun linkkiä klikkasin, niin eipäs toiminutkaan. Eli pitääpä hoitaa, että sidonnaisuustiedot kerätään meidänkin valtuutetuilta ja kaupungin sivu päivitetään vaalien jälkeiseen tilaan.

2011

4. Konkreettisiin toimiin harmaan talouden torjumiseksi

Espoo oli otsikoissa kun koulujen siivouksessa paljastui harmaan työvoiman käyttöä. Uskon, että aloite osaltaan loi painetta lisätä resursseja harmaan talouden torjuntaan. Vihreät eri puolilla Suomea tekivät vastaavia aloitteita.

Yritimme viime syksyn budjettineuvotteluissa saada lisää rahaa harmaan talouden torjuntaan, mutta muut ryhmät eivät asialle lämmenneet.

2012

5. Lisää avoimuutta päätösten valmisteluun

Avoimuus on ollut yksi kantavia teemoja valtuustotyössäni. Tällä aloitteella halusin varmistaa, että jo käytössä olevat hyvät käytännöt leviäisivät kaikkeen toimintaan. Asiaan suhtauduttiin myönteisesti ja valtuusto hyväksyi yksimielisesti alla olevan toivomukseni:

”Valtuusto toivoo, että neuvottelutoimikunnalle valmistellaan kevään aikana kokonaisesitys päätöksenteon avoimuutta edistävistä toimenpiteistä  kokoamalla yhteen toimialoilla käytössä olevat hyvät käytännöt. Valmistelun pohjalta neuvottelutoimikunta  tekee valtuustolle esityksen ”Espoon hyvistä avoimuuskäytännöistä” hyväksyttäväksi luottamushenkilöorganisaation uudistamisen yhteydessä.”

Eipä ole näkynyt esitystä neuvottelutoimikunnassa, enkä ole muistanut tämän perään kysellä. Pitääpä siis tehdä se nyt.

6. Asuntopoliittinen ohjelma Espoolle

Tämän aloitteen johdosta valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomukseni:

”Valtuusto toivoo, että kaupunginhallituksen tila- ja asuntoajosto arvioi vuoden 2013 aikana, missä muodossa uuden Espoo-strategian yleisten asuntopoliittisten tavoitteiden mukaisest tarkemmat linjaukset ja periaatteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.”

Liekö ollut johdatusta – vai hyvää ennakointia, että saan tila- ja asuntojaoston pj:nä olla nyt tätä toivomusta toimeenpanemassa. 🙂