Tiedote 20.3.2013

Uudenmaanliiton valtuusto hyväksyi tänään Uudenmaanliiton 2. vaihemaakuntakaavan, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on kaupan palveluverkon ohjaaminen. Kaupan palveluverkko osoittautui kaikkein haasteellisimmaksi osaksi kaavakokonaisuutta.

Vaihemaakuntakaava vahvistaa keskustoja kaupan ensisijaisena sijoituspaikkana. Keskustojen ulkopuolelle voidaan sijoittaa vain sellaisia kaupan toimintoja, jotka eivät kilpaile keskustojen kanssa (esim. auto-, rauta-, huonekalu- ja puutarhakauppaa).

Poikkeuksena on Espoon Lommila. jonne voidaan nyt sijoittaa päivittäistavarakauppaa jopa 10 000 k-m2. Vihreät ovat kaavan käsittelyvaiheissa vaatineet seudullisen päivittäistavarakaupan mahdollistavan merkinnän poistamista Lommilasta.

Maakuntavaltuuston kokouksessa Vihreiden Johanna Karimäki esitti, että Espoon Lommilassa olevan päivittäistavarayksikön kooksi rajataan 4000 k-m2. Esitys hävisi äänin 16-28, 1 tyhjä.

– Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet edellyttävät vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisen tukemaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Lommila sijaitsee kahden kilometrin päässä Espoon keskuksen juna-asemasta ja sen toteutuminen vaarantaisi Espoon asemanseudun palveluiden kehittämisen, perustelee kansanedustaja, maakuntavaltuuston jäsen Johanna Karimäki.

– Espoossa kaavaa on käsitelty vuosikausia. Hok-Elanto ja Kesko ovat alueen maanomistajia ja lobanneet vahvasti kaavaa, joka mahdollistaa hypermarket-vetoisen kauppakeskuksen. Espoon valtuusto palautti kuitenkin kaavan viime joulukuussa uudelleen valmisteltavaksi siten, että päivittäistavarakaupan määrä rajataan 4000 k-m2, painottaa maakuntavaltuuston varajäsen, Espoon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

– Ihmettelemme miksi muiden kuntien seudullisiin suuryksiköihin on puututtu, muttei Espoon Lommilaan, jatkaa Elo.

Myös ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY-keskus ovat kiinnittäneet asiaan voimakasta huomiota.

Lisätietoja: Tiina Elo, p. 045 261 7447