Tänään valtuustossa istuttiin taas pitkää iltaa. Itseasiassa istutaan vieläkin, mutta uskallan tämän jo postata. Paljon puhuttaneina asioina tilinpäätös ja arviointikertomus sekä metropolilausunto.

Olemme pitkään toivoneet, että Espoossakin käytäisiin budjetin kehyksen valmistelun evästyskeskustelu. Nyt sovittiin, että tilinpäätöksen hyväksymisen kohdalla näin tehdään. Ja puhetta riittikin kolmisen tuntia. Inka Hopsu piti vihreiden ryhmäpuheen, jossa nostettiin kattavasti esiin keskeisiä tavoitteitamme. Itse puhuin kaupungin tilojen sisäilmaongelmien ratkaisusta, puheenvuoroni löytyy kirjoituksen lopusta.

Metropolikeskusteluun päästiin yhdeksän jälkeen. Ennen kokousta pidettiin ylimääräinen neuvottelu, jossa lausuntoa vielä viilattiin metropolimyönteisempään suuntaan. Ja vielä kokouksen aikana Vasemmistoliitto saatiin mukaan lausuntoon tekemällä vielä muutama lisäys.

Lausunnon mukaan Espoo katsoo, että metropoliratkaisu on Helsingin seudun ongelmien ratkaisemisen kannalta keskeinen. Metropolialue tarvitsee demokraattisesti valitun ja tehokkaan, kuntien ja valtion sopiman ratkaisun pohjalta rakentuvan ja metropolilain vahvistaman hallinnon. Metropoliratkaisun on vahvistettava seudun asukkaiden osallistumista.

Pidimme pitkällisten neuvottelujen tuloksena hyväksyttyä lausuntoa puutteineenkin tärkeänä kannanottona kohti demokraattista metropolihallintoa Helsingin seudun kuntaliitosten haikailun sijaan ja koko ryhmämme oli sen takana.

Nyt on tärkeää käynnistää metropolilain valmistelu viipymättä, jotta sen sisältö on selvillä ennen kuntarakenneselvitysten valmistumista. Työ avoimen ja demokraattisen metropolin puolesta jatkuu – tämä ei varmasti ollut viimeinen kerta kun Espoon kannasta väännetään.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tarkastuslautakunta on puuttunut arviointikertomuksessaan kaupungin tilojen sisäilmaongelmiin.

Tiedämme kaikki nykytilanteen akuutit ongelmat:

– Sisäilmaongelmia on aivan liikaa
– Hätäväistöt eivät onnistu ja ongelmat pitkittyvät, kun väistötiloja ei ole
– muutosprosessit ovat hallinnollisesti raskaita ja hitaita
– vuosikorjaustoimenpiteet ovat riittämättömiä, ja sen takia tilat ovat päässeet huonoon kuntoon
– peruskorjauksia tehdään liian vähän, kun painotus on uudishankkeissa

Vähän samaan tapaan kuin terveyskeskusjonoissa, tällä hetkellä sammuttelemme myös sisäilmaongelmien tulipaloja.

Ainoa kestävä ratkaisu on korjata kohteet ajallaan. Se tarkoittaa tilakeskuksen selvityksen mukaan noin 300 me investointitarvetta. Tuolla rahalla voidaan korjata 20-30 kohdetta.

Korjausinvestointeja on aikaistettava ja tahtia kiristettävä. Meidän on mahdollista korjata 2-3 koulua ja 3-4 päiväkotia vuodessa. Tällainen tahti vaatii paljon tilakeskuksen johdolta, mutta on hallittavissa, kunhan projektijohtoon varataan riittävät resurssit.

Jotta investointiohjelmaa voidaan nopeuttaa, on ratkaistava väistötilaongelmat. Tarvitaan riittävästi pysyviä ja siirtokelpoisia väistötiloja. On puhuttu mahdollisuudesta rakentaa pysyvä väistökoulu keskeiselle paikalle. Tämä on yksi vaihtoehto, toinen on hankkia riittävästi siirtokelpoisia koulutiloja. Eri vaihtoehtojen kustannukset ja vaikutukset on nyt selvitettävä.

Tila- ja asuntojaosto onkin kehottanut tilakeskusta valmistelemaan kaupunkitasoiset väistötilaperiaatteet.

Akuutti ongelmamme on löytää Tapiolan koululle uudet väistötilat. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että Tapiolan koulun peruskorjaus todella voidaan tehdä kestävällä tavalla. Nyt on viimeinen hetki varmistaa, ettei kymmeniä miljoonia hukata epävarmaan hankkeeseen.

Ensi vuoden talousarvion yhteydessä on tehtävä päätökset sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjauksen aikaistamisesta ja priorisoinnista. Lisäksi tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma tilojen ylläpitokorjausten riittävästä rahoituksesta, jotta korjausvelka saadaan pienennettyä ja tilat pysymään kunnossa.

Tästä asiasta vallitsee uskoakseni laaja poliittinen yhteisymmärrys. Ainakin demareiden Sistoselta tuli asialle jo vahva tuki.