Odotetusti tämän päiväisessä kokouksessa puhuttiin lähinnä Raide-Jokerista. Kävimme hyvän evästyskeskustelun ja valmistelijat vakuuttivat, että evästykset otetaan huomioon. Siksi emme päätyneet tekemään päätökseen muutoksia.

Alla ne asiat, joissa päätös erosi pohjaesityksestä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustokysymys etnisestä syrjinnästä rekrytoinnissa (Kv-asia)

Kysymyksen tehnyt perussuomalaisten Simon Elo ei ollut tyytyväinen vastaukseen, josta syystä kaupunginjohtaja veti asian pois listalta.


– Matinkylän keskus II – Matinkallio, asemakaavan muutos, alue 312003 (Kv-asia)

Tämä jätettiin pöydälle, koska kaavakartat puuttuivat vielä kokouksessa.

– Etuosto-oikeuden käyttäminen Espoonkartanon kylässä tehdyssä kiinteistönkaupassa

Keskusteltiin etuosto-oikeuden käytön periaatteista. Olisi hyvä tietää kauppojen taustoista, esimerkiksi onko kyse kiinteistön siirtämisestä sukupolvelta toiselle.

KD:n Järvenpää esitti, että etuosto-oikeutta ei käytetä, Särkijärvi kannatti. Äänin 11-4 hyväksyttiin etuosto-oikeuden käyttö. Olimme tällä kannalla. Näimme maan hankinnan kaupungille järkevänä tulevan kaavoituksen kannalta.

– Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin

Tästä käytiin valmistelijoiden läsnäollessa pitkä keskustelu. Vaihtoehdot selvitettiin alustavaa yleissuunnitelmaa varten jo 1994 ja maailma on muuttunut sen jälkeen paljon. Metropäätöksessä 2006 edellytettiin Raide-Jokerin pikaista suunnittelua. Nyt henki oli kuitenkin se, että kiire ei ole, koska hanke on HLJ:ssä vasta 2020-luvulla, jos silloinkaan. Itse olen kuitenkin siinä käsityksessä, että Helsinki ajaa hanketta eteenpäin, joten korostin, että Espoon on pysyttävä jatkoselvityksistä huolimatta kelkassa mukana. Kyse ei ole vain pätkästä raidetta Espoon puolella vaan seudullisesta hankkeesta.

Konsulttiselvitykset siis sain käsiini pyytämällä. Esittelijä muutti selostustaan niin, ettei niihin enää viitata. Olisin suonut, että sen sijaan linkit selvitykseen olisi lisätty esityslistan liitteeksi. Vaikka selvitykset sisälsivät ihan överiä maankäyttöä, ne osoittivat kuitenkin että käyttäjäpotentiaalia on ilmankin.

Keskustelun lopputulema oli, että alkuperäisen linjauksen ja ”Kehänvartta Otaniemeen” linjauksen lisäksi selvitetään myös vaihtoehtoja, että ratikka kulkisi Leppävaarasta nykyisen kaupunkirakenteen (Laajalahti ja Pohjois-Tapiola) kautta Otaniemeen. Ja mahdollisesti niin, että toinen haara menisi Tapiolaan. Nyt kannattaa selvittää kaikki esillä olleet vaihtoehdot, jotta päätöksentekovaiheessa ei jää spekuloinnin varaa.

Esitin myös sitä, että jatkoselvitysten yhteydessä tehdään lain mukainen Natura-arviointi. Tätä kirjausta ei pidetty perusteltuna, koska tässä vaiheessa ei olla hakemassa maankäytön tehostamista Natura-alueen viereen. Vedin sitten esitykseni pois luottaen siihen, että tarvittavat selvitykset tehdään ennen kuin linjauspäätös tulee meille tehtäväksi.

Erityisesti ilahdutti se, että vaihtoehdoksi esitettiin ratikan vetämistä kehän bussikaistoille, jolloin ei tarvittaisi edes yleiskaavan muutosta. Jäämme siis odottamaan jatkoselvitysten tuloksia.

Vedin esityksen pois. Esittelijän esitys hyväksytty yksimielisesti. Luvattiin, että selvityksissä huomioidaan eri vaihtoehdot ja myös ympäristövaikutukset.