Tänään vietetään valtakunnallista Demokratiapäivää. Vietin päivän Kuntaliiton Demokratiaseminaarissa demokratian tilasta ja kuntajohtamisen haasteista keskustellen.

Nyt on hyvä hetki julkaista tämä pitkään työn alla ollut kirjoitus poliittisen johtamisen haasteista ja mahdollisuuksista Espoossa.

Kuntalain uudistus on käynnissä ja sen yhteydessä linjataan myös, miten poliittista johtamista voidaan vahvistaa kunnissa. Olen pohtinut asiaa paljon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan roolissa. Olennaista on kirkastaa poliittisen ja virkamiesjohdon suhde, rooli ja vastuut.

Alkusyksystä kävin tapaamassa Pirkkalan pormestari Helena Rissasta ja vaikutuin pirkkalalaisten kehittämästä pormestarimallista. Malli otettiin käyttöön viime valtuustokaudella ja kokemusten myötä sitä on jatkojalostettu hyvässä yhteistyössä päättäjien ja virkamiesten kesken.

Pirkkalan pormestarimallissa on mielestäni hyvin tunnistettu ja ratkaistu virkamiesten ja poliittisten päättäjien väliseen työnjakoon liittyviä ongelmia. Lopputuloksena on avoimempi ja läpinäkyvämpi päätöksenteko. Tämän kirjoituksen lopusta löytyy lyhyt kuvaus Pirkkalan pormestarimallista.

Espoossa kaupunginjohtaja on valtuuston valitsema, mutta eläkevirassa ja virkajohtaja. Jukka Mäkelä on vahvasti työhönsä ja kotikaupunkiinsa sitoutunut kaupunginjohtaja ja toimii mielestäni monella tapaa kuin pormestari. Hän vastaa keskeisten poliittisten linjausten valmistelusta ja esittelystä sekä esiintyy julkisuudessa Espoon ykköshenkilönä.

Minusta olisi hienoa, että Jukka Mäkelä olisi Espoon pormestari. Silloin hänen vastuullaan olisi valtuuston antamalla mandaatilla myös yhteisen poliittisen näkemyksen kartoittaminen ja sulauttaminen päätösesityksiin. Nyt isotkin asiat tulevat usein päätettäviksi pitkälle valmisteltuina ilman että poliittiset päättäjät ovat läpinäkyvästi päässeet ohjaamaan valmistelua.

Toki asioiden valmistelu on virkamiesten tehtävä. Ja valmistelua ohjaa valtuuston päättämä strategia. Strategian tavoitteet ovat kuitenkin yleisiä linjauksia ja jättävät paljon pelivaraa sille, millaisin keinoin tavoitteisiin pyritään.

Vihreät esittivät viime valtuustokaudella pormestarimallia Espooseen, mutta se ei saanut tarpeeksi laajaa kannatusta. Sen sijaan kaupunginhallituksen puheenjohtajiston toimintaedellytyksiä parannettiin mahdollistamalla osa-aikainen työskentely.

Meille oli yllätys, ettei mikään muu valtuustoryhmä kokenut tarvetta tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen. Vihreät ovat siis ainoa ryhmä, joilla on kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan (allekirjoittanut) lisääntynyt aikaresurssi käytettävissään.

Vajaan vuoden kokemuksella uskon, että jos koko kaupunginhallituksen puheenjohtajisto käyttäisi työaikaa tehtävän hoitoon, pystyisimme parantamaan poliittisten prosessien johtamista, jotta keskeiset päätökset saataisiin hyvällä tavalla maaliin. Sehän oli myös uuden mallin tarkoitus.

Jukka Mäkelä on Espoolle hyvä ja pätevä kaupunginjohtaja, mutta laajan poliittisen kokemuksen omaavana (entinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja) ja demokratiaa ymmärtävänä kyvykkäänä ihmisenä hän olisi mielestäni vielä parempi pormestari.

Pormestarimallilla saisimme Espoossakin päätöksentekoprosessin läpinäkyväksi ja selkeät toimenkuvat virkamiesjohdolle ja poliittiselle johdolle. Espoon kokoisessa kaupungissa tarvittaisiin pormestarin lisäksi myös apulaispormestarit Tampereen mallin mukaisesti.

Kiitos Pirkkalalle uraa uurtavasta työstä! Toivottavasti pormestarimalli eri variaatioineen saadaan vahvasti mukaan uuteen kuntalakiin, jotta useampi kunta uskaltaa ottaa sen käyttöön. Espoossakin aika on toivottavasti kypsä viimeistään seuraavaa kaupunginjohtajaa valittaessa.

* * *

Pirkkalan pormestarimalli pähkinänkuoressa

Pirkkalassa pormestari on kunnan ykköshenkilö, jonka valtuusto valitsee keskuudestaan. Toimenkuvaan on yhdistetty kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Pormestari toimii myös kunnanhallituksen esittelijänä. Hallinnon johdosta vastaavat virkajohtajat.

Pormestarimallissa politiikan osuutta kunnallishallinnossa on tehty läpinäkyväksi. Pormestari on luottamushenkilö ja ammattipoliitikko, joka pyrkii säilyttämään valtuuston enemmistön luottamuksen. Pormestarin kautta kulkee tieto poliittisesta tahdosta valmistelijoille ja hän välittää valmistelusta tietoa poliitikoille päätöksenteon tueksi.

Pormestarimallilla tavoitellaan valtuuston aseman ja ohjausvallan vahvistamista sekä poliittisen yhteistyön vahvistamista kaikkien valtuustoryhmien kesken. Pormestarimalli antaa vallalle kasvot ja selkeyttää johtajuutta. Mallilla parannetaan myös kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Pirkkalassa pormestari ei ole politiikan kukkulankuningas. Menestyminen tehtävässä edellyttää laajaa kaikkien poliittisten ryhmien yhteistyötä. Pormestari tapaa säännöllisesti lautakuntien puheenjohtajia. Lautakuntapuheenjohtajat edustavat suurimpia valtuustoryhmiä, jolloin nekin pääsevät ohjaamaan asioiden valmistelua. Lisäksi pormestari tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien valtuustoryhmien neuvottelijoiden kanssa.

Pirkkalassa lautakuntien puheenjohtajat eivät ole apulaispormestareita, mutta tehtävän painoarvoa korostetaan maksamalla siitä osa-aikaisen työskentelyn mahdollistavaa kuukausipalkkiota. Näin luodaan puheenjohtajille mahdollisuus paneutua ja seurata tehtäväalueensa asioita sekä osallistua kunnan kehittämiseen yhdessä pormestarin kanssa.

 

Pormestarimallin hienous on siinä, että pormestari on luottamustoimessa ja nauttii valtuuston luottamusta. Se antaa vankan mandaatin käyttää poliittista valtaa.