Tässä ensi maanantain tila- ja asuntojaoston asiat. Suureksi harmikseni listalla ei ole Viherlaakson ja Karhusuon väistötilaratkaisuista päättämistä, vaikka opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 20.11. kokouksen tiedotteessa näin sanotaan.

Olemme vaatineet valmisteluprosessin kirkastamista jaoston ja lautakunnan yhteisissä iltakouluissa ja parempaan suuntaan ollaan menossa. Tässä tilanteessa ei kutenkaan ole aikaa jahkailuun, kun väistötilojen pitäisi olla valmiina ensi syksynä. Kyllä kaupungin eri yksiköiden pitää pystyä tekemään päätöksiä linjakkaasti.

Saamme pyynnöstäni asioista selostuksen kokouksessa, mutta se ei vastaa käsitystäni hyvästä valmistelusta ja päätöksenteosta. Kyllä jaoston asiat pitää pääsääntöisesti tuoda virallisina lista-asioina, jolloin ne ovat julkisesti myös asukkaiden nähtävissä ja luettavissa.

Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lista-asiat:

– Kahden korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa asumisoikeustalon rakentamista varten Saunalahden Tyyrpuuri nimiselle 71 -asuntoiselle hankkeelle (4 250 k-m2). Hankkeen lainantarve on 11 560 000 euroa.

Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy hakee vuokra-asuntojen korkotukilainaa Kiinteistö Oy Espoon Paapuuri nimiselle hankkeelle. Hankkeessa on 29 asuntoa (1 650 k-m2 ) ja lainantarve 4 869 000 euroa.

Saunalahdessa on rakennettu Saunalahdenranta-Pihlajamäki ja Saunalahdenportti asemakaava-alueille uusia asuntoja vuodesta 2002 alkaen. Valmiita asuntoja on 1 443, josta 33,8 % valtion korkotuettuja vuokra-asuntoja, 5,4 % välimallin lyhyellä korkotuella rakennettuja asuntoja ja 21,2 % asumisoikeusasuntoja. Valmistuneista asunnoista on 2,1 % vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja % ja 37,4 % omistusasuntoja.

Hyvä että syntyy asuntoja, mutta Saunalahdessa huolena on, että tuettujen vuokra-asuntojen osuus nousee liiaksi. Tilannetta tarkkaillaan, toisaalta paineena vuosittaisen 2500 asunnon tavoitteen saavuttaminen.

– Sinikallion Hoitokoti -erityisryhmähankkeen siirto Mankkaalta Laaksolahteen

Päätösesitys: Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto puoltaa Sinikallion Hoitokoti -hankkeen siirtoa Mankkaalta Laaksolahteen edellyttäen, että hankkeelle saadaan poikkeamispäätös.

Hankkeessa oli tarkoitus muuttaa Mankkaalla sijaitseva toimistotalo asuinkäyttöön muistihäiriöisille ja huonokuntoisille vanhuksille. Hankkeessa oli 62 asuntoa.

Kaupunkisuunnittelukeskus kuitenkin hylkäsi poikkeamispäätöksen. Keskeisten perustelujen mukaan hanke ei sovi paikalle, koska se poikkeaa merkittävästi kaavassa sallitusta käyttötarkoituksesta ja piha-alue on sopimaton asuinkäyttöön. Vilkas liikenne lähellä aiheuttaa merkittäviä melu- ja päästöhaittoja ahtaalle tontille, jolla on hyvin pieni piha-alue. Sekä melu- että päästöarvot ylittyvät suurimmalla osalla tonttia.

Koska hankkeen toteuttaminen ei onnistunut Mankkaalle, kaupunki etsi hankkeelle uuden tontin Laaksolahdesta. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi tontin Sinikallion Hoitokodille suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten 2.9.2013 kokouksessaan ja varaus on voimassa 31.5.2014 saakka. Listatekstin mukaan tontille ei ole tiedossa mitään kaupungin omaa hanketta.

Hanke vaatii poikkeamispäätöksen Y-tontin k-määräyksestä (k=varattu kaupungin tarpeisiin). Kunnallistekninen valmius mahdollistaa rakentamisen.

Vaikuttaa olevan ok, jos tuolle y-tontille ei ole nähtävissä tulevaisuudessakaan tarvetta kaupungin omiin tarpeisiin. Kysyn tätä vielä.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Päiväkoti on 7 lapsiryhmän päiväkoti, jossa on 147 päivähoitopaikkaa, myös vuoropäivähoitoa. Päiväkodissa on 30 työntekijää.

Neuvolassa toimii noin 17 alueen terveydenhoitajaa ja 3 neuvolalääkäriä. Lisäksi tiloissa on muiden perhekeskustoimijoiden (esim. perhetyö, neuvolapsykologi, perheneuvolan työntekijä, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelujen työntekijä) vastaanottoja. Neuvola on osa Espoon keskuksen perhekeskuksen toimintaa.

Vuoden 2014 investointiohjelmassa Suviniityn päiväkodille ja neuvolalle on varattu yhteensä 11,32 me, joka jakautuu seuraavasti: vuodelle 2014 0,5 me, vuodelle 2015 6,39 me ja vuodelle 2016 3,73 me. Hankesuunnitelman tavoitehinta on 9,061 me.

Tärkeä hanke ja hyvä että Suviniitty alkaa rakentua. Hankesuunnitelma on kiertänyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kautta. Esityslistan liitteenä oleva lausuntodokumentti tosin on tyhjä (löytyy toki ovalan pöytäkirjasta). Erikoista on se, että lausunto on annettu 11.12., joten se ei ole mitenkään voinut vaikuttaa hankesuunnitelmaan. Lautakunnan listan yhteydessä oli myös kustannusarvio päiväkotihankkeista. Voisi olla myös tässä.

Tässäkin valmistelu nyt vähän ontuu. Mitä virkaa on lausunnoilla, jos ne eivät vaikuta?