Tässä ensi maanantain kokouksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Suviniityn päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (pöydälle 16.12.2013)

Tämä jäi viime kokouksessa pöydälle, koska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon ei vielä oltu vastattu. Asia pyöräytetään vielä lautakunnan kautta, joten on vahingossa listalla. Jää siis edelleen odottamaan.

 

– Kahden korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy:n kaksi vuokratalokohdetta tulossa Kauklahteen Bassenkylän asemakaava-alueelle.

Fickenkuja 1 on 52 -asuntoinen hanke (3911 k-m2).  Hankkeen lainantarve on 10 880 000 euroa. Hankkeelle haetaan lisäksi ARAn käynnistysavustusta 520 000 euroa (avustus 10 000 euroa/asunto).

Kauppiaantanhua 2 on 30- asuntoinen hanke (2373 k-m2). Hankkeen lainantarve on 5 400 000 euroa. Hankkeelle haetaan lisäksi ARAn käynnistysavustusta 300 000 euroa.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut tontit Espoon Asunnoille ja rakentaminen on kunnallistekniikan puolesta mahdollista. Samoin kaavoituksen osalta hankkeet ovat puollettavissa.

 

– Korkotukilainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

AVAIN Asumisoikeus Oy hakee puoltoa Asunto Oy Espoon Lehtorikko -nimiselle hankkeelle kohteen muuttamiseksi vapaarahoitteisesta omistusasuntokohteesta asumisoikeusasuntokohteeksi. Lainantarve on noin 4 miljoonaa euroa. Juuri valmistuneen kohteen on toteuttanut YIT. Hanke sijaitsee Miilukorven asemakaava-alueella osoitteessa Pihkakuja 4. Hankkeen asuntojen lukumäärä on 16 ja kerrosala 1655 k-m2.

Lähialueen asuntokannasta on valtion tukemia vuokra-asuntoja 22 %, muita vuokra-asuntoja 6 %, asumisoikeusasuntoja 16 %, vapaarahoitteisia omistusasuntoja 51 % ja muita asuntoja 5 %. Kyseessä olevalla alueella ei ole tyhjiä tai vuokralle annettuja asumisoikeusasuntoja.

Jotta hyväksyminen asumisoikeuskohteeksi on mahdollista, on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksyttävä hankkeen kustannukset.

En ole vielä törmännyt tällaiseen, että puoltoa haetaan valmiille kohteelle. Ilmeisesti talot eivät ole käyneet kaupaksi. Kyselen perusteita.

– Ara -vuokra-asuntojen asukkaiden valinnan valvontaa koskevat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ohjeet

Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnan yleisestä ohjauksesta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Valtioneuvosto on vahvistanut tarkemmat asukkaiden valintaperusteet (VnA 166/2008), joita sovelletaan sekä aravavuokra-asunnoissa että korkotukivuokra-asunnoissa (ns. ARA –asunnot). Osaomistusasuntoihin sovelletaan samoja asukasvalintaperusteita kuin vuokra-asuntoihinkin.

Osa asukasvalintaperusteista on kunnan harkinnassa ja eri kuntien valvontatavat voivat vaihdella. Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat vuodesta 1998 lähtien noudattaneet yhteisiä menettelytapoja asukasvalintojen valvonnassa ja vuokratalojen omistajille on laadittu kuntien yhteiset ohjeet. Ohjeet on päivitetty syksyllä 2013.

Nämä siis meille tiedoksi. Ohjeet ovat tulleet voimaan 1.1.2014 alkaen.

 

– Viherlaakson yläkoulun, Kirstin alakoulun, Tapiolan yläkoulun lisäparakit ja Veräjäpellon alakoulun sekä Karhusuon koulun ja Mattlidensin väistökoulujen suunnitelmien hyväksyminen

Hienoa, että nämä hankkeet menevät nyt eteenpäin ja suunnitelmat aikatauluineen hyväksytään virallisena lista-asiana.

Viherlaakson yläkoulu, Kirstin alakoulu ja Veräjäpellon alakoulu sekä Tapiolan yläkoulu tarvitsevat väistötilat sisäilmaongelmien vuoksi. Karhusuon ja Mattlidensin alakouluihin tarvitaan lisätilaa lapsipaljouden vuoksi.

Myös Auroran koululle on päätetty tehdä väistötilat, jottei lasten tarvitse matkata Kalajärvelle enää ensi syksynä. Auroran osalta tiedot täydennetään suunntelmaan maanantain kokouksessa.

Viherlaakson yläkoulussa on noin 345 oppilasta. Oppilaat ovat siirtyneet jo syksyllä väistöön useampaan eri kouluun. Väistökoulun sijoittamista esitetäänViherlaakson koulun omalle liikuntakentälle ja sen on tarkoitus valmistua elokuussa 2014. Väistökoulun kustannusarvio: perustukset noin 0,6 milj. euroa ja vuokrakustannukset noin 40 000/kk. Arvioitu väistöaika on 4 – 5 vuotta.

Kirstin alakoulussa on noin 300 oppilasta. Väistökoulu sijoitetaan koulun pihalle. Väistökoulun kustannusarvio: perustukset noin 0,5 milj. euroa ja vuokrakustannukset noin 30 000/kk. Arvioitu väistöaika on 4 – 5 vuotta.

Tapiolan yläkoulu on toiminut entisissä poliisiopiston tiloissa ja osin parakeissa Miestentiellä. Kaupunginhallituksen marraskuisen päätöksen mukaisesti loppukin opetus siirretään uusiin väistötiloihin poliisiopiston pihalle.

Veräjäpellon koulussa on osa koulun henkilökunnasta ja oppilaista oireillut. Koulussa on n. 250 oppilasta. Veräjäpellon alakoululle on suunniteltu väistökoulu Leppävaaran lukion edessä olevalle tyhjälle kentälle. Väistökoulun kustannusarvio: perustukset noin 0,4 milj. euroa ja vuokrakustannukset noin 25 000/kk. Arvioitu väistöaika on 4 – 5 vuotta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on esittänyt, että Karhusuon koulun läheisyyteen hankitaan siirtokoulutilat kolmelle normaalikokoiselle opetusryhmälle ja kahdelle esiopetusryhmälle syyslukukauden 2014 alkuun mennessä. Koulun laajennuksen arvioitu toteutusaikataulu on 2016 – 18. Siirtokelpoisen laajennuksen sijoituspaikaksi esitetään koulun urheilukenttää. Väistökoulun kustannusarvio: perustukset noin 0,2 M€ ja vuokrakustannukset noin 10 000/kk. Arvioitu väistöaika on 4 – 5 vuotta.

Mattlidensin koulu on käynyt ahtaaksi ja sitä tullaan laajentamaan. Lisärakennus sijoitetaan koulukeskuksen tontille, olemassa olevan siirtokelpoisen rakennuksen viereen.

 

– Asunto-ohjelma (Kh/Kv-asia)

Asunto-ohjelma on laadittu valtuuston hyväksymän Espoo –tarinan asumiseen ja asuntotuotantoon liittyvien tavoitteiden toteuttamiseksi ja toiminnan tarkemmaksi suuntaamiseksi.

Asunto-ohjelman luonnoksesta pidettiin valtuustoseminaari viime lokakuussa, ja valtuustoryhmiltä pyydettiin lausunnot. Lausunnon antoivat kokoomus, vihreät, demarit ja perussuomalaiset. Niiden pohjalta asunto-ohjelman luonnokseen on tehty tarkennuksia ja lisäyksiä.

Tämä olisi hyvä jättää pöydälle, jotta, jotta ryhmät ehtivät sitä käsitellä. Linjaukset kaipaavat vielä terävöittämistä.