Tässä tämän päiväisen kaupunginhallituksen kokousraportti. Vaihteeksi hyvähenkinen ja yksituumainen kokous. Voi tosin olla tyyntä myrskyn edellä, koska seuraavat kaksi päivää käynnistellään tuottavuusohjelman tekoa Korpilammen seminaarissa. Tässä asiat, jotka keskusteluttivat. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotieto (Kv-asia)

Kokouksessa käytiin pohjustuskeskustelua seminaaria varten. Lukujen voimalla todisteltiin kestämätöntä taloustilannetta ja säästöjen vääjäämättömyyttä. Vielä liikuttiin kuitenkin ylätasolla. Toivottavasti pääsemme seminaarissa kamreeriajattelun taakse pohtimaan, miten tuottavuutta parannetaan kestävästi niin, ettei samalla aiheuteta kuluja toisaalla. Esimerkiksi lasten huostaanottojen kasvuun vaikuttaa se, paljonko kaupunki satsaa ennalta ehkäisevään lasten ja perheiden tukeen.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran Jalkapallo Oy:n otettavalle lainalle (Kv-asia)

Tämä on siis Espoon strategian mukainen tapa tuottaa liikuntaharrastuspaikkoja yhdessä seurojen kanssa. Kaupungin puolelta jokainen hanke harkitaan tarkkaan sijaintipaikan ja tarpeen osalta. Seura toteuttaa, käyttäjät (= harrastavien lasten vanhemmat sekä aikuisharrastajat) maksavat ja kaupunki tukee. Tämäkin hanke perustuu koulujen päiväkäyttöön sekä seurojen iltakäyttöön.

Toinen vaihtoehto olisi toteuttaa hankkeet kaupungin omina hankkeina, mutta varsinkin tässä taloustilanteessa meillä on valtava määrä kiireellisempiä investointikohteita. Kokemuksen mukaan seurat ovat olleet luotettavia yhteistyökumppaneita, eikä yhdessäkään tällaisessa tapauksessa riski ole realisoitunut.

– Raide-Jokerin linjaus Espoon alueella

Niin sitten päätettiin linjauksen siirtämisestä Kehä I:n varteen ja määränpääksi Otaniemi. Teimme tästä kaupunginhallitusryhmän nimissä myös erillisen kannarin.

Kokouksessa kiitimme perusteellisesta eri vaihtoehtojen selvittämisestä, mutta moitimme sitä, ettei selvityksiin ole saatu linkkiä julkiselle puolelle esityslistan yhteyteen).

Toin esiin seuraava huomiot jatkosuunnittelua varten:
– Nyt kun yhteisymmärrys linjauksesta on löydetty, on syytä kiirehtiä hanketta, sillä bussi-jokerin kapasiteetti ei riitä nykyiselläänkään.
– Vaihto Leppävaarassa on tehtävä sujuvaksi junasta ratikkaan. Tämä korostuu nyt, kun pysäkki ei olekaan asemalla, kun reittiä oikaistiin Albergan esplanadille, jonne ratikka koukkaa Sellon itäpuolitse.
– Vaihto Otaniemessä on tehtävä sujuvaksi, koska raideyhteys Tapiolan ja Leppävaaran kaupunkikeskusten välillä muuttuu vaihdolliseksi.
– Varmistetaan sujuvat yhteydet Leppävaaran ja Tapiolan kaupunkikeskusten välillä.
– Varmistetaan sujuvat bussiyhteydet Laajalahdesta ja Pohjois-Tapiolasta sekä Tapiolaan että Leppävaaraan.
– Jatkosuunnittelussa varaudutaan ratikan viemiseen Tapiolan keskustaan. Mikä nyt ei tunnu järkevältä, voi olla sitä 10 vuoden päästä.
– Otaniemen täydennysrakentaminen on keskitettävä keskusta-alueella mahdollisimman lähelle asemia.

Tein lisäysesityksen joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Kaupunginhallitus kehottaa kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomiota siihen, että yhteydet Tapiolan ja Leppävaaran kaupunkikeskusten välillä säilyvät sujuvina ja että Tapiolan keskus on tulevaisuudessa mahdollista kytkeä osaksi pikaraitiotieverkostoa.”

Tätä asiaa on veivattu sen verran monta vuotta, että päätös tuntuu monella tapaa suurelta ja merkittävältä. Toivottavasti se osoittautuu pitkällä tähtäimellä kestäväksi ja järkeväksi. Ja nyt on kova luotto siihen, että Natura suojelee Otaniemen rannat myös tulevaisuudessa!

– Ympäristönsuojelupäällikön avoimen viran täyttäminen

Kokouksessa vahvistui, että päätös on hyvä ja valinta oikea. Onnea uusiin tehtäviin ja tervetuloa Espooseen Tarja Söderman!