Tila- ja asuntojaostossa päätettiin tänään asiat keskustelujen kera esityksen mukaan, lukuun ottamatta asunto-ohjelmaa, joka jätettiin vielä kerran pöydälle. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Asunto-ohjelmaan olimme työstäneet jaoston jäsenten kesken muutosehdotuksia, jotka haluttiin vielä viedä valtuustoryhmien käsiteltäväksi.

Vihreiden keskeisiä tavoitteita on asuntotuotannon ohjaaminen niin, että saamme kohtuuhintaisia ja ihmisten asumistarpeita vastaavia asuntoja erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle. Erityisesti tarvitaan pieniä asuntoja ja esimerkiksi autopaikkanormien väljentämistä siten, ettei pienten asuntojen hinta nouse pilviin. Olemme valmiit nostamaan Espoon Asuntojen asuntotuotantomäärää, koska se on kaupungin keino tuottaa edullisempia vuokra-asuntoja asukkaille. Lisäksi tarvitaan muita toimijoita tekemään oma osansa. Myös opiskelija-asuntoja tarvitaan lisää.

Kyse on paljolti kaupungin tonttipolitiikasta. Kun kaupunki omistaa maata vähän, on omaan vuokra-asuntotuotantoon sopivien tonttien löytäminen haasteellista. Toisaalta, jos omaa vuokra-asuntotuotantoa halutaan lisää, on keksittävä keinot tonttien tarjoamiseen.

Pientaloasumiseen kaipaamme uusia näkökulmia. Ryhmärakennuttaminen ei ole Espoossa jostain syystä edennyt. Myös uudenlaisille kaupunkipientaloille olisi varmasti kysyntää. Entä minne nousevat Espoon ensimmäiset BoKlok-talot? Ja miten saadaan pientalomattojen sijaan syntymään moderneja kylämäisiä yhteisöjä, joissa lapsiperheet viihtyvät ja päiväkodit ja koulut ovat lähellä.

Ohjelman laatimiseen kannatti ottaa lisäaikaa, jotta päästään käymään aitoa asuntopoliittista keskustelua jo tässä vaiheessa eikä vasta valtuustossa, joka ohjelman lopulta hyväksyy.