Suomenojan sataman epäselvyyksiä on nyt setvitty kuukausi niin julkisuudessa kuin luottamushenkilöiden kesken. Luottamushenkilöt ovat alusta asti vaatineet tapauksen avointa selvittämistä. Olen itsekin kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana pyytänyt selvityksiä sekä toivonut asian avointa käsittelyä ja esitettyihin syytöksiin vastaamista. Valitettavasti reagointi näyttää tapahtuvan vasta median luoman paineen kautta.

Soppa sai alkunsa elokuun alussa, kun Massimiliano Carbone nosti julkisuuteen yrityksensä epäasiallisen kohtelun ja perusteettoman irtisanomisen. Tänään tuli julki uusi käänne, kun Helsingin Sanomat uutisoi epäselvyyksistä satamatoimintojen kilpailutuksissa ja yrittäjien sopimuksissa.

Tapahtumaketju on nostanut esiin vakavia kysymyksiä koskien yrittäjien tasapuolista kohtelua, toiminnan avoimuutta sekä hankintojen kilpailutusta.

Massimiliano Carbonen yrityksen tapaus osoittaa, että Suomenojan satama-alueella veneyrittäjiä ei ole kohdeltu tasapuolisesti ja kohtelu on ollut paikoin asiatonta. Tilanne laukesi kun perusteeton irtisanominen purettiin kaupungin ja yrittäjän välisten neuvottelujen tuloksena.

Carbone on kuitenkin tehnyt poliisille kaksi rikosilmoitusta ja ne ovat vielä tutkinnassa. Kaupunki on perustellut haluttomuuttaan käydä julkista keskustelua juuri sillä, että haluaa ensin odottaa syytteiden käsittelyä. On todella valitettavaa, että tilanne pääsi kärjistymään näin pahaksi.

Tämän päiväinen Helsingin Sanomien juttu epäselvyyksistä Suomenojan satamatoimintojen kilpailutuksissa ja yrittäjien sopimuksissa viittaa siihen, ettei kyse ilmeisesti olekaan vain yhdestä yrityksestä vaan laajemmasta toimintakulttuurista, joka on nyt käytävä läpi perin pohjin.

Espoon arvoihin on kirjattu, että Espoo on oikeudenmukainen: Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Arvot punnitaan käytännössä tapaus ja toimintatapa kerrallaan.

Itsestään selvää on, että kaupungin on kaikissa toimissaan noudatettava lakia ja sovittuja sääntöjä. Kun tieto leviää nykyään reaaliaikaisesti, ei kaupunki voi hautoa omia selvityksiään viikkotolkulla. Julkisuuslain tarkoitus on selvä ja tärkeä:

”tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.”

Päätöksenteon avoimuus on ollut yksi keskeisiä syitä miksi lähdin mukaan politiikkaan. Töitä riittää ja toimintatapojen muuttuminen on hidasta.

Kaupungin on käytettävä yhteisiä verorahojamme vastuullisesti. Hankinnoilla on yhä suurempi merkitys, kun monet toiminnat on ulkoistettu ja kaupunki investoi jatkuvasti paljon muun muassa erilaisiin rakennushankkeisiin. Julkisia hankintoja säätelevät julkisten hankintojen EU-direktiivi sekä hankintalaki.

On varmistettava, että meillä on kaupungissa riittävästi hankintaosaamista, jotta hankinnat ovat varmasti asianmukaisesti kilpailutettuja, kaupungin kokonaistalouden kannalta järkeviä ja edistävät kestävää kehityksiä. Minkäänlaista epäilystä jonkun yrityksen suosimisesta ei saa päästää syntymään. Tässäkin avoimuus on kaiken A ja O.

Sataman toiminnasta on nyt viipymättä tehtävä perinpohjainen selvitys ja sen tulokset on tuotava avoimesti myös julkisuuden arvioitavaksi. Ja ennen kaikkea kaupungin on otettava nöyrästi opiksi: Kun ongelmia tulee ilmi, on virheet myönnettävä ja ryhdyttävä välittömästi korjaustoimiin. Pahinta mitä voi tehdä, on vähätellä ongelmia tai koettuja vääryyksiä ja yrittää lakaista ne maton alle.

Toivottavasti sataman toiminta saadaan pian järjestykseen ja yrittäjille työrauha.