Kunnissa on valtavat paineet sisäilmaongelmien riivaamien koulujen ja päiväkotien korjausten kanssa. Maan hallitus tuli apuun, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 35 miljoonan euron edestä avustuksia ongelmakohteiden korjauksiin.

Huomiota kiinnitti se, ettei yhtään espoolaista hanketta löytynyt myönnettyjen avustusten listalta. Esimerkiksi Helsingille avustusta myönnettiin reilu 1,5 me viiteen hankkeeseen ja Vantaalle reilu miljoona neljään hankkeeseen.

Kuitenkin useita peruskorjaushankkeita on Espoossakin käynnissä ja vireillä, ja vielä useampia jonossa. Eikä raha meinaa riittää pienempiin ylläpitokorjauksiin.

Pyysimme valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsun kanssa 1.10. asiasta selvitystä. Saamamme vastauksen mukaan Espoo ei hakenut avustusta, koska hakukriteerien mukaisia hankkeita ei tammikuussa ollut, mahdollisesti Lintuvaaran koulua (elinkaarihanke) lukuun ottamatta.

Hakuaika oli lyhyt (12.12.2013-31.1.2014) ja ehtona oli, että hanke on aloitettu 2013 tai 2014 ja valmistuu viimeistään 2015 aikana. Lisäksi hankkeen tuli täyttää lukuisat muut kriteerit. Esimerkiksi Tapiolan ja Auroran koulujen korjaukset valmistuvat vasta 2016.

Hyvä kysymys tietysti on, miten muista kaupungeista hankkeita on löytynyt useampia, mutta meillä ei. Olisivatko jotkut hankkeemme olleet muokattavissa hakukriteerit täyttäviksi?

Kun rahat ovat tiukalla, pitää Espoossakin ymmärtää käyttää kaikki mahdolliset rahoituslähteet hyväksi sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaamiseksi. On vaikea ymmärtää, ettei tämä asia ole kristallin kirkas virkamiehille, kun luottamushenkilöt laajalla rintamalla ovat vaatineet asian priorisointia koko kuluvan valtuustokauden.

Ilmeisesti käytäntö on aiempina vuosina ollut, etteivät suuret kaupungit ole vastaavia rahoja hakeneet. Tilanne on kuitenkin radikaalisti muuttunut niin kuntien talouden kuin sisäilmaongelmien laajuuden osalta. Suurissa kaupungeissa tuhannet lapset, nuoret ja opettajat kärsivät koulujen ja päiväkotien huonosta sisäilmasta. Kyllä valtion tuki kuuluu myös heille.

Tapahtunut osoittaa, että kaupungin toiminnassa riittää parannettavaa. Tiedonkulku ja hankkeiden valmistelu pitää saada sujumaan Tilakeskuksen ja sivistystoimen hyvällä yhteistyöllä. Tämän eteen olemme tehneet paljon töitä myös luottamushenkilöiden kesken. Eteenpäin on päästy, mutta liian hitaasti käsissä oleviin ongelmiin nähden.

Myös avustusten käsittelyprosesseja on edelleen parannettava. Maaliskuussa kaupunginhallitus sai selvityksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakematta jättämisestä. Nyt on tarkastettava myös prosessit, jotka edellyttävät toimialojen yhteistä valmistelua. Tarvitaan selkeät ohjeet valmistelu- ja päätöksentekovastuista erilaisten avustusten osalta. Myös Tilakeskuksen toimintaa on edelleen tehostettava. Hankkeiden valmistelu on saatava sujuvammaksi ja nopeutettava niiden toteutusaikoja.

Tämän haun osalta ei valitettavasti ole enää mitään tehtävissä. Nyt onkin tärkeää käydä prosessi läpi ja tehdä muutokset, joilla varmistetaan että jatkossa vastaavaa ei pääse tapahtumaan.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtajan ominaisuudessa olen pyytänyt asiasta selvitystä tila- ja asuntojaoston 13.10. kokoukseen.