Tässä raporttia tämän päiväisestä kaupunginhallituksen kokouksesta niiltä osin kuin on raportoitavaa. Esityslista kokonaisuudessaan avattuna löytyy täältä.

– Teknisen toimen johtajan viran vakinainen täyttäminen teknisessä ja ympäristötoimessa (Kv-asia) (Pöydälle 2.3.2015)

Loukon seuraaja valitaan siis virkavaalilla viikon päästä valtuustossa. Vain yksi kierros ja eniten ääniä saanut valitaan. Jännäksi menee, kun kenellekään ehdokkaalla ei näytä olevan selkeää etumatkaa. Keskustelut ja neuvottelut jatkuvat. Vihreiden ryhmä pitää edelleen Matti Kurosta parhaana vaihtoehtona.

– Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Kehä I parantaminen välillä Länsiväylä – Tapiolantie, Espoo (Pöydälle 2.3.2015)

Teknisen toimen johtaja Olavi Louko ja Tapiolan projektijohtaja Antti Mäkinen esittelivät hanketta. Kyse on siis siitä, että Keilaniemen tornien rakentaminen edellyttää Kehä I:n kattamista ja siihen liittyvää massiivista Otasolmun liittymää.

Jotta hanke olisi millään lailla taloudellisesti realistinen (Espoo joutuu maksamaan tiejärjestelyt, vaikka kyseessä on valtion tie), pitäisi uusien tiejärjestelyjen rakentaminen toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin kaksi eteläistä tornia ja niiden eteen lyhyempi pätkä tunnelia (500 m), sekä Otasolmun liittymä. Valtuusto on edellyttänyt, että tie pitää rahoittaa tontinmyyntituloilla siten, ettei kaupungille tule riskejä. Ensimmäinen vaihe maksaisi arviolta 45-50 miljoonaa, joka pitäisi siis saada kasaan tornitonttien myynnistä.

Tätähän juuri valtuustossa pelkäsimme, kun kaavaa hyväksyttiin: Siis että kokonaisuudesta toteutuu vain torni tai kaksi, jolloin tien kattaminen jää torsoksi ja saamme keskelle kaupunkia massiivisen eritasoliittymän.

Lisäksi tiesuunnitelman ongelma on, että siihen on lisätty yleissuunnitelmavaiheen jälkeen tilapäiseksi tarkoitettu Tapiolantien ramppi, joka tulisi aivan liian lähelle Itärannan asuntoja.

Kannatin Jouni Särkijärven palautusesitystä, mutta se kaatui äänin 8-6.

Sen jälkeen tehtiin joukko muutosesityksiä. Niistä hyväksytyksi tulivat:

Särkijärven muutosesitys hyväksyttiin äänin 8-6:
Kaupunki ei pidä suunnitelmaa Tapiolantien ja Kehä I:n liittymästä toteuttamiskelpoisena siihen sisältyvän Itärannan asuinrakennusten kohdalla korkealle ulottuvan rampin vuoksi.

Tämä oli tärkeä linjaus!

Lisäykseni hyväksyttiin yksimielisesti:
Hankkeen mahdollinen vaiheittainen toteuttaminen viedään erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Pidin tätä kirjausta tärkeänä, jotta käy selväksi, ettei tällä lausunnolla päätetä vaiheistuksen sisällöstä tai toteutuksesta. Ainoastaan annettiin virkamiehille mandaatti neuvotella siitä.

Tämän lisäysehdotukseni esittelijä otti nimiinsä:
Karhusaarentien sekä Kehä I:n varteen on esitetty HSL:n ja Espoon kaupungin pyöräilyn laatureitit. Tiesuunnitelman mukaan Otasolmun eritasoliittymän kohdalla pyöräilijöiden reitti Karhusaarentien suunnasta ei ole kovin suora eikä selkeä. Pyöräilyn pääverkon reitit olisi suositeltavaa suunnitella myös eritasoliittymien kohdalla selkeiksi ja sujuviksi pyöräilijöiden kannalta. Kaupunki esittää, että pyöräreittiä mahdolisuuksien mukaan sujuvoitetaan tältä osin.

Nämä Tapiolantien liittymää koskevat esitykseni hävisivät äänestykset. Sinänsä ei kovin merkityksellistä, koska Särkijärven lisäys tuli hyväksyttyä:

Muutos neljännen kappaleen alkuun (hävisi äänin 10-4):
POIS: On tärkeää, ettei ensimmäiseen vaiheeseen sisälly Tapiolantien tilapäisiä eritasojärjestelyjä, vaan liittymä on edelleen valo-ohjattu, mutta tarvittaessa osa vasemmalle kääntymisistä karsien. TILALLE: Tapiolantien tilapäiset eritasojärjestelyt on poistettava tiesuunnitelmasta ja säilytettävä liittymä edelleen valo-ohjattuna.

Muutos neljännen kappaleen loppuun (hävisi äänin 9-4, 1 tyhjä):
POIS: ja välttää Tapiolantien tilapäisen eritasoratkaisun toteuttamistarve.

Muutos kahdeksanteen kappaleeseen (hävisi äänin 8-6):
POIS: Tässä ensimmäisessä vaiheessa Kehä I liitetään nykyiseen tiehen Tapiolantien liittymän pohjoispuolella.

Lopuksi äänestettiin Bymanin kokonaisumuutosesityksestä, joka hävisi muutetulle pohjaesitykselle äänin 11-3. Äänestin muutetun pohjan puolesta, koska olin ollut siihen muutoksia tekemässä. Varsinaiset päätökset koko hankkeen toteutuksesta ja vaiheistuksesta tehdään siis erikseen valtuustossa. Itse en edelleenkään ja varsinkaan tässä taloustilanteessa pidä tätä hanketta taloudellisesti realistisena. Puhumattakaan siitä, että sillä ei saada aikaan hyvää kaupunkia.

– Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta

4. vaihemaakuntakaavassa käsitellään viittä teemaa: elinkeinoja ja innovaatiotoimintaa, logistiikkaa, tuulivoimaa, viherrakennetta sekä kulttuuriympäristöjä.

Ari Konttas (kok) teki lausuntoon seuraavan lisäysesityksen, joka voitti äänin 8-6:

Maakuntakaavassa on ratkaistava korvaava kenttä Malmin lentokentälle, mikäli se muutetaan taajamatoimintojen alueeksi.

En kannattanut esitystä, koska en pitänyt tarpeellisena, että Espoo käy lausumaan Helsingin puolen asioista. Toiseksi en ole sitä meiltä, että korvaava kenttä pitäisi löytää juuri maakuntakaavan alueelta.