Suomi tarvitsee uutta työtä ja kestävää hyvinvointia. Niitä luodaan reilulla taloudella ja viisaalla verotuksella. Reilussa taloudessa tuloeroja kavennetaan ja pienituloisten verotusta kevennetään. Harmaa talous, veroparatiisit ja verokikkailu laitetaan kuriin. Työtä verotetaan vähemmän ja saasteita enemmän.

Vihreiden verolinjauksissa ansiotulot, sosiaalietuudet ja eläkkeet säädetään verovapaiksi 560 euron kuukausituloihin saakka. Näin pienituloisille jäisi vuodessa käteen jopa 700 euroa enemmän kuin nyt. Tämä olisi askel kohti perustuloa, joka tuo turvaa pätkä- ja silpputyöntekijöille sekä yksinyrittäjille, ja tekee työnteosta aina kannattavaa.

Uusia työpaikkoja syntyy, kun yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan veroporkkanoin kestäviin investointeihin, työllistämiseen ja kouluttamiseen. Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottaa esimerkiksi yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostaminen nykyisestä 8 500 eurosta 30 000 euroon vuodessa. Uutta kasvua saadaan myös säätämällä pienet, alle 2000 euron pääomatulot verovapaiksi. Näin kannustetaan suomalaisia sijoittamaan ja yritykset saavat rahoitusta investointeihin.

Euroalueelta vuotaa veroparatiiseihin vuosittain jopa 1 000 miljardia euroa. Merkittävin keino verovälttelyn kitkemiseen on maakohtainen talousraportointi. Se velvoittaa yritykset raportoimaan tuloksestaan ja maksamistaan veroista maakohtaisesti. EU-tasolla on luotava henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmä, jolla helpotetaan verovelvollisten yksilöintiä ja vaikeutetaan siten veronkiertoa. Tärkeä kansallinen toimenpide olisi listauksen tekeminen veroparatiisimaista. Listan avulla voitaisiin ohjata valtion ja eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa vastuullisemmaksi ja tehdä veroparatiisivapaita hankintoja.

Reiluun talouteen kuuluu, että luonnonvaroja käytetään fiksusti. Suomessa hukataan paljon resursseja, eikä kriittisiä raaka-aineita kierrätetä tarpeeksi. Vähentämällä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja lisäämällä uudelleenkäyttöä, kierrätystä sekä uusiutuvien energiamuotoja luodaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja työpaikoille. Vihreiden tavoitteena on luoda uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian aloille 50 000 uutta työpaikkaa.

Ympäristölle haitallista toimintaa tuetaan suurilla summilla erilaisten verotukien kautta. Tätä haluan lähteä purkamaan. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja pian, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta ja hidastaa biodiversiteetin vähenemistä.

Jotta julkisen talouden rahoitus ja hyvinvointivaltion edellytykset voidaan turvata, on verojärjestelmäämme kehitettävä talouden kasvuedellytyksiä tukevaksi. Korkea verotus ei ole itseisarvo. Jo verotuksen uudelleen kohdentamisella saadaan parannuksia aikaan. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verotukseen. Kulutusverot osuvat usein eniten pienituloisiin, joten on tärkeää huolehtia niiden kompensoimisesta ja verotuksen progressiivisuudesta.

Tiina Elo