Tässä huomisen kaupunginhallituksen kokouksen asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Isoimpina asioina Niittykummun metroaseman vieressä olevan Tonttumuorin asemakaavan hyväksyminen sekä valtion ja kuntien kesken solmittava MAL-sopimus, jossa sovitaan asuntotuotantotavoitteista ja liikennehankkeista.

– Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Kokoomuksen paikka.

– Tonttumuori, asemakaavan muutoksen ja maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 211834, 15. kaupunginosa Niittykumpu (osittain Kv-asia)

Kaavalla syntyy uusi tiivis kerrostalo- ja pientalorypäs Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. Asuntoja tulee noin 300 asukkaalle. Kaupunki omistaa alueesta noin 40% ja asuinkerrostalokorttelin alasta noin 60%.

Kaava liittyy Niittykummun metroaseman rakentamispäätökseen. Päätöksen yhteydessä linjattiin, että asemanseutu kaavoitetaan siten, että metroasema ja tarpeellinen kunnallistekniikka saadaan rahoitettua maanmyynti- ja maankäyttötuloilla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa vihreiden ryhmä haki tähän valmisteluvaiheessa kaupunkimaisempaa ratkaisua ja suurempaa tehokkuutta, ihan metroaseman vieressä kun ollaan. Haluttiin myös kaupunkimaista katutilaa Merituulentien varteen. Muut eivät lähteneet isoihin muutoksiin mukaan ja tämä ehdotus on hyväksytty yksimielisesti. Sinänsä perusteltua, koska rajoittuu olemassa olevaan pientaloalueeseen.

– Espoon Keskuskeittiön kiinteistöyhtiön perustaminen

Keskuskeittiön hankesuunnitelman hyväksyttiin valtuustossa 12.10.2015 ja hanke on mukana talousarvion investointiohjelmassa, toteutusaikataulu 2016-2017. Nyt perustetaan toteuttamista varten kiinteistöyhtiö. Tämä hyväksyttiin kojassa yksimielisesti keskusteluitta.

– Meri-Matin koulun ja Matinkylän uimahallin kiinteistöyhtiöiden perustamiset

Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä valtuusto päätti Meri-Matin koulun, aikuislukion ja nuorisotilan sekä Matinkylän uimahallin hankkeista ja niiden toteuttamisesta kiinteistöyhtiöinä. Nyt perustetaan kiinteistöyhtiöt niiden toteuttamiseen.

Hankkeiden arvioitu toteuttamisaikataulu on 2017-2020. Ennen yhtiöiden perustamista valtuuston on hyväksyttävä hankesuunnitelmat. Sen jälkeen yhtiöt voivat käynnistää hankkeiden kilpailutukset sekä järjestää rahoituksen ja yhtiön hallinnon. Näihin siis palataan tarkemmin hankesuunnitelmien yhteydessä. Tärkeitä hankkeita molemmat.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta koskien Finnoo – Djupsundsbäckenin asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, alue 441600

Soukka-seuran valitus, jossa vedotaan tiiviin rakentamisen haitallisiin ilmastovaikutuksiin ja alueen tulvariskiin. Lausunnossa esitetään, ettei valitukseen yhdytä ja asia pyydetään käsittelemään kiireellisenä, koska kyseessä on asuntorakentamisen kannalta merkittävä asemakaava. Lausunnossa ei nähdä valituksille perusteita.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

–        Nuorisovaltuuston aloite koskien rahan lisäämistä kouluruokailuun sekä Hankintakeskuksen ruokapalveluiden vastaus.

Hienoa, että Espoossa on parannettu nuorten vaikutusmahdollisuuksia osallistuvan budjetoinniin kokeilun eli Manimiitin avulla.

Vastauksessa todetaan, että lisärahaa ei tälle vuodelle ole varattu, mutta Espoo Catering lisää lasten ja nuorten osallistamista kouluruokailun kehittmiseen mm. ruokaraatitoiminnalla. Espoo Catering toteuttaa tänä vuonna myös kouluruokakyselyn oppilaille ja opiskelijoille.

Ja hienoa, että nuvan aloite vastauksineen on tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle tiedoksi. Kysymme, miten hinta/ateria on kehittynyt, miten raaka-aineiden hinta on kehittynyt ja paljonko Espoo laittaa rahaa kouluruokailuun verrattuna muihiin kaupunkeihin. Yksi vaihtoehto on kasvisruoan lisääminen. Viime valtuuston kokouksen yhteydessä koko valtuusto sai nauttia Lintumetsän koulun oppilaiden kehittämällä Papuposset-kilpailun voittaneella reseptillä valmistetun intialasityyppisen aterian.

Kilpailu toteutettiin koulujen kotitalousopettajien ja kaupungin ruokapalveluja tuottavan Espoo Cateringin yhteistyönä. Kisa saa jatkoa ensi syksynä, jolloin 9-luokkalaisia haastetaan ideoimaan Suomi 100 -vuotta -teemalla juhla-aterian kasvisvaihtoehto. Hienoa, että Espoo Catering tekee kehittämistyötä yhdessä oppilaiden kanssa, mutta riittävästi rahaa tarvitaan toki myös.

–        Lausuntopyyntö liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Tästä ei ole toistaiseksi muuta infoa kuin lausuntopyyntö ja lakiesitykset. Lausuntoluonnos on tulossa kokoukseen pöydälle ja lausunto hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Varaudumme pitämään joukkoliikenteen puolia.

Viime tiistain HSYKin (Helsingin seudun yhteistyökokous) kokouksessa tehtiin kirjaus nykyisen kaltaisen PSA-suojan säilyttämisestä. Se tarkoittaa, että HSL säilyisi joukkoliikenteen järjestäjänä, kuten nytkin. Ministeri Bernerin (kesk.) ajama malli on, että kaikki joukkoliikenne olisi Helsingin seudulla markkinaehtoista. Ilmeinen uhka on, että silloin vähemmän kannattavat reitit jäisivät järjestämättä ja HSL menettäisi lipputuloja kannattavilla reiteillä kilpailijoille. HSYKin kanta on hyvä pohja sille, että saadaan asia mukaan myös Espoon lausuntoon.

– Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016 – 2019 hyväksyminen

Esitetään, että kaupunginhallitus hyväksyy valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016 – 2019.

Tämä on tärkeä sopimus Helsingin seudun asuntotuotannon kannalta. Asuntotuotantotavoitetta on kasvatettu,  Espoon tavoitteena vuosina 2016 – 2019 on yhteensä 12 000 asuntoa, josta 2400 asuntoa on 40-vuotista vuokra-asuntotuotantoa ja 1200 asuntoa asumisoikeustuotantoa ja lyhyen korkotuen vuokra-asuntotuotantoa.

Tämä tarkoittaa 600 kohtuuhintaista asuntoa vuodessa. Nykyisin ARA-ehdoin juuri muut kuin kaupunkien vuokrataloyhtiöt eivät ole kiinnostuneita näiden tuotannosta. Asetimme asunto-ohjelmassa tavoitteeksi Espoon asuntojen tuotantomäärän kasvattamisen 400 asuntoon vuodessa. Siihen ei ole päästy, eikä se näytä riittävän. Kysymme, milloin tällä valtuustokaudella hyväksytty asunto-ohjelma on tarkoitus päivittää. Se on voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Raide-Jokeri on sopimuksessa mukana, toteuttaminen vuosina 2017 – 2019 ja valtion osuus yhteensä 84 me, mikä vastaa 30 prosenttia varsinaisen radan hankesuunnitelman alkuperäisestä kustannusarviosta. Hankkeen tarkemmasta toteutuksesta ja siihen sisältyvästä Kehä I:n tasauksen kustannusjaosta (kustannusarvio 12 me) sovitaan erikseen.

Muu sopimuksen sisältö löytyy selostettuna esityslistalta ja varsinainen sopimus liitteineen esityslistan liitteenä.