Tässä raporttia viime maanantain tila- ja asuntojaostosta. Valitettavalla viiveellä, koska selkävaiva on pakottanut lepoon ilman läppäriä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Valtaosa kokousajasta käytettiin sisäilmaongelmaisten koulujen tilanteen läpikäymiseen ja erityisesti Jousenkaaren tilanteen ratkomiseen, joka lisättiin listalle vasta kokouksessa.

– Tilannekatsaus koulujen sisäilmatilanteesta kohteissa Jousenkaari, Karhusuo, Niipperi, Papinniitty, Aarnivalkea, Tiistilä ja Sepon koulu. (Maija Lehtinen)

Kuultu selostus liitettiin pyynnöstäni kokoustiedotteen ja pöytäkirjaan liitteeksi.  Jaostossa seuraamme nyt kuukausittain sisäilma- ja väistökohteiden tilannetta.

Jousenkaaren koulun sisäilmaongelmia ja väistöä koskeva valmistelu- ja päätöksentekoprosessi on ollut monella tapaa onneton.

Kun lasten ja opettajien oireilu paheni, ympäristöterveys teki kouluun tarkastuksen, jonka 15.4. valmistuneessa raportissa  todettiin Jousenkaaren koulun olosuhteiden olevan sellaiset, että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa. Tilapalveluita kehotettiin viipymättä ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden vähentämiseksi ja poistamiseksi.

Lisäksi edellytettiin, että Tilapalvelut toimittaa Espoon seudun ympäristöterveydelle selvityksen tehtävistä toimenpiteistä ja niiden aikatauluista 1.6.2016 mennessä ja huolehtii riittävästä asianosaisten tiedottamisesta.

Tilapalveluiden arvio on, että vaadittavat korjaukset ovat niin laajoja, ettei niitä ehditä tehdä kesän aikana. Kaupunki tiedotti 12.5., että koulua suljetaan kevätlukukauden jälkeen. Jaostolle esiteltiin kaksi olemassa oleviin tiloihin perustuvaa vaihtoehtoa: Rehtorintien koulutilat Espoonlahdessa tai Kutojantien lukiolle sopivat tilojen hyödyntäminen Kutojantiellä.

Päätösvalta asiasta on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla, jonka 18.5. kokouksen esityslistalla olivat sivistystoimen esittämät vaihtoehdot.

Jaosto kehotti esityksestäni (jonka esittelijä otti nimiinsä) yksimielisesti lautakuntaa ottamaan väistötilaratkaisuja tehdessään huomioon kaupungin käytössä olevan Kutojantien kiinteistön mahdollisuudet. Lisäksi edellytimme, että pidemmän aikavälin ratkaisuvaihtoehdot tuodaan päätettäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Lautakunta päätti kokouksessaan, että koulu väistää lukuvuodeksi 2016-2017 Espoonlahteen. Kutojantien tilojen hyödyntämiseen eivät päätyneet, koska lukion (Tapiola tai Pohjois-Tapiola) siirtämistä väistöön Jousenkaaren koulun väistötarpeen takia ei pidetty tällä aikataululla mahdollisena.

Erityisen huonona valmisteluna ja vanhempien kannalta kohtuuttomana pidän sitä, että lautakunnan päätettäväksi tuotiin vain vuoden väistö ilman tietoa mitä sen jälkeen tapahtuu. Siksi jaosto edellytti jatkovaihtoehtoja syyskuun loppuun mennessä. Käytännössä ne on valmisteltava jaoston 5.9. kokoukseen.  Opetuslautakunnan osalta päätös voidaan tehdä 28.9. tai viimeistään 26.10. kokouksessa.

Minusta jo tässä vaiheessa olisi pitänyt pystyä linjaamaan, että vuoden kuluttua palataan takaisin Tapiolaan. Tähän ei valmistelu nyt antanut edellytyksiä.

Nähdäkseni vaihtoehdot ovat:
– Tehdään Jousenkaaren kouluun tarvittavat korjauset siten, että kouluun voidaan palata syksyllä 2017.
– Rakennetaan Tapiolaan siirtokelpoinen koulutilat Jousenkaaren väistön ajaksi siten että ovat valmiina syksyksi 2017.
Lisäksi kannattaa tietysti selvittää, jos Tapiolasta löytyy joku muu tilaratkaisu.

Näistä vaihtoehdoista on saatava tarkat suunnitelmat ja kustannusarviot päätöksenteon pohjaksi. Ja koulun henkilökuntaa ja vanhempia on kuultava avoimesti eri vaihtoehdoista hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa.

Jatkoväistöpäätöksen pohjaksi tarvitaan myös laajempi tarkastelu Jousenkaaren koulun tulevaisuuden osalta. Tehdäänkö peruskorjaus ja laajennus, vai lähdetäänkö siitä että nykyinen koulu puretaan ja tehdään uusi tilalle samaan paikkaan tai johonkin lähelle vastaamaan Tapiolan kasvavan asukasmäärän tarpeisiin. Mitkä ovat vaihtoehtojen realistiset aikataulut ja kustannusarviot. Näistä olisi hyvä olla tietoa jo kesäkuun kehysneuvotteluvaiheessa, kun kolujen peruskorjauksia ja rakentamista aikataulutetaan 10 vuoden investointiohjelmaan.

Vanhemmat ovat syystä olleet tästä prosessista vihaisia. Jatkossa on pakko pystyä parempaan. Päätökset on valmisteltava avoimesti ja niille on oltava riittävät perusteet. Ja vähintä on, että kaikki käsittelyyn tuotavat asiat löytyvät esityslistalta.

Muut selostukset eivät herättäneet keskustelua.

– Postipuun lastensuojelupalveluiden uudisrakennuksen hankesuunnitelman päivityksen hyväksyminen

Hyväksyttiin keskusteluitta yksimielisesti esityksen mukaan.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun 2016 kuukausiraportti

Hyväksyttiin keskusteluitta yksimielisesti esityksen mukaan.

– Oikaisuvaatimus toimitilapäällikön virkavalinnasta

Hyväksyttiin keskusteluitta yksimielisesti esityksen mukaan.