Tänään valtuusto hyväksyi Keran osayleiskaavan, joka mahdollistaa 14 000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa keskeiselle paikalle junaradan ja tulevaisuudessa myös pikaratikan varteen.

Kaavaa on tehty suurella innostuksella ja hyvällä harkinnalla ja odotukset lopputuloksesta ovat korkealla. Keran rakentuminen perustelee ja toivottavasti vauhdittaa myös kaupunkiradan jatkamista Leppävaarasta Espoon keskukseen ja Kauklahteen.

Alla pitämäni puheenvuoro, jossa summaan asioita, jotka on tärkeää huomioida alueen jatkosuunnittelussa: Hyvässä kaupungissa on myös ajallisia kerrostumia ja viheralueita.

Toivomukseni, että Ruotukallion metsäalue säilytetään mahdollisimman laajasti virkistyskäytössä hyväksyttiin yksimielisesti.

Mielenkiintoista oli, että Louhelaisen toivomuksesta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi soveltamalla toimivaksi todettuja Tanskan ja Hollannin suunnittelukäytäntöjä jouduttiin äänestämään. Se hyväksyttiin äänin 49-15, 11 tyhjää. Vastustusta tuli muista ryhmistä laidasta laitaan (pahoittelut kuvan huonosta laadusta).

FullSizeRender

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kera on monella tapaa innostava alue. Se antaan ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa keskeiselle paikalle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ihmisen kokoista umpikorttelikaupunkia kävelykeskustoineen. Tätä mahdollisuutta ei kannata hukata, eikä nyt asetettavista korkeatasoisista tavoitteista pidä suunnittelun edetessä tinkiä. Kannatan Kirsi Louhelaisen tekemiä toivomuksia 4 ja 5.

Hyvässä kaupungissa on ajallisia kerrostumia. Teimme vajaa kaksi vuotta sitten demareiden Harriet Klar-Nykqvistin kanssa valtuustoaloitteen Keran tiilitehtaiden vanha päärakennuksen säilyttämiseksi. Asiasta ei päätetä osayleiskaavassa, mutta on tärkeää että se selvitetään huolella asemakaavavaiheessa, vaikka rakennuksen omistaja Algol oy suhtautuukin asiaan nihkeästi.

Myös Keran kaava-alueen koillisosissa sijaitseva vanha liikennepuisto ansaitsisi tulla ainakin osin säilytetyksi. Se sisältyy osittain Espoon  Karaniityn puistosuunnitelmaan, jossa alueelle on suunniteltu hulevesien viivytyspainannetta. Toivon, että liikennepuiston säilyttäminen pysyy tavalla tai toisella mukana suunnitelmissa. Myös kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti valmisteluvaiheessa säilyttämisen selvittämistä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kuten muistutuksista voidaan lukea, alueen asukkaat ovat huolissaan riittävien viheralueiden säilymisestä. Kun rakennetaan uutta kaupunginosaa, jossa liikkumisen toivotaan tapahtuvan enimmäkseen ilman autoa, on tärkeää että myös luonto on lähellä.

Kaavaselostuksessa todetaan, että alueella on vähän virkistyskäytössä olevia alueita. Yksi näistä on Ruotukallion metsäalue, jota asukkaat ovat esittäneet säilytettäväksi kokonaan. Kaavaehdotuksessa noin puolet on osoitettu asuinrakentamiseen.

Vastineessa todetaan, että Ruotukalliolle osoitettujen asuin- ja virkistysalueen välinen rajaus sekä molempien alueiden pinta-alat ovat suuntaa-antavia ja että alueiden tarkempi rajaus ja pinta-ala ratkaistaan asemakaavavaiheessa.

Jotta mahdollisimman suuri osa Ruotukallion alueesta saadaan säilytettyä alueen nykyisten ja tulevien asukkaiden virkistysalueena, teen toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 3:

”Valtuusto toivoo, että asemakaavoituksen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että Ruotukallion metsäalue säilyy mahdollisimman laajasti virkistyskäytössä.”