Valtuusto päätti tänään työllisyyspalveluiden siirtämisestä konserniesikuntaan. Vihreiden huoli on, että tiivis yhteys sosiaalipalveluihin on säilytettävä ja varmistettava, että palvelujen asiakaslähtöisyys on etusijalla. Nostin asian esiin puheenvuorossani. Sinänsä pidän organisaatiouudistusta perusteltuna.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vihreät ovat pitkään vaatineet kaupungilta vahvempaa panosta työllisyyden hoitoon ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseen. Työllisyyspalveluissa on panostettava henkilökohtaiseen tukeen, jotta löydetään vaikuttavimmat tavat parantaa espoolaisten mahdollisuuksia työllistyä.

On tärkeää, että työllisyysasioiden painoarvoa kasvatetaan nostamalla ne lähemmäksi kaupugin ylintä johtoa. Tämä on perusteltua erityisesti nyt, kun valmistellaan valtakunnallista kasvupalvelu-uudistusta ja mahdollista kasvupalvelujen siirtämistä uuteen kuntayhtymään. Uudistuksen myötä vahvistuu myös poliittinen ohjaus: Työllisyyspolitiikan periaatteiden valmistelu kuuluu elinkeino- ja kilpailukykyjaoston vastuulle. On tärkeää, että jaosto ottaa nyt vahvemman roolin työllisyysasioissa.

Lokakuun lopussa Espoossa oli työttömiä yhteensä liki 12 000, joista alle 25-vuotiaita noin 1000. Pitkäaikaistyöttömiä oli vajaa 4600. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä on vähentynyt, mutta pisimpään työttömänä olleiden tilanne ei ole parantunut. Vihreiden ryhmä on huolissaan siitä, miten kaikille pitkäaikaistyöttömille voidaan taata riittävät palvelut työllistymisen tukemiseksi.

Espoo maksaa tänäkin vuonna valtiolle miljoonia euroja työmarkkinatuen kuntaosuutta, lokakuun lopulla summa oli 17,7 me, nousua viime vuoteen 1,6 me. Tämä raha kannattaisi käyttää sakkomaksujen sijaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja työllistymisedellytyksien parantamiseen. Se on inhimillistä ja taloudellisesti järkevää.
Tehokas ja osaava tuki työllisyyden hoitamiseksi vaatii oikeanlaisia ja riittäviä resursseja. Työllistyäkseen pitkäaikaistyötön tarvitsee omaan tilanteeseensa perehtyneen tiiviin henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen.
Kaupungin tulisi myös itse toimia esimerkkinä ja työllistää enemmän espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä. Meillä ei ole varaa olla panostamatta tehokkaasti työllisyyden hoitoon.

Hyvät valtuutetut,

Työllisyyspalveluissa on töissä myös useita sosiaalialan ammattilaisia. Palvelun idea on ollut yhdistää te-palvelut ja sosiaalialan osaaminen. Kun myös nämä sosiaalialan ammattilaiset nyt siirtyvät konsernihallinnon alle, on herännyt huoli siitä miten pitkäaikaistyöttömyyttä jatkossa hoidetaan. Miten turvataan yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa sekä riittävä osaaminen ja ammattitaito kohdata usein moniongelmaisia pitkäaikaistyöttömiä. Yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden ryhmälle tarvitaan jatkossakin erityispalveluja ja tiivistä monialaista yhteistyötä, koska heidän työllistymisensä avoimille työmarkkinoille on haastavaa.

Tiivis yhteys sosiaalipalveluihin on säilytettävä ja varmistettava, että palvelujen asiakaslähtöisyys on etusijalla.

Kiitos!