Kaupunginhallitus pitää maanantaina ylimääräisen kokouksen linjatakseen, miten edetään Länsimetron liityntäliikenten ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi kuullaan selostukset koulujen tilankäyttösuunnitelman 2018-2027 (kouluverkkosuunnitelma) tilanteesta ja Espoon keskuksen virastojen väistösuunnitelmasta. Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kannanotto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän Etelä-Espoon joukkoliikenteeseen esittämiin toimenpiteisiin

HSL on vastannut konsernijaoston 22.1. kokouksessa yksimielisesti päättämässä tiukassa kannassa esitettyihin kysymyksiin ja muutostarpeisiin ja tarjoaa ratkaisuksi kuutta toimenpide-ehdotusta, jotka löytyvät täältä.

Näiden toimenpiteiden hintalappu on 2,3-3 me. Tästä osa voidaan kattaa HSL:n tähän tarkoitukseen varaamalla 1,5 me summalla. Loput tulisi Espoon maksettavaksi. On kuitenkin muistettava, että osa Espoon lisärahoituksesta osa tulee lipputuloina takaisin 50-50 subventioperiaatteen mukaisesti ja vain osa kasvattaa Espoon HSL:lle maksamaa kuntaosuutta.

Pohjaesitys on, että merkitään tiedoksi HSL:n vastaukset annetaan kannanotto, jossa todetaan seuraavaa:

– Kaupunki edellyttää, että HSL pikaisesti tunnistaa ja ratkaisee Länsimetron ja sen liityntälinjaston keskinäisen aikataulutuksen ja reittioppaan ongelmat, eliminoi liityntävaihtoihin liittyvät ylipitkät odotusajat sekä tahdistaa bussivuorojen lähtö- ja saapumisajat metron liikennöintiaikoihin paremmin sopiviksi.

– Toistaiseksi liityntälinjaston liikennöinnin toteutumisesta saatu tieto on Espoossa perustunut pääosin kuntalaisilta saatuun palautteeseen. Liikennejärjestelmästä saatavia HSL seurantatietoja ei Espoossa vielä ole käytettävissä. Siksi Espoon kaupunki ei voi ottaa kantaa siihen, ovatko HSL:n nyt esittämät toimenpiteet vaikuttavia tai ratkaistaviksi esitetyt ongelmat kokonaisuuden kannalta keskeisiä.

– HSL:n tulee pikaisesti laatia ja toimittaa Espoon kaupungille linjakohtainen tilanneanalyysi liityntäliikenteen toteutumisesta ja valmistella näistä lähtökohdista Espoon joukkoliikennejärjestelmää tukevia, matkustajien kannalta vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

– Espoo on valmis kasvattamaan HSL:lle kuntaosuutta matka-aika- ja kapasiteettiongelmien ratkaisemiseksi.

– Kaupunki kuitenkin edellyttää, että HSL ensin osoittaa, että toimenpiteillä saavutetaan kokonaisuuden kannalta merkittäviä hyötyjä. Samoin tulee varmistaa, että linjasto esitettyjen muutosten jälkeen noudattaa kuntien kesken yhteisesti sovittuja HSL suunnitteluperiaatteita. Espoo edellyttää myös, että esitettyjen muutosten taloudellinen kannattavuus ja riittävä matkustajakysyntä varmistetaan ennen toimenpiteiden käynnistämistä.

– Esimerkiksi toimenpiteiden 3a ja 3b perusteita tulee selvittää tarkemmin. HSL:n esityksen taustalla on linjan 195 lakkauttaminen, jota on Latokaskessa vastustettu. Linja 195 on palvellut erityisesti yhteyksiä Puolarmetsän sairaalaan sekä Puolarmetsän ja Meilahden sairaalan välillä ja lisäksi Espoon sisäisiä yhteyksiä Olarin lukioon. Nyt Puolarmetsän sairaala on purettu ja toiminta on siirtynyt Jorviin.

HSL:n korjaustoimet ovat hyvä alku, mutta eivät riitä. Suuri osa konsernijaoston yksimielisesti linjaamista ongelmista jää edelleen vaille ratkaisua. Suoraa linjaa tarjotaan ainoastaan Haukilahti-Westend alueelle, ei Matinkylästä länteen, missä matka-ajat ovat kohtuuttomasti pidentyneet. Lisäksi Kattilalaakson yhteydet uhkaavat heiketä, jos linja jaetaan kahtia ilman vuorojen lisäämistä. Esitys ei myöskään huomioi ongelmia Espoon sisäisissä joukkoliikenneyhteyksissä. Yhteydet ovat paikoin heikentyneet esimerkiksi Tuomarilaa ja Vantinmäkeä myöten.

On siis tarpeen tehdä kaupunginhallituksessa tiukka valmistelukehotus, jotta kaikkiin konsernijaoston esiin nostamiin ongelmiin etsitään ja löydetään ratkaisut.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan kaksi selostusta, molemmat kaupunginjohtajan esittelyssä:

– Tilankäyttösuunnitelma 2018 – 2027, lukiot ja peruskoulut

Kouluverkkosuunnitelmasta saatiin määräaikaan mennessä yli 1000 asukaspalautetta. Tila- ja asuntojaosto sekä kaupunginhallitus saavat molemmat maanantaina selostuksen kouluverkkoesityksen valmistelutilanteesta. Lopullinen viranhaltijoiden esitys tulee julki opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 14.2. kokouksen esityslistan yhteydessä ilmeisestikin pe 9.2. Kaupunginhallituksessa on tarpeen käydä asiasta kunnon evästyskeskustelu lautakunnassa tehtävää päätöstä pohjustamaan.

– Espoon keskuksen väistötilasuunnitelma

Tiedote virastoväistöjen toteutuksesta löytyy esityslistan liitteenä.

Valtuuston tehtyä kaupungintalopäätöksen 22.1. lähetti kaupunki seuraavana aamuna tiedotteen jossa kerrottiin, että Virastotalo 2:n ja valtaosasta Asemakuja 2:n toimitiloista luovutaan vuoden 2018 aikana. Ja että näissä tiloissa työskentelevät siirtyvät väistötiloihin Espoon keskuksen alueelle sekä Otaniemeen.

Otaniemessä väistötilana toimii Tietotie 6, jonne ovat siirtymässä ainakin kaupunkisuunnittelu, Tilapalvelut-liikelaitos, ympäristökeskus, konserniesikunnan palvelukehitysyksikkö sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinto. Kyse on noin 500 työpaikasta.

Toimitilapäällikkö on 29.1. tehnyt päätöksen Tietotie 6:n tilojen vuokraamisesta virastoväistöä varten 10 vuodeksi (hallintosäännön mukaan tilapalvelupäällikkö päättää max 10 vuoden vuokrasopimuksista). Kustannus on noin 3 me/vuosi. Tässä yhteydessä ei ole tehty päätöksiä mahdollisten koulutilojen osalta. Tätäkin asiaa käsitellään myös maanantaiaamun tila- ja asuntojaostossa.