Jätin 29.10. yhdessä neljän muun vihreän kansanedustajan kanssa kirjallisen kysymyksen kaivoshankkeisiin liittyvän ympäristötiedon julkisuudesta. Lue alta aiheesta lähettämäni tiedote. Kirjallinen kysymys löytyy eduskunnan sivuilta.

Kansanedustaja Tiina Elo haluaa muistuttaa, että kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksiin liittyvän tiedon tulee lain mukaan olla julkista. Esimerkiksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on liikesalaisuuden suojaan vedoten kieltäytynyt julkistamasta kaivoshankkeeseen liittyvää, ympäristövaikutuksia koskevaa tietoa.

“Jotta asiaan saadaan selvyys, jätin yhdessä neljän muun vihreän kansanedustajan kanssa 29.10.2019 kirjallisen kysymyksen aiheesta”, edustaja Elo sanoo.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan julkisuuslaissa määritellyn liikesalaisuuden suoja joutuu väistymään, jos se vaarantaa tai heikentää ympäristönsuojelua. EU:n ympäristödirektiivi rajoittaa konkreettisesti ja yksiselitteisesti liikesalaisuuden soveltamisalaa suhteessa ympäristötietoon

“Koska kaivostoiminnalla on mittavia ja peruuttamattomia ympäristövaikutuksia, osallisten on saatava käyttöönsä riittävät tiedot voidakseen arvioida vireillä olevien hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia”, Elo painottaa.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan ympäristötiedon pitää olla julkista, koska kansalaisilla pitää olla mahdollisuus valvoa ympäristönsuojelua koskevien toimien ja päätösten oikeellisuutta. 

“On ongelmallista, jos osa ympäristönsuojelua koskevista tiedoista on salaisia”, edustaja Elo muistuttaa.

Kaivoslain muuttamista vaativa kansalaisaloite Kaivoslaki Nyt keräsi yli 60 000 allekirjoitusta ja luovutettiin eduskunnalle 8.10. 

“Nykyisessä kaivoslainsäädännössä on vakavia puutteita ympäristön-  ja luonnonsuojelun kannalta, ja sen uudistamiseen on ryhdyttävä viipymättä. Kaivoshankkeiden ympäristövaikutukset on aina arvioitava kattavasti ja huolella, huomioiden myös toisiaan lähellä sijaitsevien kaivoshankkeiden yhteisvaikutukset. Myös tämä näkökulma on huomioitava lainsäädännön uudistamisessa,” Elo päättää.

Kirjallinen kysymys kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksiin liittyvien tietojen julkisuudesta eduskunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Tiina Elo, p. 045 261 7447