Kokouksessa päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Keskustelua herättivät selostukset Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta sekä Espoon koulujen rakentamisesta projektiyhtiömallilla. Lisäksi käytiin läpi päätöksentekoprosessi koskien paljon julkisuutta saanutta Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista. Tämä asia ei ollut kaupunginhallituksen päätettävänä, mutta kävimme läpi päätöksentekoprosessin. Kun sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälän on käytettänyt otto-oikeutta perusopetuslinjan päällikön päätökseen irtisanoa Saunalahden koulun rehtori, se valmistellaan nyt kaupunginhallituksen 1.10. kokoukseen. Ilman otto-oikeuden käyttöä päätöksen laillisuusvalvonnan olisi tehnyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Samoin lautakunta olisi käsitellyt rehtorin tekemän oikaisuvaatimuksen ko. päätökseen. Edellytimme kokouksessa asian perusteellista valmistelua, jotta kaupunginhallituksella…

Huomisen kaupunginhallituksen listalla on mm. Omnian perussopimuksen muuttaminen (vastataan ammatillisen koulutuksen muutoksiin), elokuun kuukausiraportti (taloustilanteen kehityksessä ei mitään yllättäviä käänteitä) sekä selostus koulurakentamisen projektiyhtiömallista ja tilannekatsaus Pohjois-Espoon osayleiskaavasta. Lista-asioiden lisäksi käsitellään laajaa julkisuutta saanutta Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista, kun sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä on käyttänyt otto-oikeuttaan ja yhdessä kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän kanssa arvioinut tapauksen edellyttävän laajempaa käsittelyä kaupunginhallituksessa. Pidän välttämättömänä, että asian taustat selvitetään huolella, mukaanlukien se ovatko sivistystoimen johtamiskäytännöt ja prosessit asianmukaiset. Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tässä tiivis raportti maanantain kaupunginhallituksesta, jossa käsiteltiin talousarvion kehys ja toimitilainvestointiohjelma sekä veroprosentit, jotka jätettiin ryhmien neuvotteluja varten pöydälle. Valtuusto käsitteli asiat loppuun maanantai-iltana. Maltillinen 0,25%-yksikön veronkorotusesitys, jossa vihreiden ryhmä oli mukana, ei mennyt läpi. Talousarvioneuvotteluissa nähdään sitten tarkemmin, mitä tiukka kehys tarkoittaa mm. opetuksen, päivähoidon ja terveyspalveluiden kannalta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Huomenna on kaupuunginhallituksen ylimääräinen kokous, jossa käsitellään kehys ja veroprosentit. Nämä jätettiin pöydälle kaksi viikkoa sitten ryhmien välisiä neuvotteluja varten. Myös valtuusto käsittelee nämä asiat jo huomisessa kokouksessaan. Kehyksen yhteydessä hyväksytään poikkeuksellisesti myös toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 12 vuodelle. Aiemmin investointiohjelma on käsitelty osana talousarviota, jolloin sen yksityiskohtaiseen läpikäymiseen ei ole ollut aikaa. Valtuusto halusi ottaa vahvemmin haltuun ja ohjata tilainvestointeja, jotta koulut ja päiväkodit saadaan viimein kuntoon. Toimitilainvestointiohjelmasta käytiin ryhmien väliset tiukat neuvottelut, joita johti ansiokkaasti vihreiden ryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu. Tiedotteemme neuvottelutuloksesta löytyy täältä.

Kokouksessa päätettiin Espoon liittymisestä YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025. Talousarvion kehyksesät saatiin esittely pohjustamaan perjantaina alkavia ryhmien välisiä neuvotteluja. Pidän tärkeänä myös sitä, että vahvistimme teknisen toimen johtajan tekemän päätöksen asiantuntijapalvelun hankinnasta Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun. Alla tarkempaa raporttia päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa suurimpina asioina talousarvion kehys, veroprosentit sekä toimitilainvestointiohjelma 2019-2030. Nämä jäävät ryhmien välisiä neuvotteluja varten pöydälle. Lisäksi listalla on mm. poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta, osavuosikatsaus sekä Espoon liittyminen YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan vuosina 2018-2025. Listalta löytyy myös viimeksi pöydälle jätetty aloite Urhea-toiminnasta sekä siihen liittyvä Mari Anthonin (vihr) valtuustokysymys koulupäivien päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00. Sen sijaan toistaiseksi listalla ei näy samoin viimeksi pöydälle jätettyä asiantuntijapalvelun hankintaa Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston…

Tila- ja asuntojaoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa lista-asiat hyväksyttiin esityksen mukaan ja sen lisäksi käytiin hyvää keskustelua osavuosikatsauksen ja kuultujen selostusten tiimoilta. Jupperin koululle tilattiin nopeasti siirtokelpoista väistötilaa, kun tutkimukset osoittivat, ettei nykyistä koulurakennusta kannata enää korjata. Siirtokelpoinen koulu tilattiin suoraan Parmacolta varastotuotteena, jolloin rakennuksen kokoon ei tässä kohtaa voitu vaikuttaa. Nostin kokouksessa esiin koulun johtokunnan huolen tilojen riittävyydestä. Nyt on tärkeää, että Tilapalvelut selvittää pikaisesti yhdessä sivistystoimen kanssa väistötilojen riittävyyden ja vaihtoehdot tarvittavan lisätilan järjestämiseksi. Uuden pysyvän koulurakennuksen aikataulusta päätetään investointiohjelman yhteydessä. Kaupunginjohtajan esitys tulee julki torstaina kaupunginhallituksen…

Maanantaina on syyskauden ensimmäinen tila- ja asuntojaoston kokous. Tällä kertaa melko lyhyt lista, mutta keskusteltavaa kokouksessa varmasti riittää. Perkkaanpuiston sisäilmaongelmaisen ja huonokuntoisen päiväkodin tilalle saadaan siirtokelpoinen rakennus. Ajankohtaisten sisäilma-asioiden lisäksi saadaan selostus käynnissä olevien elinkaarihankkeiden tilanteesta (Kirstin koulu, Viherlaakson koulu ja lukio, Laajalahden koulu ja Tuomarilan koulu). Aloitteeseen puurakentamisen käytöstä tulevissa rakennushankkeissa on harmillisen niukka vastaus. Puurakentamisen edistäminen on kirjattu toimenpiteeksi strategiaan sekä Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman. Viranhaltijapäätöksissä päätös vuokrata Helinä Rautavaaran museolle tilat Entressestä. Alla kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kokous sujui varsin sujuvasti. Asunto-ohjelma hyväksyttiin ilman äänestyksiä. Perusteellinen neuvotteluprosessi tuotti siis toivotun tuloksen. Urhea-asia jäi pöydälle samoin asiantuntijapalvelun hankinta kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmisteluun. Alla raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kuntapolitiikan kesätauko on takana ja maanantaina on kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäinen kokous. Listalla mm. asunto-ohjelma, jota on pohjustettu johdollani tila- ja asuntojaostossa. Valtuustoaloitteissa ja kysymyksissä vihreiden ryhmässä keskustelua on herättänyt yläkoulujen Urhea-hankkeen laajentaminen kaikkia yläkoululaisia koskevaksi ”elämäntapa-akatemiaksi”, jolla yritetään tarjota kaikille yläkouluikäisille mahdollisuus harrastaa keskiviikkoiltapäivisin klo 14.30-17 välillä. Pääsemme keskustelemaan myös ilmastotavoitteen ”Espoo on hiilineutraali 2030 mennessä” saavuttamisesta, kun listalla on hankintapäätös asiantuntijatuen hankkimiseksi Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman valmistelua varten.